De Elohim Respect en Zelfrespect / 23 April 2015 / Annemiek Coenen

De Elohim
Respect en Zelfrespect

23 April 2015 / Annemiek Coenen

Lieve mensen, wat strijd is wordt omgezet in gelijkwaardigheid. Meerdere krachten zijn aan het werk zodat alles weer in het midden komt. De vernietiging van de niet waarheid is volop aan de gang. Jullie voelen de zuiveringen hiervan die elkaar snel opvolgen. Respect en zelfrespect voor al dat is, is van het hoogste goed in deze tijd. In dit zit de grootste zuivering.
Jullie zijn geschapen voor Liefde en komen weer terug in die Liefde als een wedergeboorte. De twijfel aan jullie zelf hoort hierbij om het weer om te keren naar zelfrespect. Het Universum hoort jullie en reageert op jullie met al zijn Liefde voor al wat is.
Het beoefenen van het stralen, lieve medescheppers, is zo belangrijk. Het uitstralen van je Licht iedere dag maakt jezelf en de wereld lichter. Laat de diamant die je bent schitteren. Als je weet hoeveel Licht je daardoor wegzet. Licht wordt gegeven om lichter te maken, dit is het cadeau. Dit uit te stralen zet het lichtnetwerk van de ander weer aan de gang. Ongezien, misschien vanaf de buitenkant, maar groots zichtbaar aan de binnenkant van een ieder. Over de hele Aarde wordt alles in het Licht gezet. Het donker wordt lichter en lichter. Jullie merken dit door de waarheid die overal naar buiten komt. Hierdoor verandert de wereld, de Aarde en de mensheid. Samen worden ze weer één.
We blijven met deze blijde boodschap komen lieve mensen, zodat jullie moed houden in jullie eigen processen. De sluiers die aan het wegvallen zijn, zodat jullie gaven weer terug her-innerd worden. Jullie hebben zoveel gaven dat het een groot feest is wanneer jullie je alles weer her-inneren.
Roep ons op medescheppers, alleen dan kunnen we jullie helpen. De beproevingen kunnen door de vele inzichten als een waarnemer bekeken worden. Jullie zullen Zien dat juist uit deze beproevingen, die een ieder meemaakt op dit moment, een grote liefdesverandering erna tevoorschijn komt, waar de Liefde weer samenvloeit met het gevoel van Zijn.
In Liefde en respect voor jullie,
De Elohim
Copyright © 2015 Annemiek Coenenwww.annemiekcoenen.nl