“Stuur naar en Houd het Licht Gericht op de VS in de Komende Week, Want de Energie zal Steeds Intenser Worden”.

De Arcturiaanse Groep  17 Januari 2021

“Stuur naar en Houd het Licht Gericht op de VS in de Komende Week, Want de Energie zal Steeds Intenser Worden”.

Beste lezers, ook in deze tijden van verwarring en chaos brengen wij jullie een boodschap. Weet dat jullie getuige zijn van een Goddelijk plan dat zich ontvouwt, en vergeet niet dat dit de reden is waarom jullie ervoor gekozen hebben om op dit moment op Aarde te zijn. De chaos van vandaag dient om onderliggende overtuigingen en energieën bloot te leggen die eeuwenlang verborgen maar actief zijn gebleven.

Dichte lagen van energie duiken op, zodat iedereen ze kan zien en onderzoeken. Steeds meer mensen beginnen zich af te vragen: “Is dit mijn keuze om te leven? Is dit hoe ik wens dat de wereld is? Is er een betere, hogere manier van doen, een die iedereen dient en niet slechts een selecte groep?

Alles verloopt volgens plan, het onstuitbare plan van spirituele evolutie. Vele ongemakkelijke openbaringen zullen zich in het komende jaar voordoen, dus wees spiritueel voorbereid. Je kijkt naar het topje van een oude ijsberg die begint te smelten, maar waar je je op voorbereidt. Observeer en wees op de hoogte, maar stem niet af op wat je waarneemt.

Stel je voor dat je in een bioscoop zit en kijkt naar een boeiend verhaal dat zich op het scherm ontvouwt. Het verhaal heeft veel wendingen en er zijn veel spelers bij betrokken. Het houdt jouw aandacht vast en je beseft dat zowel de “slechte” als de “goede” personages noodzakelijk zijn voor de volledigheid van het hoofdverhaal. Je kijkt zonder oordeel en bent je er volledig van bewust dat je in een theater zit te kijken naar een boeiend verhaal. Je ervaart emoties terwijl het verhaal zich ontvouwt, maar nooit in de mate dat je vergeet dat jij niet de film bent.

Je bent nu getuige van het zich ontvouwende verhaal van de geschiedenis van de Aarde, zodat het nieuwe verhaal kan beginnen.

We zien veel lijdende verwarring, twijfel en boosheid. Laat emoties gewoon toe om zich te uiten zonder weerstand of schuldgevoelens. Emoties geven aan wat je bewust of onbewust nog gelooft over jezelf of over anderen en komen vaak voort uit lagen met oude schaduw-energie die actief zijn in het cellulaire geheugen.

Emoties zijn waardevolle hulpmiddelen die je kunnen helpen om je overtuigingen te begrijpen en als je leert om jezelf, wratten en alles lief te hebben en te accepteren, word je een persoon van compassie, inzicht en vergeving die in staat is om anderen te helpen hetzelfde te doen.

Dit is de reden waarom je hier bent. Elk nieuw inzicht voegt licht toe aan het bewustzijn van de wereld. Zonder de hogere frequenties van Licht dat zoveel geëvolueerde zielen met zich meebrachten en anderen blijven brengen op Aarde, zou de evolutie van de mensheid veel langer duren. Hedendaagse tijden staan voor een afstuderen lievelingen, maar zijn niet de finale. Er komt nog veel meer aan.

Omdat de realiteit van ieder mens het Goddelijk Bewustzijn is dat zich altijd uitdrukt, kan niemand voor eeuwig bevroren blijven in de tijd. Alleen omdat een of ander concept, geloof, idee, goed werkte op een bepaald niveau van bewustzijn, betekent dit niet dat het voor altijd op dezelfde manier zal werken.

Op het moment dat zelfs één persoon verschuift uit de uitlijning met een of andere oude leugen en in de waarheid zal dat het hele collectief beïnvloeden en veranderen omdat er maar ÉÉN is. Dit is het werk dat spirituele meesters door de hele tijd heen hebben gedaan. Hun leer heeft het collectief “gezaaid” met de waarheid, zelfs als er toen nog maar weinig mensen luisterden, waardoor de waarheid voor iedereen toegankelijk werd.

