De Elohim: Uitlijnen voor een versnelde evolutie

De Elohim: Uitlijnen voor een versnelde evolutie

Gechanneld door: Asil Toksal – 5 November 2022

Gegroet. Wij zijn Elohim.

Jullie zijn allen getuige geweest van de turbulenties en de schoonheden van de menselijke ervaring; niet één keer, maar vele malen; vele levens geleefd, vele ervaringen opgedaan, vele lessen en realisaties ontvouwd, geïntegreerd, en ingebed in het zielscontainer die er consequent voor kiest om in de menselijke vorm terug te keren om zijn evolutionaire reis voort te zetten.

Je bent werkelijk een eeuwig wezen, maar [je bent een] eeuwig wezen dat een tijdelijke ervaring kiest om op unieke manieren te leren, om omstandigheden toe te laten die uniek zijn ontworpen voor dit specifieke leven, voor deze specifieke identiteit die je hebt aangenomen.

In de keuze om als mens te incarneren, neemt deze zielencontainer van jou de infusie van het menselijk bewustzijn aan. Het is een combinatie van zowel je aanwezigheid, alles wat je als eeuwig wezen in deze menselijke vorm brengt, als het menselijk bewustzijn als collectief. En alle menselijke ervaringen keren als lessen en realisaties terug in deze menselijke bewustzijnsconstructie.

Daarom wordt elke ervaring die ooit is opgedaan, vastgelegd, benut en herinnerd. Alle ervaringen vragen om een realisatie, en elke realisatie op zich zet de expansie, de rijping en de evolutie van het menselijk bewustzijn voort. Jullie zijn een vertegenwoordiger en rentmeester van dit menselijke bewustzijnscollectief.

De eerste en belangrijkste verantwoordelijkheid die je hebt, is je leven te leiden. En in dit proces van ontwaken kies je ervoor bewuster te leven. Je kiest ervoor om bewuster te leren en te ervaren. Je kiest ervoor om bewuster te evolueren. Dit is jouw reis als individu. Dit is jouw leven, aan jou geschonken en door jou gekozen.

Wat maak je van dit leven? Helemaal aan jou om te beslissen. Ondanks de omstandigheden en de constellaties die zich voor jou hebben ontvouwd, zal dit leven altijd van jou zijn; ook de keuzes: de richting waarin je loopt, de richting waarin je denkt, de richting waarin je voelt, de richting waarin je evolueert.

Zodra je deze keuze, die je hebt door bewust te leven, volledig hebt omarmd, zullen degenen om je heen, degenen die met je in relatie staan, getuige zijn van een nieuw gevonden afstemming, een nieuw gevonden vrede, een nieuw gevonden volwassenheid en aanwezigheid, en zij zullen zich afvragen: Wat was jouw geheim om deze vrede te vinden?

Ook zij zouden de vrede in zichzelf willen vinden, het leven bewuster willen ervaren, vaker willen kiezen dan onderwerp te zijn van de ontvouwingen van deze werkelijkheid. Zelfs als je er niet voor kiest om te kiezen, wordt het uiteindelijk van jou, en vind je jezelf in macht, in meesterschap over je leven, over je ervaringen en de ontvouwingen van deze werkelijkheid.

Soms zullen de lessen die je hebt gekozen de belangen van de geest, de belangen van het hart of het fysieke lichaam overstijgen. Soms zullen de ervaringen uitdagend van aard zijn om een moment van bezinning teweeg te brengen, een gelegenheid om getuige te zijn van een belangrijk leerproces en besef dat voortkomt uit de opgedane ervaringen. En naarmate je jezelf toestaat te groeien, voelen de uitdagingen zelf niet meer zo uitdagend als vroeger.

Een natuurlijke omarming van de menselijke ervaring ontvouwt zich in je. Een natuurlijke liefde voor het leven wordt een intrinsiek aspect van je wezen. Zelfs in moeilijke momenten zul je merken dat je hart open blijft. De liefde voor het leven is nog steeds aanwezig. Het verlangen om te leren is nog steeds actief. Meer vertrouwen in het leven integreert zich in je wezen, wordt deel van wie je bent, wordt deel van je aanwezigheid in relaties.

Dit vertrouwen dat je in jezelf hebt, is werkelijk versterkend voor anderen, omdat ook zij meer vertrouwen krijgen in zichzelf en in het ontvouwen van deze levenservaring. De evolutie van het bewustzijn in menselijke vorm, vertegenwoordigd door jou, wordt gedreven door je bewuste keuzes om te evolueren en te leren, om te realiseren. Daarom is jullie zelfrealisatie de sleutel tot de evolutie van het bewustzijn van de mensheid.

