De Elohim: Luisteren Naar De Roep Binnenin / Gechanneld door: AsilToksal

De Elohim: Luisteren Naar De Roep Binnenin

Gechanneld door: AsilToksal – 3 September 2022

Gegroet, wij zijn Elohim.

Jullie zijn degenen die ervoor hebben gekozen om deze menselijke vorm te leven, zoals het jullie werd aangeboden als een potentieel van groei, leren en dienstbaarheid; een ervaring die op unieke wijze tot stand is gebracht voor het menselijk bewustzijn als een collectief om te evolueren via de geïndividualiseerde vormen die de menselijke vorm hebben ervaren.

En jullie, als een geïndividualiseerde zielecontainer, hebben de gelegenheid gehad om andere vormen te leven vóór deze menselijke vorm. En velen van jullie hebben de menselijke vorm ervaren in vele cycli, maar schijnbaar, en door ontwerp, is dit leven dat je leeft, deze identiteit die je hebt, het meest belangrijk, het meest betekenisvol, en het meest relevant op dit moment in je ervaring van het leven.

En met opzet worden de herinneringen aan vorige levens en vorige bestaansvormen onderdrukt totdat je bewustzijn is geëvolueerd tot een punt van begrip en in staat zijn om de vele levens die je hebt geleefd, de vele vormen die je hebt gehad, te ontvangen, totdat je bewustzijn is uitgebreid om de non-dualistische aard en de collectieve aard van bewustzijn werkelijk te omarmen.

In deze menselijke vorm en in dit leven dat je leeft, zul je getuige zijn van de eb en de vloed. Jullie zullen getuige zijn van vele uitdagende momenten van groei en evolutie: belangrijke lessen die moeten worden geleerd, belangrijke realisaties die naar voren moeten komen. En terwijl de lessen zich aandienen door de ervaringen in relatie tot jezelf, tot anderen en tot het hele bestaan, kom je terecht bij de grote kansen die zich aan je hebben voorgedaan. En elk moment in dit leven is een resultaat van deze structuur [die] een groot potentieel voor leren en evolutie biedt.

Misschien zie je uitdagingen opkomen en vraag je je af hoe een leven zonder uitdagingen eruit zou zien; verlang je naar een staat van zijn die consistent is, nooit verandert; verlang je naar specifieke emoties boven andere, verlang je naar omstandigheden boven andere, maar wat zich aan je voordoet, en het leven dat zich voor je aftekent, is waarlijk een verzoek van jou, de zielscontainer die je vraagt om grote mogelijkheden om te leren.

En terwijl je op het moment van de uitdaging, op het moment van deze kans om te leren, merkt dat je je misschien verzet, dat je overweldigd bent, mogelijk in angst, mogelijk in verdriet, mogelijk in wanhoop. Maar ondanks alle emoties die opkomen over het moment dat voor je ligt, ligt de grotere waarheid in deze uitdaging. Wie ben jij? Wie is degene die dit moment ontvangt? Wie is degene die dit moment ervaart, en wie is degene die de voordelen ontvangt van de realisaties die uit dit moment te voorschijn komen? En omdat het ontwerp en de aard van de menselijke vorm zo zijn, kun je je identificeren met wie je bent als de identiteit die je in dit leven hebt aangenomen. En deze identiteit kan specifieke betekenissen en interpretaties, wonden uit het verleden, en percepties over het moment in zich dragen.

Maar terwijl je voelt, gewaarwordt en je begrip van wie je bent uitbreidt, voorbij deze enkelvoudige identiteit van dit leven, begin je de uitgestrektheid van je wezen op te merken en te belichamen, de uitgestrektheid van een ziel die deze specifieke identiteit, dit specifieke moment heeft gekozen voor een belangrijke lering, klaar om te ontvangen, klaar om te leren, klaar om te realiseren, klaar om te evolueren. En terwijl je je begrip van wie je bent uitbreidt, zelfs voorbij de zielencontainer die binnen deze menselijke vorm wordt gehouden, merk je dat alles wat je bent als collectief menselijk bewustzijn deel uitmaakt van jou, en dat je deel uitmaakt van het menselijk bewustzijn, dat deze menselijke vorm, dit menselijk leven in al zijn ingewikkeldheden, schoonheden en complicaties gezamenlijk creëert en ervaart.

De uitdagingen die jullie ervaren in alle momenten die zich aandienen, zijn kansen om met de geest, met het hart en met de fysieke vorm te beleven. En alle delen zullen een belangrijk aspect spelen in het uitbeelden van hun perspectief, interpretatie en betekenis van het moment, hun oordelen over het moment, om zo een volledige ervaring van het moment zelf te bieden.

En voorbij deze eerste gewaarwordingen en oordelen van het moment, zal een dieper begrip, een diepere realisatie te voorschijn komen. De zielscontainer die je bent zal met je beginnen te communiceren, op subtiele manieren van weten, intuïtie en vertrouwen, als eerste. Een moment van helderheid zal ontstaan als de geest tot rust komt, als het hart tot rust komt, en als het lichaam stilte vindt. Een subtiel weten en begrijpen, een groter bewustzijn van jezelf zal je belichamen. En op dit moment zul je jezelf zien in het moment van de uitdaging, de uitdaging zelf, en de vele uitdagingen ervoor en erna als louter geschenken van dit bestaan en van deze vorm die je hebt gekozen.

Een belangrijke oproep van binnenuit zal met je beginnen te communiceren: een liefdevolle stem, een onvoorwaardelijke stem, de stem van zorg en mededogen, een stem van ware aanvaarding en vertrouwen zal te voorschijn komen, onbezoedeld, niet op smaak gebracht door emoties, door oordelen en meningen van de geest, onwankelbaar en ongebonden door de gewaarwordingen van de fysieke vorm.

