De Hoge Raad van Orion “Doe Het NU!” / Hollie Hawkins Marwood

De Hoge Raad van Orion

“Doe Het NU!”

7 & 16 November 2014 / Hollie Hawkins Marwood

Groeten Dierbaren.

Wij zijn de Hoge Raad van Orion.

De tijd is hier, in jullie dimensie, om zonder enige terughouding alles dat jullie weten tot actie aan te zetten. Want tijdens jullie leven in de dimensie waarin jullie jezelf gewaarworden hebben jullie vele dingen geleerd. Jullie zouden zelfs kunnen gaan zitten en een lijst kunnen maken van alle dingen die jullie geleerd hebben, of waar jullie over gelezen hebben, of die jullie bestudeerden met iemand anders of waar jullie voor jullie zelf inzichten over verkregen hebben die jullie zouden kunnen helpen in tijden van onrust, misvattingen, tegenspoed of zelfs een eenvoudige overgang.

Want overgangen in de menselijke dimensie kunnen vaag en zeer verontrustend zijn omdat de menselijke conditionering zeer blij is wanneer de dingen “status-quo” zijn, zelfs wanneer je niet zo gelukkig bent met de status-quo. De energie van verandering, transformatie en overgang heeft op jullie planeet een energie van onbestendigheid en, daarom dus, wordt het niet altijd met enthousiasme en anticipatie omhelsd. Niettemin, weten jullie allemaal dat jullie op de rand van grote veranderingen en transformaties staan en dat jullie grote veranderingen en transformaties wensen! Nochtans veroorzaakt de menselijke conditionering jullie je terug te houden omdat jullie niet weten wat te verwachten. “Wat is er aan de andere zijde? Ik weet het niet. Misschien is het niet zo goed als waar ik nu ben”. Dat gebrek aan wetenschap creëert weerstand voor de beweging.

Wat wij aan jullie gaan vragen om meteen te doen is om alle stoppen van weerstand eruit te trekken om jullie zelf te ondersteunen door de veranderingen en transformaties heen. Wat is het dat je weet dat je voor jezelf kunt doen dat jou helpt om je op ieder niveau beter te voelen? Of het nu fysiek is dat jij je beter voelt, mentaal, emotioneel of zelfs spiritueel. Is het dat jij weet dat jij je beter zult voelen over je dag wanneer je mediteert? Dat jij je beter voelt wanneer je iedere avond gaat wandelen of regelmatig gaat trainen? Dat jij je beter voelt wanneer jij je met familie en vrienden verbindt? Voel jij je beter wanneer je naar een inspirerend gesprek gegaan bent of een inspirerende film? Wat is het dat je in jouw leven toe kunt passen vandaag zonder na te denken, zonder je af te vragen, zonder te beslissen dat de uitkomst er op een bepaalde manier uit moet zien. Wat kan je hier en nu meteen beginnen toe te passen? Wij gaan zeer duidelijk tegen jullie zeggen: DOE HET! Doe het NU! Doe het consequent!

Velen van jullie hebben grote hoeveelheden aan kennis verzameld. Jullie zouden wederom, zoals wij eerder zeiden, een lange lijst kunnen maken van alles dat jullie bestudeerd en geleerd hebben. Dus, letterlijk, maak een lijst van alle dingen die je geleerd hebt. Verdeel dan de lijst in/naar “Wat echt aanvoelt dat mij nu ondersteunt” en “Waar je aan voorbij gegroeid bent”, en dan van de dingen waarvan je weet dat zij je nu ondersteunen. Doe het Nu! Doe het vandaag! Doe het in dit moment!

Nu is de tijd om echt het geleerde in de praktijk te brengen, om de dingen uit de plaats te halen van het in je hoofd te zijn en het tot actie aan te zetten. Zoals jullie weten is dit een dimensie welke actie voor jullie transformatie nodig heeft. Transformatie komt niet binnen omdat iemand jou de gouden enveloppe van transformatie overhandigt. Transformatie komt omdat je een keuze gemaakt hebt en je het tot actie aangezet hebt.

Dus wat zijn de grote en kleine manieren die dat tot actie aan kunnen zetten wat je weet en wat voor jou goed aanvoelt om vandaag tot actie aan te zetten zonder te beslissen dat de vruchten van deze acties hier morgen moeten zijn, zichzelf onmiddellijk moeten bewijzen?

Want jullie hadden vele jaren om van één werkelijkheidstrilling naar een nieuwe werkelijkheidstrilling te verhuizen, dus sta jouw toepassing van dat in jouw leven toe wat je weet en dat wat met jou resoneert om jou te helpen bij het maken van die trillingsverandering. De verandering gebeurt niet wanneer je besluit dat al deze bepaalde gebeurtenissen in hun volmaaktheid uitgebalanceerd moeten zijn. Zij gebeuren omdat jij iets tot actie aangezet hebt vandaag. Zet het dan morgen tot actie aan en voeg er misschien de volgende dag iets anders aan toe. Jij bent het die het resultaat van de toepassing verschuift, van dat wat je in jouw leven kent door jouw actie dat ervoor zal zorgen dat je het getransformeerde resultaat krijgt dat je wenst.

Als je ermee begint de transformatie te zien die in jouw wereld kan gebeuren, die bij jou begint, door de toepassing van alles dat je weet en dat je bestudeerd hebt, zonder te wachten op iets anders dat “magisch” aanvoelt, kan je het in je hier en nu doen, want je hebt genoeg kennis en informatie op dit moment.

