De Elohim: Ontwaken Tot De Totaliteit Van Je Wezen / Door: Asil Toksal –

 

De Elohim: Ontwaken Tot De Totaliteit Van Je Wezen

Door: Asil Toksal – 28 Februari 2023

Gegroet. Wij zijn Elohim.

Het ontwaken van het individu is het ontwaken van het collectief. En het collectief vereist de individuele expressie als geïndividualiseerde menselijke vorm om dit pad van grote realisatie te bewandelen.

Daarom is het zelfrealisatieproces dat jullie allemaal eerder hebben gehoord via de vele lijnen die de menselijke vorm hebben geleefd, werkelijk een belangrijk proces, dat zowel onbewust als op een gekozen bewuste manier plaatsvindt.

Het ontwaken zelf is het beginstadium van de reis naar zelfrealisatie. Een individu kan het ontwaken op een natuurlijke spontane manier ervaren. Een moment van helderheid, een moment van expansie, een moment van ware aanwezigheid kan dit ontwakingsproces op gang brengen. En als individu, wanneer je deze uitbreiding ervaart, zullen de constructies waarin je hebt geleefd, de ervaringen die je hebt opgedaan als geïndividualiseerd mens, verschuiven, zoals je perspectief is verschoven.

In het begin zul je dit nieuwe perspectief van aanwezigheid in alle aspecten van je leven inbrengen. Je zult jezelf en anderen in interactie observeren. Je zult jezelf observeren in de vele omstandigheden van het leven, de dynamiek die je mede hebt gecreëerd. En je zult tot in detail opmerken dat bepaalde dynamieken dynamieken uit het verleden zijn, onverwerkt. Je zult merken dat bepaalde omstandigheden eveneens een overblijfsel zijn van onverwerkte elementen uit het verleden.

Er wordt een aanzienlijke hoeveelheid energie verplaatst naar de onverwerkte elementen uit het verleden, die je afhouden van ware aanwezigheid in het moment. Het onverwerkte verleden zal in voortdurende processen binnen een leven en door vele levens heen circuleren, totdat het voltooid is. Dit is wat velen van jullie hebben begrepen als karmische lussen. De stijgende energieën op dit bestaansniveau zullen de verwerking van het verleden aanwakkeren, versnellen. Dit zal een nieuw niveau van ervaring opleveren voor jullie allemaal.

Individuen zoals jullie zullen een uitdaging vinden in het huidige moment, omdat het huidige moment minder aanwezig is dan het werkelijk kan zijn: energieën die geblokkeerd zijn, energieën die stagneren in aspecten van het verleden, energieën die vastzitten in de projecties van de toekomst, die de angsten en de risico’s van wonden uit het verleden verzachten.

Jouw ware kracht komt voort uit ware aanwezigheid. Niemand anders dan jij brengt jezelf in deze grote staat van bekrachtiging, in deze grote staat van afstemming. Ondanks onze woorden en de energetische aanpassingen die wij bieden, ben jij het echt die kiest voor deze bewuste reis van evolutie, deze bewuste reis van aanwezig zijn, het omarmen van de totaliteit van je wezen, het omarmen van alle aspecten waarvan je je bewust bent geweest, het omarmen van alle aspecten die nu zichtbaar worden van je onbewuste en onwetende aspecten van je wezen.

De totaliteit van je wezen voorbij je mentale constructie en operaties..: je gedachten, je oordelen, je meningen en perspectieven, de identiteit die je hebt aangenomen; het omarmen van je emotionele constructie voorbij de emoties die je op dat moment voelt, en de emoties die je voelt over het leven en jezelf; het omarmen van deze fysieke constructie voorbij de gevoelens en sensaties die het verschaft, de impulsen en het vat dat het is voor dit leven; het omarmen van de energetisch-spirituele constructie van je wezen, de belichaming van je bewustzijn binnen dit vat van de menselijke vorm, een groter niveau van detail, een groter niveau van gevoeligheid, een groter niveau van bewustzijn zal ontstaan.

Alle aspecten van je wezen zullen worden omarmd als jezelf. En alleen degenen die zichzelf hebben begrepen en omarmd in de totaliteit van hun wezen, kunnen anderen werkelijk omarmen in hun wezen. Alleen zij die zichzelf hebben omarmd in de totaliteit van hun wezen, kunnen werkelijk de hele mensheid omarmen, het hele collectief, met alle variaties, experimenten en manifestaties van de geïndividualiseerde menselijke vorm.

De diversiteit die de mensheid vertegenwoordigt, die elk individu vertegenwoordigt, is werkelijk uniek voor elk individueel mens. Hoewel je samenhang en overeenkomsten zult vinden tussen de ervaringen van anderen en die van jou, is werkelijk ieder mens op een belangrijke en unieke manier geïndividualiseerd. Om de uniciteit van allen te omarmen, zul je eerst de uniciteit van jezelf moeten omarmen: alles wat je bent, alles wat je geleefd hebt, alles wat je zult leven, alles wat je kunt zijn, alles wat je had kunnen zijn. Op dit moment is elk aspect van je wezen voor je beschikbaar. Op dit moment, hier, ben je alles.

Zie hoe de oordelen en meningen die je over jezelf en over het leven hebt gehad, verdwijnen; alle gehechtheid aan het verleden, het heden en de toekomst. Rust in dit huidige moment; alles wat er is, is dit moment, de totaliteit van je wezen die uit dit moment voortkomt; de kracht die je bezit, de macht die je uitoefent, hier, op dit moment. En met elk moment dat zich voorbij dit moment ontvouwt, zul je altijd de keuze hebben om het leven te leiden volgens jouw voorwaarden. Je wilskracht, je vrije wil, is altijd de hoogste, meest gewaardeerde wet van dit bestaan.

