Het Arcturiaanse Collectief: Alchemie van Verandering en Versnellingen / Gechanneld door: Marie Mohler

Het Arcturiaanse Collectief: Alchemie van Verandering en Versnellingen

Gechanneld door: Marie Mohler – 26 September – geplaatst door: EraOfLight

Dierbaren,

Het is Moeder Aarde, Moeder Maria, El Morya, en de Arcturische Hoge Raad hier, stromend door het Levende, Expansieve, en Eeuwige Licht van Christus Bewustzijn, dat door velen van jullie vaak belichaamd wordt als De Aanwezigheid van Eenheidsbewustzijn in Alle Dingen en dus in Al Dat Is.  Wij nodigen jullie uit om je bij ons aan te sluiten in deze stroom van het Levende Christus Bewustzijn, de stroom van Eenheidsbewustzijn, en de stroom van het Levende Licht en de Blijvende Liefde van het Goddelijke Hart, waaruit jullie allen voortkwamen en waar naar jullie allen zullen terugkeren terwijl het Ascensieproces zich verder ontvouwt en Het Grote Ontwaken zich blijft ontpoppen als een doorleefde ervaring nu in jullie tijdlijn en dagelijks leven.

Laat ons samen een diepe Goddelijke Bewuste Adem inademen en deze Levende Adem, deze Levende Prana die rechtstreeks van Bronenergie komt, uitnodigen om al uw cellen, al uw energielichamen en al uw bewustzijn te doordrenken met God’s Blijvende Liefde en God’s Eeuwige Zegeningen voor de hele Schepping.  Adem dit Levend Licht en Prana in en sta uw zielenaanwezigheid toe deze vitale goddelijke voedingsstoffen te ontvangen en dit Weten van de Wonderen van Geloof en Standvastigheid in al uw levens.  Bewust Ademen, zoals we al vele malen eerder hebben gedeeld, IS de Eerste Voorbereiding.  Het is letterlijk De Adem van het Leven.  En in deze tijden van epische en intense verandering op jullie wereld, zijn jullie deze Levende Goddelijke Kinderen van Moeder/Vader God en Moeder Aarde op zoek naar nieuwe adem, nieuw leven en nieuw licht.  Adem dus diep in en waardeer wat jullie zo Vrij wordt gegeven van de Bron, van de Schepper, van de Schepping … en merk het contrast op in de symptomen op jullie wereld van wat de adem beperkt en begin misschien zelfs een innerlijk onderzoek of nieuwsgierigheid, over waarom Vrij ademen zo beperkt wordt.

We zullen het daar vandaag meer over hebben wanneer we de energieën van oktober 2021 in jullie bewustzijn beginnen te zaaien en in jullie deelname als een krachtige ziel en schepperwezen op jullie wereld in deze tijd.  Maar voor nu is het belangrijk om onze aandacht terug te richten op de Adem, terug naar Bewust Ademen, en terug naar de Vrijheid om te Ademen in uw wereld, in uw leven, in uw huis, en in gesprekken en verbindingen met anderen.  Want waar de Levensadem is, is God.  En daarmee hebben we misschien onze eigen vraag over de Adem hier boven beantwoord …

Waarom wordt hij beperkt?  Belemmerd?  Aangevallen?  Geminimaliseerd?  Gewaardeerd?  En zelfs uit jullie leven verbannen?  Met wereldwijde maskerpraktijken en wereldwijde angstcampagnes om een angst voor de adem te zaaien?  In een spirituele strijd die zich al eeuwen en millennia ontvouwt, met diepere zielsvisie en helderder zielszicht, kan men de Energie van de Slang zien die censureert, aanvalt en probeert om de Adem van God in Gods Kinderen volledig te stoppen, en zo toegang te krijgen tot Ware en Vitale Levenskracht, Inspiratie, Soevereiniteit, en Vrijheid.  En de Tijd om Diep en Vrij te Ademen is nog nooit zo scherp en aangrijpend geweest als nu, vandaag, in september en oktober 2021.  Jullie hebben je Bewuste Ademhaling nu meer dan ooit nodig.  En wij verheugen ons erop om deze Goddelijke Prana bewust met jullie in te ademen, naar alle aspecten in jullie die het het meest nodig hebben en verlangen.  Dit zijn Stortingen van Prana die jullie allemaal wat vaker zouden kunnen ontvangen dan jullie tot nu toe ervaren hebben.  Maar dat is allemaal aan het veranderen.  Prana en Goddelijke Adem zijn niet alleen de Eerste Voorbereiding … het zijn de Eerste Opstijgingsstappen.  Zij zijn de vitale voedingsstoffen die jullie worden gegeven voor jullie wonderbaarlijke reizen naar dit Nieuwe Land, dit Nieuwe Leven, en deze Nieuwe Aarde.

