De Hoge Raad van Orion “Je Ondoordringbaar en Mens Voelen”

De Hoge Raad van Orion

“Je Ondoordringbaar en Mens Voelen”

18 Juli 2014 / Holly Hawkins Marwood

 Groeten Dierbaren.

Wij zijn de Hoge Raad van Orion.

Hebben jullie deze dagen momenten die ebben en stromen tussen het je verlicht en op je pad voelen en je zeer ondoordringbaar, geaard en mens te voelen?

Aangezien de trillingen op de planeet aan het veranderen zijn, aangezien de manifestatie van de vijfde dimensie begint om energetisch diens weg omlaag te werken naar een plaats van een belichaamde werkelijkheid, begrijp dat jullie meer momenten zouden kunnen voelen van het contrast tussen het oude en het nieuwe. Er zijn tijden wanneer velen van jullie je een klein beetje fysiek ondoordringbaar zouden kunnen voelen, een klein beetje meer sloom, meer moe, nevelig in het hoofd, en een klein beetje glansloos met jullie energie en jullie enthousiasme voor het leven.

Begrijp dat voor velen van jullie dit gewoon nog steeds een resultaat is van deze transformerende energieën die werkzaam zullen zijn voor nog een lange tijd te komen op jullie planeet. Dus, ben je ziek? Voel jij je niet lekker, mentaal of emotioneel? Misschien niet.

(natuurlijk bepleiten wij niet om jezelf niet naar de geschikte deskundigen te brengen als je het gevoel hebt dat je daar moet zijn) Echter, er zijn tijden wanneer de energieën gewoonweg lager fysiek, mentaal, emotioneel voor jullie aan zullen voelen. Nogmaals, het leven zou een klein beetje glansloos of sloom of nevelig op vele niveaus aan kunnen voelen.

Waar wij jullie toe aanmoedigen om te doen tijdens deze tijden is om zo goed als jullie kunnen binnenin de energie te werken die jullie voelen. Wat wij hiermee bedoelen is als jij je energetisch, levend, opgetogen, gepassioneerd, bloeiend en verbonden voelt, dat dan ten volle te leven en om in diepe dankbaarheid en waardering te zijn voor deze momenten als bewijs dat jullie dichter naar de trillingswerkelijkheid verhuizen waar jullie over gedroomd hebben. Als er dagen zijn wanneer jullie je niet op die manier voelen, dan voelen jullie het tegenovergestelde, houd het gewoon in ere en beoordeel het niet. Eer het en voel dat het gewoon deze eb en stroming van de verandering en transformatie is. Het is geen bewijs van achteruit te gaan. Het is geen bewijs van gebrek aan vooruitgang. Het is eenvoudigweg enige tijd waar jullie je een klein beetje meer mens in voelen, een klein beetje meer driedimensionaal.

Rust. Neem de tijd. Neem de dingen langzamer als je dat moet. Verzeker je ervan dat je overvloedig water drinkt, goed voedsel eet en in een zo verheffende situatie als je mogelijk maar kunt bent terwijl je lichaam meer in het eb is, in plaats van de stroming van de herijking van deze tijd. Begrijp ook dat het niet aan zal blijven houden. Je mag dat voor een dag ongeveer, of hoe lang het ook nodig is, voelen, maar je zult weer beginnen in die positieve richting te stromen. Dus het te houden als een plaats die tijdelijk is en te eren waar jou energie jou vertelt op dat moment te zijn is het meest ideale om te doen.

Terwijl jullie jezelf waarnemen en terwijl jullie verhuizen, overgaan en herijken in deze tijd, kunnen jullie jezelf waarnemen meer van deze dagen te hebben waar jullie je in synchroniciteit voelen, levend, opgetogen en in harmonie met alles dat rondom jullie heen is op dat grotere niveau. Deze tijden niet vierend als wat je gewoon verwacht, maar er in verrukking over zijn, er opgewonden over te zijn, gelukkig en dankbaar te zijn om dat niveau van levendigheid, gevoeligheid, besef en synchroniciteit te voelen. Jullie hebben voor al deze dingen gestreefd, vier het! Het is gemakkelijk om te zeggen, “Wel, natuurlijk is het zoals dat! Het is gewoon hoe het gaat zijn. Het is mijn werkelijkheid!’ Dat is fantastisch. Eer dat en verwacht dat en sta jullie zelf deze dagen toe om zo nu en dan mens te zijn.

Nogmaals, eer het als een onderdeel van de herijking. Eer het als een onderdeel van de opwaardering waar velen van jullie op het moment in zijn. Geef je over aan wat het ook is, want het is ook een tijd waar je naar binnen geroepen kunt worden en meer tijd door kunt brengen je binnenin te focussen door meditatie, verheffende muziek, het nemen van dutjes, het maken van wandelingen buiten in de natuur, altijd aardend aan de planeet, je verbindend met de sterrensystemen, alsook om jezelf als het centrale punt te voelen tussen Hemel en Aarde. Voordat je het weet zal je beginnen te voelen op die hogere drempel te zijn waar je naar streeft om te zijn.

Lach meer! Glimlach meer! Geniet van deze prachtige plaats, deze prachtige ervaringen waar jullie Ziel ja tegen gezegd heeft tijdens deze tijd van grote overgang. Weet altijd dat Liefde is wie je bent. Het is de kern van alles. Het is alles en Alles Dat Is.

Ben Gezegend.Wij zijn de Hoge Raad van Orion.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

© 2014 Copyright Holly Hawkins Marwood

This channeled message may be reproduced in it’s entirety provided it is kept in it’s original form and not altered or changed in any way, with the Author and a link to www.AkashaHealingStudio.com clearly displayed as shown below.