De Hoge Raad van Orion “Verwijder Je Oordeel” 

De Hoge Raad van Orion

“Verwijder Je Oordeel” 

19 Oktober 2014 / Holly Hawkins Marwood

Groeten Dierbaren.

Wij zijn de Hoge Raad van Orion.

Er is veel bezorgdheid en er worden veel vragen gesteld over de moeilijkheden in de wereld en op de planeet, waar menselijke wezen in de gedachten van veel mensen zich ongepast ten opzichte van elkaar gedragen. Waar jullie overvloedig bewijs kunnen zien waarvan jullie zouden zeggen dat het de mens diens onmenselijkheid jegens de mensheid is. Er worden door grote ondernemingen en door regeringen beslissingen gemaakt waarvan jullie zouden zeggen dat zij zonder integriteit zijn en de individuen van de mensheid als een geheel niet respecteren. En de resultaten van deze beslissingen beïnvloeden de mensen, zij beïnvloeden de planeet, zij beïnvloeden regeringen en zoveel meer.

De zegen van de tijd waarin jullie leven, zouden wij willen zeggen, is het Internet, welke zeer snelle en volledige communicatie toestaat, doch het is altijd moeilijk om het volledige plaatje te krijgen en de absolute waarheid te weten. Want er is heel veel twijfel in de wereld over alles dat waargenomen wordt in termen van informatie. Hetgeen wijs is, want zoals jullie weten wordt de gewaarwording altijd gefilterd door dat wat jullie waarnemen, dus is er geen enkel persoon of geen enkele organisatie die accuraat wat dan ook zal rapporteren. Er mag een keuze zijn aangaande wat je prefereert dat er aan jou gerapporteerd wordt, maar er is altijd een gewaarwording, een filter, en hoe groter de kwestie hoe groter de filter is in termen van het gezichtspunt dat het voort plaatst.

Daarmee wordt er gezegd dat als één op de planeet deze informatie ontvangt over de vele niveaus van moeilijke situaties vanuit een menselijke perspectief op de planeet, en specifiek in de 1ste wereld landen, zoals jullie het noemen, waar de wereld zelf eruit ziet alsof overleving niet in vraag gesteld wordt, zijn er niettemin nog steeds velen in deze eerste wereld landen die worstelen om te overleven. Of het nu vanwege geweld is, vanwege armoede, wat voor armoede het ook mag zijn, er zijn velen die op dat menselijke niveau lijden.

En er zijn velen in oordeel over dat niveau van lijden. En er zijn velen die het uitschreeuwen tegen de Hoge Raad van Orion en anderen om om hulp te vragen, om gewoon binnen te komen en ons hiervan te redden. Wij hebben dit eerder in andere channelings geadresseerd, maar we gaan het deze keer op een andere manier benaderen, want wij wensen dat elk en iedereen van jullie het begrijpt, dat vrede niet zegeviert omdat iemand anders eindelijk ophoudt het ene ding tegen de ander te doen.

Waar jullie in jullie plaats van oordeel zitten over andermans handelingen en zeggen,“Als zij alleen maar zouden stoppen, dan zou vrede zegevieren.” Wanneer je van daaruit naar een veel hoger niveau perspectief kijkt, en echt en waarlijk begrijpt dat jullie in een gebied van eenheid leven, en beginnen te accepteren dat oordeel van anderen een barrière aangaande vrede creëert, aangezien deze handelingen van anderen ook een barrière aangaande vrede creëren, dan zouden jullie kunnen zeggen, “Nou nee, ik wens voor vrede en deze andere mensen in deze andere delen van de wereld, moeten hetzelfde willen als ik,” en begrijpen dat jullie allemaal deel uitmaken van één collectief.

En als jullie naar dit ene collectief kijken welke de vele verschillende manieren representeert waarop energie zichzelf naar buiten in/naar deze dimensie kan projecteren, hebben jullie een variëteit aan ervaringen. Wat wij aan elk en iedereen van jullie zouden willen vragen om te doen is om in waarneming te zijn van de plaatsen waar jullie de juistheid of het foutieve, en het goede en het slechte van de dingen be/veroordelen die gebeuren vanuit het gezichtspunt van, “Als zij er alleen maar mee op zouden houden dat te doen dan zou de wereld vreedzaam zijn.”

Want wij zullen jullie vragen om te zien wat jullie kunnen doen om jullie perspectief van dit extreme niveau van oordeel te verschuiven, want met het oordeel creëren jullie barrières voor de ervaring van eenheid op een gelijkaardige energetische manier voor diegenen die minder dan ideale energieën aan anderen toebrengen. En ondertussen is dit een uitdagend concept terwijl jullie voorwaarts gaan op jullie ascentiepad en ermee beginnen om echte ervaringen van eenheid te hebben.