September 2021 wordt snel oktober 2021, is het niet?  Heb je gemerkt en gevoeld dat De Grote Versnelling gebeurt?  Heb je je eigen kwantumversnellingen ervaren?  Misschien zijn ze gekomen in de vorm van snellere manifestaties van je gedachten in daden of gedachten die dingen worden?  Misschien ben je er getuige van dat de onrust in je wereld de afgelopen maanden in een stroomversnelling is gekomen en sterker is geworden door de ervaring van de wereldwijde pandemie?  Dingen gebeuren sneller, wat sommigen van jullie misschien opvalt.  Want de grip van de 3D-matrix op en het beheer van de traagheid van tijd is aan het afglijden.  En kwantumfrequenties die meer met lichtsnelheden bewegen, stromen weer vrijer en ongebreidelder.  Kun je het zien?  Kun je het voelen?  Kun je het voelen?  Er hangt iets in de lucht.  Letterlijk.  En dat “iets” is God.  Dat iets is Hogere Frequenties van Licht. Dat iets is het Levende Licht van de Schepping dat terugkeert naar een wereld die zo doordrenkt was van slangenmanipulaties dat ze bijna letterlijk buiten adem was.  Het was bijna letterlijk zonder adem.  Zonder hoop.  Zonder liefde en medeleven.  Zonder gezondheid.  Geen rijkdom.  En geen tijd meer.

En toch is deze Ultieme Schepper, deze Ultieme Bakker waar we het in de laatste uitzending over hadden, en deze Ultieme Bron van Eenheid, Blijvende Liefde en Wonderen maken hier precies op tijd.  Om de planeet te helpen helen in deze tijden.  En om jullie te helpen helen en op te staan en je juiste plaats in te nemen in de hele Goddelijke Schepping, terwijl het oude afbrokkelt.  Bron brengt de Prana die jullie planeet het meest nodig heeft.  God brengt het Levende Licht en de Taal van jullie Levende Licht terug naar de mensen wanneer zij het het hardst roepen.  De Cyclus van Afscheiding is voltooid.  En nu is de Cyclus van Bron Ondersteunde en Bekrachtigde Goddelijke Eenheid hier om te blijven.

Dus … je vraagt je misschien af … Wat is er nodig om op deze manier op te stijgen?  Hoe stijgt iemand op, of hoe stijgt een heel collectief op, vanuit zo’n diepte van duisternis en bijna levenskracht-loosheid als gevolg van de methodes en conditioneringen van Afscheidingsbewustzijn die zo lang in stand zijn gehouden, berustend en tegemoetkomend?  Geloof.  Vastberadenheid.  De bereidheid om zich aan te passen. Te Veranderen.  Om de manieren van afscheiding van de oude wereld over te geven en de manieren van vereniging en leven van de Nieuwe Aarde op te nemen en te integreren volgens de Goddelijke Wil, de Natuurwet, en werkelijk De Wet van Een.

De Ultieme Bakker kent het Ultieme Recept voor een Geheel Collectief Bewustzijn, doordrenkt van het dichte, met gebrek gevulde, verwarring en uitputting van afscheidingsbewustzijn, om in deze tijden te verrijzen in zijn Organisch Goddelijk en Verrezen Licht en Christus Bewustzijn.  En dit is wat jullie met perfectie en precisie zien gebeuren.  Tot op de dag.  Op het uur. Tot op de minuut.  Zelfs als door jullie lenzen en filters, dit niet zo lijkt.  Gods cycli van tijd en wonderen zijn groter dan de jouwe.  Duurzamer dan de jouwe.  En ook scherper en scherper dan de jouwe.