De vragen die je hebt over het leven, over het doel, over relaties – hoe goed te leven, hoe goed te dienen – verdwijnen allemaal. Ze worden vanzelf een aspect van je wezen, van je weten, van je vertrouwen. De woorden die je spreekt, de gedachten die je denkt, de emoties die je voelt, zijn een natuurlijk verlengstuk van deze innerlijke afstemming. De uitgevoerde acties, een natuurlijke uitbreiding van deze afstemming.

De voortzetting van jullie evolutie zal om meer uitdagingen vragen in interpersoonlijke relaties en in collectieve ervaringen. Maatschappelijke uitdagingen zullen ontstaan als dualiteit en polarisatie toenemen. Maar de uitdagingen zul je niet langer benaderen met angst, bezorgdheid en zorgen. Je zult de uitdagingen benaderen met een interne afstemming die je hebt gevonden, een grotere aanwezigheid om jezelf te zien in het aangezicht van uitdagingen, het vermogen om jezelf op één lijn te houden temidden van deze uitdagende ontwikkelingen, hoe groot of klein de uitdagingen ook lijken, onwrikbaar in de stormen van het leven – nog steeds menselijk, nog steeds voelend, nog steeds observerend en evaluerend – maar niet langer verpletterd door de uitdaging zelf, niet langer meegesleurd door de wind van verandering.

Deze werkelijkheid mag je vasthouden en weten dat je werkelijk kunt bereiken, dat je werkelijk kunt zijn. Hoewel je jezelf voortdurend uit het lood zult zien vallen, zul je de middelen kennen om weer in het lood te komen. Hoewel je nieuwe aspecten van je wezen zult zien die je nog niet kende, zul je deze nieuwe delen van je bestaan met gratie en nieuwsgierigheid tegemoet treden.

Dit is de evolutie van de mensheid, de evolutie van haar bewustzijn voor degenen die ervoor gekozen hebben bewust te evolueren. Het wordt gedreven, gestuurd en gekatalyseerd door jou. En vergeet niet dat één individu, een kleine groep individuen, een gemeenschap, één land, één stam, werkelijk een verschil kan maken voor de hele mensheid.

Wees dat zaadje van verandering. Wees dat zaadje van evolutie. Wees dat zaadje van uitbreiding en neem je macht. Onze aanwezigheid, onze steun aan jullie, en aan allen die deze reis kiezen om bewust te evolueren, zal dienen om de realisaties te voeden en de afstemming te ondersteunen om een grotere versnelling en een groter gemak te vinden in de reis van jullie keuze.

Onze aanwezigheid is niet om de vragen en de raadsels, de puzzels en de problemen op te lossen die jullie in deze menselijke ervaring hebben gevonden – slechts om richting te geven, om wijsheid te verschaffen die al in jullie aanwezig is, wijsheid die klaar is om in belichaming te komen. In deze huidige tijd van evolutie zal een versnelling van groei, een versnelling van ontwaking plaatsvinden. Jullie zijn de pioniers van deze generatie om dit pad te bewandelen. En met gratie zullen jullie je hand uitsteken naar anderen die verward zijn in deze pas ontdekte expansie; de onzekerheid, het onbekende, het ontwaken zelf, een destabiliserende ervaring voor sommigen.

Maar als ze weten en zien hoe jij dit pad bewandelt als voorbeeld, zullen ze kunnen rusten en vertrouwen. Het ontwaken van de mensheid zal de manier veranderen waarop jullie jezelf zullen waarnemen, de manier waarop jullie je relatie tot deze Aarde zullen waarnemen, de manier waarop jullie je handelingen als mensen zullen waarnemen, met elkaar, tegenover elkaar, en op deze planeet.

Toch zullen velen zich verzetten. Zelfrealisatie kan schijnbaar onoverkomelijke obstakels opleveren, en vertrouwen dat in vroegere ervaringen werd geschonden, schijnbaar onherstelbaar. Sommigen van jullie zullen deze reis een uitdaging vinden, soms onoverkomelijk, geconfronteerd met obstakels die onmogelijk te nemen zijn. Onthoud op die momenten dat zelfs het obstakel zelf slechts een illusie is om een gelegenheid tot groei en leren te bieden. Vertrouw erop dat je het leren kunt ontvangen met de tijd, met een staat van uitbreiding en met vertrouwen. Bedankt voor het luisteren naar onze woorden. We zullen nu beginnen met de aanpassingen om je te ondersteunen op je reis van evolutie.

[Aanpassingswerk gedaan.]

Elohim: Dank u voor het ontvangen van deze transmissie, ons geschenk aan u.

Asil Toksal

Vertaling: wakkeremensen.org