Deze stem zal het doel van je ziel uitspreken, het doel van het moment, en het potentieel van realisatie op dit moment. En een voortdurende uitbreiding van je bewustzijn zal deze stem nog verder laten spreken, een waar weten toelaten om deel te worden van wie je bent, een consistent deel van wie je bent. De richting die je in je leven neemt, de keuzes die je maakt, zullen geleid worden door deze stem van binnenuit, een stem die tevoorschijn komt als gevolg van je aanvaarding dat het moment zelf het geschenk is, dat het moment door jou gekozen is, dat je dat vertrouwen in het bestaan uitdrukt, dat je de menselijke vorm omhelst in al zijn nuances, al zijn gaven.

Hoewel emoties, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen altijd deel zullen uitmaken van je menselijke ervaring, zul je, wanneer deze roep van binnenuit, wanneer de stem van je ziel geïntegreerd raakt, de kracht en stabiliteit beginnen op te merken die uit je wezen straalt, een nieuwe afstemming vestigt zich in jou, een helderheid, een vertrouwen en een liefde, een frequentie van afstemming, die toestaat dat gedachten en emoties en gewaarwordingen er zijn, maar die toch de kern van je wezen in afstemming houdt. Ondanks elke uitdaging, ondanks elke emotie of sterke mentale constructies of sterke fysieke gewaarwordingen, is deze stem, in dit moment van stilte, je grootste bondgenoot.

Op momenten van intensiteit zal deze stem bezoedeld worden door gedachten, emoties en gewaarwordingen. De menselijke ervaring zelf is hardnekkig. Een verruimd bewustzijn zal je in staat stellen naar alle aspecten van je wezen te luisteren als een waarnemer, en jezelf toestaan de menselijke ervaring in haar volle expressie te ontvangen. Maar hoe je reageert, hoe je handelt, hoe je reageert, zal bepaald worden vanuit een plaats van afstemming. Deze stem van je ziel, die opkomt als de roep van binnen, zal een nieuw perspectief bieden, een ruimer begrip van het moment, een ruimer begrip van het leven zelf, de ontvouwing van het leven en de mogelijkheden van het leven.

En terwijl de geest is ingesteld en getraind om lineair te denken en te werken, werkt de stem van je ziel op een andere manier, niet-lineair en non-duaal, een ondersteunende, liefdevolle stem, die je toestaat in vrede te zijn, ongeacht de omstandigheid, ongeacht de uitdaging, en die je voortdurend vooruit leidt. Een ziel die vastbesloten is om opnieuw de menselijke vorm te kiezen, zal op zoek gaan naar leren, realisaties en mogelijkheden om dienstbaar te zijn. Het leidende licht van het leven, het leidende licht van je ziel wordt deel van wie je bent, wordt deel van je uitbreiding van gedachten, van woorden, van uitdrukkingen en emoties; het wordt een uitbreiding van je daden. En deze stem van je ziel wordt een geschenk aan je leven, en aan allen om je heen, een geschenk aan de mensheid.

Velen van jullie zullen zich afvragen hoe je deze stem in jezelf kunt vinden. Sommigen van jullie zullen zich afvragen hoe je de stem van het verstand, de stem van het hart, van de stem van de ziel kunt onderscheiden. Velen van jullie zullen zich afvragen wat de volgende stap voor jullie is in je evolutie, in je zelfrealisatie en in je dienstbaarheid. Velen van jullie zullen iemand anders vragen om je te leiden en je te vertellen wat je moet doen, hoe je moet handelen, hoe je moet ontvangen en hoe je moet zijn. Velen van jullie zullen goedkeuring, bevestiging en bevestiging zoeken. Velen van jullie zullen zekerheid en garanties zoeken. Maar voorbij alles wat je zoekt is dit geschenk recht voor je, recht in je, nu beschikbaar, je hoeft alleen maar te vragen om een diepere staat van stilte en ontvankelijkheid, een uitgebreide staat van bewustzijn en afstemming, en de stem zal met helderheid te voorschijn komen, stap voor stap.

Zelfs de meest subtiele uitdrukkingen, de meest subtiele manieren om vreedzame staten te onderscheiden van niet-vreedzame staten, afgestemde staten van niet-afgestemde staten, stille staten van niet-stille staten zullen een grote leidende kracht voor je worden om deze reis van integratie en uitbreiding te beginnen, van het ontvangen van deze stem van de ziel, van het deel te maken van je leven, je reis als ziel, je zelfrealisatieproces, en je dienstbaarheid in menselijke vorm.

En momenten als deze, van collectief of tijd voor jezelf reserveren om dit moment van stilte te vinden, van expansie en diepte van afstemming, zullen kostbare momenten en stappen zijn in de richting van het ontwaken binnenin. En alles wat je bent zal alles worden waar je aanwezig bij zult zijn. En alles wat in het verleden is gebeurd, en alles wat in de toekomst kan gebeuren, zal hier op dit moment zijn, volledig omarmd en geïntegreerd in de totaliteit van je bestaan. En je zult door het leven gaan vertrouwend en ontvangend, reagerend en creërend. De ontwaakte ziel zal haar reis naar zelfrealisatie voortzetten, zal natuurlijke uitdrukkingen van dienstbaarheid blijven vinden, natuurlijke uitbreidingen van haar wezen om te creëren.

Dank u voor het luisteren naar onze woorden. We zullen nu beginnen met de aanpassingen.

Elohim

Dank u voor het ontvangen van deze transmissie. Ons werk is voltooid.

Kanaal: AsilToksal

Vertaling: Reinier