Hoe vaak heb je in de menselijke geschiedenis een persoon, een zielenreiziger, een held in wording, of een groep mensen epische of Herculeuze uitdagingen zien aangaan?  Om soms boven de beperkingen van die omstandigheden uit te stijgen en opnieuw een Goddelijke tijdlijn te vormen?  Het is natuurlijk niet altijd zo geweest, in een 3D matrix met vele complexe innerlijke trillingsmechanismen en tandwielen die samenspannen om het tegendeel te creëren van vrije wil, soevereiniteit, overvloed en welzijn voor allen.  Maar het gebeurt een diepgaand deel van de tijd wanneer de persoon, de zielenreiziger, de held in wording, of de groep mensen hun mannetje staan in geloof, met God, aan de kant van God, en door de Adem van God.

September en oktober 2021 zullen maanden zijn van dit jaar … alsook van deze epische tijdsperiode die bekend staat als De Verschuiving der Eeuwen … die allen zal oproepen om op te staan.  Gebeurtenissen zullen zich ontvouwen die je op de proef stellen.  De pandemie was slechts een opwarmertje voor de ultieme gebeurtenissen die nu in deze komende weken in jullie menselijke ervaringen naar voren komen.  Oktober zal dienen als de Oven voor deze Ultieme Bakervaring terug naar iets heels, verenigd, en prachtig en buitenaards zintuiglijk … dat Eenheid terug weeft in de epidemie van uitgeputte hartcentra, levenskrachtcentra, en de adem in de hele Mensheid op dit moment. 

Dus oktober zal Hot zijn met vele ontplooiingen die oude karmische contracten weg bakken, oude paden van denken en geloven, en angst alchemiseren in geloof.  Om te alchemiseren, is er een element van warmte, ja?  Om werkelijk datgene weg te branden wat extra is of wat er niet bij hoort in de nieuwe trillingservaringen die men wenst, moet er een blijvende hitte zijn die uiteindelijk de ultieme blijvende liefde katalyseert … wat een Terugkeer naar de Bron is.  Het is een Terugkeer naar de Ultieme Liefde.  En dit is opnieuw een Terugkeer naar de Eenheid met het Ene Hart, of opnieuw het Christusbewustzijn.

Er is nog steeds een grote hoeveelheid energie met de Herfstequinox die grote verandering katalyseert.  Deze verandering is meer een Revolutie, met een Grote Renaissance die na deze Revolutie komt en de Transformerende, Transmuterende en Transfigurerende Veranderingen die nodig zijn voor de Grote Ascensie door deze Epische Alchemie die aan de gang is.

Dus nodigen we jullie uit om aan wat van deze Alchemistische Hitte te wennen.  Wat koelt je neurologische overweldiging af, je emotionele stress, je fysieke uitputting, en je doordringende multi-systeem reacties op de triggers van angst, ongeloof, shock, verdriet, en meer?  Bewust ademen.  De Adem van het Leven is van cruciaal belang voor je innerlijke stijging van elk moment nu.  Kritisch.  Leer hoe je diep, lang, rustgevend en buikvullend kunt ademen.  Adem eerst gewoon langzaam en bewust op deze manier.  En wanneer je in een ritme komt met die Mooie Volle Buikademhaling, zul je er een intentie of een gebed aan toe willen voegen, of een weten en voelen dat God/Bron/Schepper letterlijk jou ademt.  En in dat partnerschap in de ademhaling, is God/Bron/Schepper je ook aan het aanvullen, bijtanken en vernieuwen met een Heilige Goddelijke Prana die een Goddelijk Medicijn is om de lagere energetische vibraties en ervaringen in deze tijden te overstijgen.

jullie zijn hier om Levende Bewuste Ademers van Ascensionale en Ascensionaire Warmte te zijn.  Hoe meer van jullie de Adem van God kunnen inademen in deze tijd, hoe meer een grotere meerderheid van jullie gemakkelijker zal opstijgen in wat nieuw is, met minder terugblikken naar je eigen persoonlijke gehechtheden aan het “oude”, en minder terugblikken naar de gehechtheden van het collectief aan het “oude”.