Jullie zullen beginnen te zien dat de gehele mensheid deze gevoelens voelt, en dat er geen afscheiding is. Want als het met één gebeurt, gebeurt het met iedereen. Dus jullie grootste bijdrage daaraan, is dat jullie de behoefte om te oordelen loslaten, en de plaats van vrede en Liefde binnenin jullie eigen zelf vinden dat jullie uit kunnen stralen op wat voor manier dan ook dat jullie kunnen, de beste manier dat jullie kunnen, met Liefde en mededogen.

Natuurlijk, grenzen instellend die ingesteld moeten worden in jullie eigen wereld, maar daar binnenin, in plaats van oordeel en kwaadheid en frustratie uit te stralen, geeft het vinden van die plaats van vrede binnenin jullie een enorm groot rimpeleffect naar buiten in/naar de gehele mensheid. Want wij zouden aan jullie mee willen delen dat dit spel van Licht en Duisternis niet zal eindigen in wat voor korte tijdsperiode dan ook.

Denk eraan wat duister is moet naar het Licht gebracht worden. Dus je zou kunnen oordelen wat er gebeurt in termen van bewijs dat de wereld slechter aan het worden is. En wij zouden ook kunnen zeggen, jullie zouden de verheffing van de dingen kunnen vieren die begraven werden in de duisternis en in onwetendheid, om naar buiten in/naar het Licht gebracht te worden. Want de dingen kunnen niet verschuiven en veranderen totdat zij naar buiten in/naar het Licht gebracht zijn. En terwijl deze dingen naar buiten in/naar het Licht gebracht worden is er enige ontsteldheid en gruwel en afgrijzen en vernedering en oordeel er rondom heen.

Doch het oordeel verandert de dingen niet, maar de ervaring van het vinden van die plaats van vrede binnenin jullie eigen leven wel, en het in staat te zijn om je ermee te verbinden en het in jouw/jullie wereld tot uitdrukking te brengen en het met diegenen in jou/jullie wereld mee te delen via jullie gedachten en jullie daden en jullie acties en jullie energie, en dan beginnen jullie dat uit te rimpelen om deze veranderingen toe te staan langzaam maar zeker te gebeuren. Het gebeurt niet in een ogenblik, maar wij vragen jullie ook om niet de kracht van jullie individuele plaats van vrede met het verschuiven van de wereld rondom jullie heen te onderschatten, wat door hetzelfde teken de volledige wereld verschuift.

Wij boden vandaag deze channeling aan, niet om de mensen omlaag te brengen of om op wat voor manier dan ook te beschuldigen, maar wij willen dat jullie je op een manier verlevendigd en opgevrolijkt voelen dat jullie positief bij kunnen dragen wanneer er dingen gebeuren die voorbij jullie blikveld zijn, voorbij jullie controle, groter dan jullie zijn of meer van een wereldwijd probleem zijn. En erop te vertrouwen dat het Licht zal zegevieren en niet omlaag het konijnenhol in zal gaan, en dat jullie misschien jullie TV uitzetten en ophouden naar het Internet te kijken als het jullie van streek maakt.

En dit is niet om onwetendheid te brengen maar dit is om vrede binnen te brengen als een heilige ruimte en de grootste bijdrage is die jullie kunnen maken. Dit is de plaats van macht en bekrachtiging in de bijdrage die jullie kunnen maken voor de goedheid van de wereld. Want zoals wij eerder gezegd hebben en wederom zullen zeggen, als niet-fysieke wezens is het ons niet toegestaan om in/naar jullie dimensie te komen en de werkelijkheid te verschuiven. Dat is jullie werk, om jullie weg te banen door de werkelijkheid waarin jullie gekozen hebben te zijn, wij zijn niettemin hier om ons advies vanuit ons perspectief aan te bieden.

Dat kan helpen om jullie gemakkelijker en gratievoller door deze overgangstijd heen te helpen, want jullie hebben welzeker een plaats van bekrachtiging en macht hier binnenin als jullie weten dat het Licht zal zegevieren, en als jullie weten dat jullie grootste bijdrage zich verbinden kan  met de innerlijke vrede en ook dat Licht binnenin te voelen, en dat jullie het op de manier doen als één van jullie meest belangrijke taken en bijdragen in deze tijd.

Verheft dat niet jullie hart? … en geeft het jullie niet die plaats waar vanuit jullie kunnen handelen? … je niet het slachtoffer voelend door de acties van de anderen op jullie planeet in deze tijd, die een ander deel van dit werkelijkheidsdrama tot uitdrukking brengen? Speel met de vrede, speel met jullie persoonlijke krachtpunt en zie hoe het jullie wereld verschuift.

Ben Gezegend.

Wij zijn de Hoge Raad van Orion.

 Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

© 2014 Copyright Holly Hawkins Marwood

This channeled message may be reproduced in it’s entirety provided it is kept in it’s original form and not altered or changed in any way, with the Author and a link to www.AkashaHealingStudio.com clearly displayed as shown below.

Channel: Holly Hawkins Marwood

www.AkashaHealingStudio.com