Onvoorwaardelijke liefde in deze moeilijke tijden betekent dat men zich mag herinneren dat de essentie van ieder mens het Goddelijk Bewustzijn is, ongeacht zijn of haar woorden en daden. Het betekent geen goedkeuring of de kop in het zand steken. Het betekent dat je de spirituele realiteit erkent die ten grondslag ligt aan alle verschijningen. Liefde is de bewuste realisatie van Eenheid – een oneindige God die zich uitdrukt in, als en door middel van oneindige vorm en verscheidenheid.

Dualiteit en afscheidingsenergie drukt zich uit in alle facetten van het leven als de paren van tegenpolen. Dit kan gemakkelijk worden waargenomen in georganiseerde religies, culturen, landen, wetenschap, wetten, tradities, en politiewerk, maar ook in de politiek. Sommigen geloven altijd dat ze gelijk hebben en alle anderen ongelijk. Een mens kan vele jaren leven met alles wat perfect gaat, maar als hij leeft vanuit een driedimensionale staat van bewustzijn, kan en zal alles waarschijnlijk op een gegeven moment veranderen wanneer het het minst verwacht wordt.

Nu er steeds meer licht naar de Aarde stroomt, worden veel algemeen aanvaarde overtuigingen gebaseerd op dualiteit en afscheiding als voor het eerst met nieuwe ogen gezien. Naarmate meer en meer individuen ontwaken in een gevoel van eenheid, zullen veel langdurige, starre, onrechtvaardige, oordelende en vaak wrede regels van “correctheid” worden afgewezen.

Vrees niet voor de huidige tijd dierbaren, maar verheug jullie in het besef dat datgene waar jullie voor hebben gebeden, gehoopt en naar verlangd eindelijk gebeurt, ook al komt het misschien niet overeen met veel driedimensionale concepten over de ascensie van de Aarde. Omdat jullie weten wat er aan de hand is, kunnen jullie een waarnemer zijn. Stuur naar en houd het Licht gericht op de VS in de komende week, want de energie zal steeds intenser worden.

Hoge resonantiefrequenties lossen de lagere frequenties altijd op. Het valse draagt geen Licht omdat het gewoon een illusoire geestesvorm is, een concept dat in het bewustzijn wordt geaccepteerd en dat geen andere wet heeft om het te ondersteunen of te handhaven dan het geloof in de persoon. Echter, aangezien het bewustzijn de substantie van de vorm is, kan en zal elk oud geloof zich manifesteren in de uiterlijke scène.

Het duister is niet de werkelijkheid, maar gewoon de afwezigheid van Licht. Degenen die zwaar geïnvesteerd hebben in het “duister” maken het tot iets door hun geloof erin, maar jullie die tot de waarheid zijn ontwaakt hoeven niet bang te zijn voor deze dingen, want het is alleen het geloof in hen dat hen hun “leven” geeft.

De lente zal komen, maar zware winterstormen moeten eerst worden ervaren. Chaos zal een tijdje blijven heersen omdat deze overgang niet kan plaatsvinden zonder eerst de energie van eeuwen of eerder eonen van tijd te ontwortelen waarin de mensheid geprogrammeerd was om te geloven in en gecontroleerd te worden door individuen en geloofsovertuigingen die volledig gebaseerd zijn op dualiteit en afscheiding. Die tijden van duisternis hielpen eigenlijk de evolutie van de Aarde door de mensheid te dwingen om iets meer en beter te zoeken.

Velen weten het intellectueel, maar de meesten hebben zich nog niet volledig gerealiseerd dat zij een levende uitdrukking zijn van Bron/Goddelijk Bewustzijn/God, wat zelfs geldt voor degenen die het niet weten of niet geïnteresseerd zijn in het kennen ervan.