Herinneren jullie je Noach?  Zeilend over zeer nieuwe zeeën op de vloedwateren die zijn Bijbelse tijdlijn manifesteerde?  En dat hij zich moest overgeven aan de Bronvisie en zich moest verenigen met de Bron, om leven en levenskracht te ademen in zijn heilige vat en in zijn familie, tijdens die reis?  Zonder dat geloof, en die afstemming op de Adem en op de Levende Levenskracht van de Bron, hadden die stormachtige wateren op elk moment hun eigen levenskracht kunnen wegspoelen.  Maar dat gebeurde niet.  De Ark van Noach voer op die golven, drijvend op die golven van verandering in zijn tijdlijn, omdat hij geloofde.  Omdat hij zich verenigde in de adem.  Omdat hij luisterde naar de boodschappen van de Bron die van binnenuit kwamen, en hij elke leiding eerde, ongeacht wat zijn ego zou hebben geprobeerd verkeerd te interpreteren, of er een verhaal over te maken, of er zelfs over wilde tieren in termen van zijn angsten voor zekerheid en veiligheid in die tijd.

Dit is hoe het eruit ziet om je leven weer in de handen van God/Bron/Schepper te leggen.  Er komt een tijd in de reis van alle zielen dat ze het denken en de grenzen van het denken verlaten in overeenstemming met alles wat ze hebben geleerd, en ze beginnen te Vertrouwen op Iets dat veel Groter, Veel Dieper, Veel Rijker en Veel Wijzer is dan ze ooit bewust eerder hebben gekend.  Het Menselijk Ego wil de menselijke ervaring van angstige situaties te slim af zijn, te slim af zijn, te slim af te zijn, te slim af te zijn, te slim af te zijn, te slim af te zijn, te slim af te zijn, te slim af te zijn, enz. en denkt en hoopt dat het dat kan.  Maar de Goddelijke Ziele Essentie, de Levende Levenskracht en Krachtige Ziele Aanwezigheid die je innerlijk bent en kwam om te zijn en te stralen in deze tijdlijn, kent de Beperkingen van het zicht van het Ego … en hoe kortzichtig het is.  Het kent de valkuilen van menselijke ervaringen die het Ego vaak creëert, terwijl het zichzelf nog steeds rechtvaardigt dat het een uitweg creëert uit de puinhoop waarin het zelf zit. Het is een hond die zijn staart achterna zit, naar hoger dimensionaal zielszicht.  En de Innerlijke Ziel begint op een bepaald punt deze eindeloze strijd met het ego en de beperkingen van het ego binnenin te herkennen.

En er is een punt . . . Op de afgrond … waar de twee wolven … die al levenslang binnenin aan het worstelen zijn … en dat het serpent heeft gefinancierd, gevoed, omgekocht, gemachtigd en geduwd voor Eonen op een of andere manier … tot een STILPUNT komt.  En dat STILPUNT nodigt de Innerlijke Ziel uit om zich over te geven aan het spel en de uitputtende worsteling van het Ego binnenin zichzelf en in jou . … en het opent gewoon een andere, voorheen onvoorziene deur binnenin … naar een Geheel Nieuw Licht.  Een Geheel Nieuw Leven.  En het kent de wijsheid in de Overgave en het Toelaten van dat veel Hogere Licht en dat veel Hogere Leven, zelfs als er wat hitte is om doorheen te gaan.  Zelfs als er wat onenigheid of dissonantie is om doorheen te gaan, in meer menselijke aspecten van de reis.  De Ziel weet dat daar zelfs waarde in zit.  Er is de oude uitdrukking “koren op de molen” die betrekking heeft op de waarde van het merg dat wordt gesprokkeld en opgedaan bij het doorlopen van het “vuur” van verandering, het doorlopen van de “alchemistische” aspecten van persoonlijke verandering en zielstransformatie, en het gebruik van de reis als voedingsstoffen en bredere geschenken voor de Hogere Reis waar jullie jezelf zojuist op hebben gezet, in de bereidheid om het aas, de roep en het meedogenloze oproepen van jullie ego om nog langer in de zandbak van de slang, de 3D matrix, te spelen, te overwinnen.