*****

En aldus gaan wij verder vanuit onze laatste boodschap om jullie aan te moedigen om Het Nu te Doen! Wij vragen jullie om echt te reflecteren over het horen van de boodschappen en toe te passen wat het is dat je hoort dat met jou resoneert als je geïnspireerd was door de Doe Het Nu boodschap. Heb je de tijd genomen om een lijst te maken van alle dingen die je weet dat je kunt doen om jezelf te ondersteunen en te verheffen en te verlevendigen hoe jij je over je leven voelt? Wat zijn deze dingen? Zij zouden dingen kunnen zijn die je geleerd hebt, die jou ondersteunen en je voordeel geven, precies op jouw eigen handelswijze van je leven. Zij zouden dingen kunnen zijn waarvoor je in feite eropuit getrokken bent en met andere mensen bestudeerd hebt in een cursus of een workshop. Het zouden dingen kunnen zijn die je in boeken gelezen hebt of waar je naar geluisterd heb als opnames. Maar wat zijn deze dingen die jou echt kunnen helpen te verschuiven naar een hogere trilling? Om meer opwinding, meer vreugde, meer levendigheid te voelen?

De reden van onze vraag aan jullie om er een lijst van te maken, is omdat jullie hen dan voor jullie kunnen zien. Terwijl jullie vele dingen bestudeerd en geleerd mogen hebben, zou het allemaal toepassen van hen onredelijk zijn. Je zou enige van je favoriete leringen kunnen kiezen en dan beslissen dat om hen iedere dag te doen niet veel tijd zou nemen en dat zij jou zouden kunnen helpen om je veel beter te voelen. Als je iemand bent die van variëteit houdt dan kan je iedere dag naar je lijst kijken en eentje van hen uitkiezen zodat iedere dag een andere ervaring zal zijn.

Wij moedigen jullie aan om een stuk papier te pakken en de lijst te maken en het dan ergens op te hangen, wat immer zo praktisch klinkt, nietwaar? Maar wat dit doet is dat het jullie een voortdurende visuele herinnering geeft van de manieren waarop jullie je energieën op zeer positieve manieren kunnen helpen. Het kan jullie herinneren aan de dingen die gemakkelijk vergeten worden. Het houdt, op de voorgrond in jullie gedachten, het idee vast dat jullie meer dan wat anders dan ook heel veel hulpmiddelen hebben, jullie hebben veel geleerd, en jullie hebben al heel veel binnenin dat jullie kunnen weten en toe kunnen passen en zelfs in jullie begrip kunnen verdiepen door de regelmatige uitoefening hiervan.

De fundering hiervan is ook een groter niveau van zelfbekrachtiging dat kan komen via de regelmatige toepassing van dingen die je al weet, dingen die je bestudeerd hebt, dingen die je al in je energiegebied hebt, want het is gemakkelijk dat wat je geleerd hebt en dat wat jou in het verleden verlichtte en inspireerde te vergeten en te blijven zoeken voor dat volgende ding, en de volgende en de volgende. Maar wat als je al deze dingen die je kent en al die dingen waartoe je geïnspireerd bent om te doen in feite in de praktijk brengt? Je kunt die uitbreiding, dat toegenomen geluk, die positieve energiestroming in je leven op een nieuwe manier voelen. Als je dat doet, dan voel jij je meer bekrachtigd en in controle van jouw leven en heb je er vrede mee. Het geeft jou een bron om aan te onttrekken wanneer de dingen minder comfortabel aanvoelen. Het staat jou toe om in een uitgebreide plaats vanuit jouw plaats in de wereld te leven, jouw plaats, jouw bijdrage en jouw eigen leven.

Je kunt naar buiten gaan en iets extra’s leren en daardoor geïnspireerd zijn. Wij zeggen niet om niet door te gaan te streven naar iets meer en iets nieuws, maar om ook te begrijpen dat jullie zoveel, precies hier, bij jullie vingertoppen hebben, precies hier en nu dat jullie kunnen doen, dat jullie jezelf kunnen inspireren met de hulpbronnen en zien dat jullie er zelf zoveel van hebben. Dit verschuift jullie energetische gebied in/naar een meer uitgebreide plaats waar jullie je verlevendigd voelen door de hulpbronnen en de rijkdom die jullie al tot jullie beschikking hebben.

Wij moedigen jullie aan om door te gaan met dit idee dat wij eerder naar voren brachten over “Doe Het Nu”, maar breng het naar het volgende niveau om HET feitelijk TE DOEN! Creëer die lijst. Raak geïnspireerd door die lijst, ofwel dat je de top vijf dingen neemt en hen regelmatig gedurende 21 of 30 dagen doet en te zien hoe jij je voelt; of, zoals wij eerder zeiden, dat je de lange lijst recht voor je hebt liggen en je besluit dat je er drie per dag gaat doen, en dat je iedere dag iets anders zou kunnen doen omdat jouw energie ervan houdt om de gehele tijd te veranderen. Je weet hoe het van jou te maken. Je weet hoe het te personaliseren. Pas echt dat toe wat je kent en zie gewoon de magie die er gebeuren kan. Wij zijn altijd hier ter ondersteuning van jullie en alles dat jullie hoeven te doen is te vragen. Wij zijn altijd in jullie leven aanwezig.

Ben Gezegend.

Wij zijn de Hoge Raad van Orion.

 Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

© 2014 Copyright Holly Hawkins Marwood

This channeled message may be reproduced in it’s entirety provided it is kept in it’s original form and not altered or changed in any way, with the Author and a link to www.AkashaHealingStudio.com clearly displayed as shown below.

Channel: Holly Hawkins Marwood

www.AkashaHealingStudio.com