De Elohim: Bewust Nieuw Begin.

 

De Elohim: Bewust Nieuw Begin

Gechanneld door: Asil Toksal – 16 Januari 2023

Gegroet. Wij zijn Elohim.

De tijd, telkens weer, geeft jullie de gelegenheid om jezelf te herscheppen, opnieuw uit te vinden en te vestigen als het wezen dat jullie bewust verkiezen te zijn.

Alle aspecten van het leven – maar vooral de mentale conditionering en de mentale constructie, hoe je jezelf waarneemt – houden je vast als het individu dat je bent, als het individu dat je denkt te zullen zijn, als het individu dat je denkt te kunnen zijn.

Daarom worden de beperkingen vastgesteld door de mentale constructie en de conditionering van wat voor jou mogelijk wordt geacht. Het ontmantelen van deze conditionering gebeurt mettertijd, want ook het perspectief van de werkelijkheid en het perspectief van anderen wordt bepaald door dezelfde conditionering die jou op je plaats houdt.

Een voortdurende en consequente verandering is het juiste en stabiele transformatieproces dat een mens kan ondergaan. Het ontmantelen van je perspectief op de werkelijkheid, het ontmantelen van je perspectief op jezelf, is daarom een natuurlijke en gestructureerde manier van transformatie.

De persoon die je nu bent, de manier waarop je waarneemt, de manier waarop je de werkelijkheid waarneemt en evalueert; die persoon staat niet in steen gebeiteld. Dat deel van je bewustzijn dat bepaalt wie je bent, is kneedbaar en kan veranderen, transformeren. Daarom ligt het grootste wezen dat je kunt zijn, het grootste potentieel dat je kunt hebben, werkelijk in het perspectief van het zelf dat je kunt veranderen.

Dit perspectief van zelf vereist een diep onderzoek van jezelf, een dieper begrip van wie je bent, van al het leren dat nog niet voltooid is, van alle realisaties die gezien moeten worden, alle emoties die nog niet gevoeld zijn en gevoeld moeten worden, dat alles in je wacht om door jou gezien en geobserveerd te worden. Dit is je grootste geschenk aan jezelf, om jezelf te zien, om jezelf te observeren op de meest neutrale manier die je op dit moment kunt vinden.

De mensheid ondergaat een groots transformatieproces, een proces dat versnelt en zich als een golf door het menselijk bewustzijn beweegt – een golf van transformatie, een golf van energie, een golf van potentie. Elk individu zal op een andere manier reageren op deze golf van transformatie, maar elk individu zal worden uitgedaagd in zijn perspectief op zichzelf en op de werkelijkheid.

De constructen die deze mentale constructie, die jullie vandaag vasthouden, tot stand hebben gebracht, zullen hun kracht verliezen, en dit zal een opening van verandering mogelijk maken, een loslaten van de conditionering van de geest, een opening van het hart, een grotere gevoeligheid voor het bestaan voorbij de zintuigen van het lichaam, een groter begrip van deze fysieke vorm die jullie vasthouden, een grotere waardering en een grotere zorg voor deze fysieke vorm die jullie tijdelijke vat is, jullie tempel-heiligdom voor dit leven.

Dit jaar, precies zoals de komende jaren zullen zijn, zal een groot potentieel aan transformerende momenten voortbrengen voor de hele mensheid, voor de hele samenleving en voor alle individuen. Hoe je de transformerende impuls ontvangt, is altijd aan jou om te bepalen en te ontwikkelen. Je vermogen om een impuls te ontvangen als een mogelijkheid tot groei, je vermogen om een impuls te ontvangen als brandstof voor expansie, als brandstof voor realisatie, dit is de weg naar zelfrealisatie.

Elk aspect van deze werkelijkheid dat jullie wordt gepresenteerd, met inbegrip van alle relaties die jullie worden gepresenteerd, brengt impulsen en mogelijkheden voort om uit te breiden, te leren en te groeien. In deze momenten van zelfreflectie, zelfobservatie, in deze momenten van realisatie, zul je getuige zijn van een groter potentieel dat voor je beschikbaar komt – grotere keuzes, keuzes over het leven op een specifieke manier, op je eigen manier, op je bewuste manier.