Jullie zijn deze Nieuwe Aarde Noachs.  Jullie zijn deze Matrozen van Tumultueuze Wereldzeeën nu in Het Grote Ontwaken en De Epische Planetaire Ascensie.  Er zijn op dit moment overstromingen in vele delen van de wereld.  Er zijn ook overstromingen van vuur.  Er zijn innerlijke overstromingen en vuren die overeenkomen met wat zich uiterlijk manifesteert aan de oppervlakte van jullie wereld.

Zij die de Waarheid die recht voor hun neus staat willen ontkennen, ontkennen en nog eens ontkennen, lijken het onvermijdelijke uit te stellen …… En wat is het onvermijdelijke?  Het alchemistische proces van de Grote Opstanding.  Het Grote Ontwaken.  En de Grote Terugkeer naar de Eenheid met de Bron en met het Al.

Hitte op vele niveaus zal de menselijke ervaring deze maand en daarna vinden.  Er is geen plaats om te vluchten, om je te verstoppen, te ontkennen, te bespotten, te devalueren en deze Waarheid in jullie levens te verwerpen.  Want het komt naar jullie kusten.  Het komt naar jullie Hartcentrum.  Het komt naar jullie Bewustzijn.  Als één mensheid.  Zien, Weten, Getuigen en Geconfronteerd met Dezelfde Dingen.

De Ultieme Bakker heeft de Ultieme Ingrediënten verzameld voor de Ultieme Tijdlijn van de Eindtijd en de Nieuwe Tijden, De Verschuiving der Tijdperken, die op dit moment op jullie wereld plaatsvindt.

Vertrouw erop dat wat zich ontvouwt, in deze epische oorlog, ook Gods Ingrediënten voor Alchemie en Epische Transformatieve en Transfiguratieve Verandering in zich heeft.  Ja, sommige gebeurtenissen kunnen worden gekatalyseerd door de Slang . …die vuur aanwakkert om zijn doel te bereiken.  En je innerlijk licht, je innerlijk zicht, je hoger bewustzijn wordt opgeroepen om geactiveerd te worden en opnieuw met je samen te werken.  Dus jullie kunnen zien waar en hoe jullie moeten zijn terwijl deze epische strijd wordt uitgevochten om het Scheidingsbewustzijn op Planeet Aarde tot een SLUITEN te brengen.  En toch, als jullie een geloof ter grootte van een mosterdzaadje kunnen opbrengen om dieper te zien, om God dieper aan te roepen, om een dieper en moediger geloof te vragen dan het geloof dat jullie op dat moment aanboren en dat twijfels oproept, zullen jullie gesterkt worden met een nog grotere kracht dan jullie ooit eerder konden hebben of opbrengen.

Alles wat een illusie is, komt aan de oppervlakte.  Elk geheim, elke duisternis, elk snood verbond en elke schepping wordt bekend gemaakt.  In het aangezicht van die overweldigende waarheid en openbaring, zullen de mensen hun illusies afleggen.  Mensen zullen hun valse loyaliteiten aan valse “goden” en valse poppenspelers die het bieden van de slang doen, afleggen.  En de mensen zullen een groot aantal emoties, reacties, materialisaties van hun eigen ergste angsten, woede, verdriet, enz. in dat proces doormaken.  Maar wat zal opstaan?  Is het Innerlijke Licht dat altijd al de Ware Bron in hen was.  Door de duisternis heen, zullen zij hun eigen Levende Licht alchemiseren en het bevrijden.

Het uiterlijke zal het innerlijke weerspiegelen en vice versa.  Wat jullie zien wervelen in vurige hitte in Rode Oktober 2021 door onthullingen en openbaringen . … zal de vurige hitte weerspiegelen die intern wordt ervaren door degenen in het bijzonder die ervoor kozen het langst te slapen en die nu de Grote Versnelling van hun eigen Spirituele Versnelling en Ascensieproces moeten omhelzen.