Jullie zijn geen lichaam dat bewustzijn heeft, maar zijn bewustzijn met een lichaam. De staat van bewustzijn van ieder mens komt tot uitdrukking in zijn of haar handelingen en ervaringen. Het is noodzakelijk dat elke evoluerende ziel op een bepaald moment begint te accepteren dat ze in werkelijkheid het Goddelijk Bewustzijn zijn dat alle kwaliteiten van de Bron belichaamt, in plaats van te blijven geloven dat ze gewoon een kwetsbaar fysiek wezen zijn.

Vraag jezelf vaak af: “Wat hou ik als waarheid in mijn bewustzijn vast”, want dit is wat je zal creëren. “Blijf ik wachten op iets buiten mezelf, de ” event”, de landing van ET schepen, een bepaalde boodschap, om me te maken tot wat ik al ben?”

Als Goddelijk bewustzijn is iedereen een schepper, maar omdat de meesten dit niet weten, blijven ze geloven dat ze zich koste wat het kost moeten beschermen tegen elk vals concept en geloof dat rondzweeft in het driedimensionale collectief. Er is geen onuitgesproken bewustzijn.

Elke keer als er een “oorlog” tegen iets wordt gevoerd, wordt de kwestie simpelweg steviger verankerd in het collectief.

De chaos die zich op dit moment voordoet, legt de inhoud van een universeel bewustzijn bloot dat voor eonen bijna volledig uit vergissingen bestond. De foutieve concepten en overtuigingen die deze driedimensionale collectieve geest hebben gevormd, moeten eerst als vals worden erkend door de meerderheid, die op zijn beurt een nieuw, meer geëvolueerd collectief doet ontstaan dat bestaat uit ideeën, oplossingen en creaties die gebaseerd zijn op liefde/eenheid voor iedereen toegankelijk.

Evolutie is eenvoudigweg de reis die gepaard gaat met het ontwaken van het persoonlijke en collectieve bewustzijn om de realiteit van hun ware wezen te herinneren. Het bereiken van het bewustzijn ÉÉNheid (niet de intellectuele kennis ervan) laat de kwaliteiten die in het Goddelijk Bewustzijn zijn belichaamd, door jullie heen stromen en uitdrukken op een praktische manier die persoonlijk is aan jullie behoeften.

Houd jullie Licht vast, ga in waarheid staan en kijk gewoon naar de film. Alles verloopt volgens plan. Twijfel niet.

Velen van jullie ontdekken dat jullie zonder moeite plotseling een of andere diepe waarheid begrijpen die jullie eerder in verwarring bracht. Dit komt omdat jullie zijn verschoven naar een uitlijning met die specifieke waarheid, terwijl dat voorheen niet het geval was. Dit geeft aan dat ook al denk je dat er niets voor jou gebeurt, het wel zo is. Laat alle overgebleven concepten over hoe spiritualiteit eruit zou moeten zien of voelen los. Als je eenmaal van plan bent om spiritueel te groeien, verlaat de trein het station.

Probeer niet die dingen te herstellen die je spiritueel ontgroeid bent, of het nu gaat om een relatie, spirituele oefening, of iets materieels als een favoriet eten of vermaak. Het oplossen van iets bekends kan ervoor zorgen dat je verdriet voelt, maar weet dat alles wat echt is zich weer zal manifesteren in een nieuwe en hogere vorm die al dan niet een weerspiegeling is van je concept van hoe het eruit zou moeten zien.

De meesten van jullie beginnen eerlijk de facetten van jezelf te onderzoeken die je eerder hebt vermeden en diep van binnen hebt opgeborgen vanwege schaamte, schuldgevoelens, trots, spijt, pijn enz. Jullie leren om alle delen van jezelf lief te hebben en door dit te doen, hou van anderen zonder oordeel en kritiek.

Naarmate het Licht steeds dominanter wordt, zal het schijnen in de schaduwen die niets meer zijn dan lagen van oude energie die “iets” zijn geworden door simpelweg geaccepteerd te worden als realiteit in het persoonlijke en globale bewustzijn.

Laat zonder angst het Licht van jullie eigen Goddelijke Zelfkennis in jullie verborgen plaatsen schijnen en openbaren, want jullie zullen daar niets vinden.

Sta toe, sta toe, sta toe.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Vertaling: Martien