En de delen van jou die gedurende het grootste deel van je leven het leven voor jou en namens jou hebben uitgevoerd, de delen van jou die onvolledig zijn en onverwerkte ervaringen uit het verleden bevatten, zullen met grote liefde en waardering worden vastgehouden. Deze delen zullen rusten. Deze delen zullen ontspannen en toestaan dat je ware-zelf in je wezen komt, je ware-zelf waardoor je bewust getuige kunt zijn van hoe het leven zich ontvouwt, bewust kiezend voor de grote mogelijkheden die voor je beschikbaar zijn. En elk moment wordt een moment van herdefiniëring van wie je bent. Elk moment wordt een mogelijkheid voor een nieuw begin.

Bij het verkennen van het leven, en bij het leiden van een traditioneel menselijk leven, word je geconfronteerd met vele verplichtingen en verbintenissen die je bent aangegaan voor de toekomst die voor je ligt, een toekomst die onbekend is, een toekomst die niet gedefinieerd is. Toch is jouw verbintenis en jouw verplichting geplaatst, waardoor de mogelijkheden van de toekomst die zich voor jou ontvouwt worden ingeperkt. Het is passend om, met elk moment van je bewuste ontwaking en je bewuste aanwezigheid, je verplichtingen en verbintenissen voor de toekomst opnieuw te evalueren, zelfs die welke je lang geleden

De persoon die de verbintenissen is aangegaan, die de verbintenissen heeft ontvangen, is niet langer dezelfde persoon. Je bent getransformeerd, je bent veranderd, en op dit moment ben je een nieuw wezen. Sommige verbintenissen zullen dezelfde blijven; misschien zal de reden voor de verbintenis veranderen. Sommige verbintenissen blijven hetzelfde.

Maar het potentieel van bewust kiezen voor de toekomst die je wenst, als de persoon die je vandaag bent, is je kracht, je geschenk aan jezelf. Laat elke dag, als de zon opkomt, een gelegenheid zijn voor een nieuw begin. Herzie verplichtingen en verbintenissen die je bent aangegaan met grote aandacht, met groot bewustzijn en met grote liefde.

De verbintenis die je aangaat met jezelf is en blijft de belangrijkste verbintenis met het leven: de afstemming van je mentale constructie – de geest – en de uitbreiding van de geest naar het bewustzijn; de afstemming van je hart – je emotionele structuur, evenals de uitbreiding naar je spirituele structuur; de afstemming van dit fysieke lichaam, het bewustzijn in detail van de behoeften ervan om te functioneren in de hoogst mogelijke functionaliteit; en het bewustzijn, de activering van je energetische lichaam.

Dit grotere bewustzijn dat jullie vasthouden zal jullie leidend licht zijn om een leven te leiden van afstemming, een leven van bewustzijn, een leven van bekrachtiging, waarbij je elk moment kiest wie je wordt, kiest wie je kunt zijn en elk moment de mogelijkheden uitbreidt. En alles wat je hebt waargenomen uit het verleden van jezelf, elke ervaring die je nog onverwerkt vasthoudt, misschien met schaamte en schuld, kan nu met groter gemak worden aanschouwd, zonder de emoties die eraan vastzitten.

Dit non-duale zelf van jou observeert alles wat je bent, de creatieve aspecten van jouw wezen en de destructieve aspecten van jouw wezen, alle invloeden die je hebben gemaakt tot wie je bent, alle ervaringen die je hebt meegemaakt en ontvangen. Het leven, zoals het je gegeven is, is aan jou om op te eisen. Het verleden, zoals het je gegeven is, is aan jou om te transformeren. De toekomst, zoals die je gegeven is, is aan jou om te schrijven.

Welkom bij een nieuw, bewust begin. Het begin van een nieuwe jij. Een begin van een nieuwe realiteit. Een begin van een nieuwe menselijke ervaring. En laat jouw transformatie het transformerende licht en de creatieve kracht van verandering zijn in het leven van anderen.

Bedankt voor het luisteren naar onze woorden. We beginnen nu met de aanpassingen.

[Aanpassingen gedaan.]

Elohim:

Dank jullie voor het ontvangen van ons geschenk aan jullie. En moge de veranderingen die jullie in jullie leven hebben uitgenodigd zich op de best mogelijke manier uitbreiden voor jullie en allen om jullie heen.

Kanaal: Asil Toksal

Bron

Vertaling: wakkeremensen.org