Terwijl jij degene bent die kiest, zullen wij aanbevelingen doen en perspectieven en herinneringen bieden, zodat jouw keuzes een groter perspectief en grotere mogelijkheden kunnen omvatten. En terwijl je dit pad bewandelt – je leven kiest, het volgende moment kiest, je handelingen kiest, je gedachten kiest, je emoties en alle uitdrukkingen van je wezen kiest – streef je ernaar te ontvangen vanuit de aanwezigheid die je nu vasthoudt, vanuit de afstemming die je vasthoudt, vanuit de omarming van de totaliteit van je wezen.

Om werkelijk vrij te zijn, om werkelijk bevrijd te zijn in je bestaan, is deze omarming van wie je bent vereist. Het gaat verder dan acceptatie; het gaat verder dan waardering. Het is een aangeboren weten en integratie van alles wat je ooit bent geweest, en alles wat je ooit kunt zijn.

Deze afstemming, dit huidige moment, deze stilte, is je heiligdom, je bolwerk, je kracht, je vertrouwen in het leven. Dit is je bron van overvloed. Dit is je bron van levensonderhoud, van gezondheid, welzijn, kracht en liefde. Alles komt voort uit de kwaliteit en de diepte van je aanwezigheid.

De tijd die je in dit leven leeft, elk moment is kostbaar, is een geschenk aan jou, en het is aan jou om te kiezen, zal altijd aan jou zijn om te kiezen. Kies wijselijk, kies bewust, hoe je het huidige moment ontvangt, hoe je jezelf vasthoudt in je grootste afstemming en in je grootste potentieel.

Sta jezelf toe om veranderingen te maken. Sta jezelf toe veranderingen te omarmen. Sta jezelf toe alle aspecten van je wezen lief te hebben. Sta jezelf toe dankbaarheid te vinden in elk moment van het leven, vooral de momenten van diep bewustzijn. En als je je laat meeslepen in moeilijke momenten van het leven, in moeilijke momenten van de menselijke ervaring, bedenk dan: het volgende huidige moment is aan jou om vorm te geven, is aan jou om vast te stellen, en zal altijd jouw leiding volgen. Jouw tijd, jouw energie, jouw liefde, jouw aanwezigheid, is van jou.

Een gevoel van afstemming zal waarden in je naar boven laten komen; waarden die zijn afgestemd op alle aspecten van je wezen, waarden die verder gaan dan mentale concepten, ideologieën en regels die door vorige generaties zijn vastgesteld. Hoewel vele stammen en vorige generaties belangrijke waarden hebben voortgebracht om te omarmen en van te leren, zijn de waarden die uit het huidige moment naar voren komen die je hebt gevonden degene die je duurzaam zult omarmen, belichamen en leven. Je zult merken dat jouw perspectief en jouw aanwezigheid verschuiven. Een verschuiving van wat mogelijk is, een verschuiving van dieper vertrouwen, een verschuiving van grotere liefde. Dit is de reis om een bewuste schepper te worden in dit leven.

Hoe meer individuen in menselijke vorm deze reis van bewuste evolutie, van gekozen ontwaken, aangrijpen, hoe meer individuen beïnvloed zullen worden door jullie keuze. De aanwezigheid die je in elke situatie, elke omstandigheid, elke relatie brengt, zal vorm geven aan het moment dat anderen met je hebben, en je wordt een katalysator voor de transformatie van anderen. Je wordt een inspiratie, een voorbeeld van wat mogelijk is in de menselijke vorm.

En zonder afbreuk te doen aan de keuzes die zij hebben gemaakt, de ervaringen die zij hebben af te wijzen, word je opmerkzaam en aanwezig bij alles wat zij zijn, alles wat zij nog niet hebben omarmd van hun eigen wezen. Je helpt hen in hun niveau van aanwezigheid door de keuzes die je hebt gemaakt voor jouw niveau van aanwezigheid.

De creaties die zullen voortkomen uit degenen die diepere niveaus van aanwezigheid en afstemming in zichzelf hebben gevonden, zullen de hele mensheid beïnvloeden. De creaties zullen in harmonie zijn met het collectief. De creaties zullen rekening houden met de keuzes en de wil van anderen. De creaties zullen al het leven en deze Aarde omarmen als een onvoorwaardelijke bron van energie en liefde. De creaties zullen de gelijke aard van alle mensen omvatten, die liefde verdienen, die aanwezigheid verdienen, die welzijn verdienen, die de kracht verdienen die zij als individu kunnen belichamen.

En de ontwakingsreis van de mensheid ligt in jullie hand en in de keuzes die jullie als individu maken. Dank je dat je dit pad omarmt. Dank je voor het maken van deze keuze voor jezelf, en voor allen die dat nog niet hebben gedaan.

We zullen nu beginnen met de aanpassingen. Deze aanpassingen zullen helpen bij diepere niveaus van aanwezigheid, bij diepere niveaus van bewustzijn, waardoor je jezelf kunt observeren vanuit een non-duaal perspectief, waardoor je brandstof krijgt voor de zelfrealisatie waarmee je begiftigd bent. Bedankt voor het luisteren naar onze woorden. We zullen nu beginnen met de aanpassingen. [Aanpassing werk gedaan.]

Dank jullie voor het ontvangen van dit geschenk van ons, aan jullie, jullie leven en de hele mensheid. Het is een onvoorwaardelijk geschenk van onze liefde voor de schepping, onze liefde voor de ervaring van de mensheid en het menselijk bewustzijn, onze liefde voor de evolutie die in de hele mensheid en in jullie plaatsvindt.

Ons werk is voltooid.

De Elohim

Kanaal: Asil Toksal

Vertaling: wakkeremensen.org