Wat is een van de beste manieren om deze stormen van 2021 te doorstaan?  En in het bijzonder de herfst van 2021 op het noordelijk halfrond en de lente op het zuidelijk halfrond?  Het is het beste om voorbereid te zijn.  Een storm van epische proporties is op de kusten van de planeet.  Dat is niet alleen aan de kust van je buurman.  Of de kust van je vriend aan de overkant van de oceaan.  Of je eigen persoonlijke kusten.  Het is aan de kusten van het Collectief.  Omdat het aan de kusten van de Planeet als geheel is.  Degenen die niet voorbereid zijn zullen de hitte van september-oktober ‘s ontplooiingen het meest intens voelen.  Zij die voorbereid zijn zullen nog steeds enige hitte ondergaan.  Maar met meer Prana dan de meesten.  En Prana is jullie levensredder in tijden van Vuurstormen en Epische Overstromingen.

Dit zijn Bijbelse tijden.  Degenen die zich in andere tijdlijnen voorbereidden op hun Bijbelse tijden deden het beter dan degenen die dat niet deden.  Wat waren hun eerste voorbereidingen?  Bewust ademen, geloof en vastberadenheid, en eenheid met de Bron toestaan, zo goed als zij konden opbrengen.  Deze eerste voorbereidingen hebben geen aards prijskaartje.  Het kost geen miljoenen dollars om je de eerste voorbereidingen op deze lijst te “veroorloven”.  Dit zijn praktijken, intenties en bereidheden die je van binnenuit cultiveert, koestert en voedt.  En dat proces … wordt opgeroepen in het Nu.  In deze transmissie.  In voorgaande weken, maanden en zelfs jaren.  Maar ook vandaag en in de toekomst!  Dit zijn steeds uitbreidende gereedschappen voor deze tijd.  Gebruik ze.  Gebruik ze goed.  Gebruik ze wijselijk.

En we zullen ook zeggen dat Noach de Grote Zondvloed niet overleefde op geloof alleen.  Noach bouwde een schip.  Noach bouwde een ark.  Dat was een fysieke manifestatie van het geloof dat hij in zich droeg om op te staan en naar buiten te treden, en zijn leiding te eren die van binnenuit kwam.  Had Noach te maken met een alchemistisch vuur lang voordat de overstromingen kwamen?  Met het oordeel van de mensen?  Bespotting?  En waarschijnlijk allerlei gekke beschuldigingen en hoongelach? Van het publiek?  En daarna van vrienden en familieleden?  Waarschijnlijk wel.  Hield dat Noachs besluit tegen om te luisteren naar de leiding die God hem van binnen gaf?  Nee.

Dit is wanneer de Ziele Aanwezigheid opstaat om te begrijpen dat de Goddelijke Essentie die je van binnen bent … degene is die in communicatie is met de Bron.  Het Ego leeft buiten God.  Het Ego leeft in de wereld van afscheiding, en dus in de wereld van Angst.  Hoe kan het Ego ooit de Liefdevolle, Eeuwige, Blijvende Stem van God/Bron/Schepper horen als het zo druk bezig is met zijn afstemming op de 3D-matrix en alle “vuurtjes” die het ego volgens die wereld moet blussen en alle afleidingen (goed of slecht) die de 3D-matrix vereist?  Dat is het niet.

Het horen met Diepere Oren en zien met Hogere Zielsvisie is wat het verschil kan maken tussen jullie een Bekrachtigde Nieuwe Aarde Noach zijn in deze tijdlijn, en in deze bijbelse tijd, of zinken, kolken en afbrokkelen met de hitte en de overstromingen van wat zich ontpopt als Het Grootste Ontwaken aller Tijden.

Allen Zijn Stijgende.  De Aarde Moeder heeft nu Stijgende Ziel Frequenties en Hoger Bewustzijn nodig voor dit nieuwe Tijdperk en Tijdperk van Planetaire Vrede, Spirituele Evolutie, en Christus Bewustzijn Leven en Verlichting.

De Ultieme Bakker bewaakt, begeleidt en faciliteert deze Epische Ascensie.  Heelheid, Hereniging, Herafstemming, en Geëmancipeerd Levend Licht en Levenskracht zijn de Geschenken van zijn Gebakken Goederen.  Dit zijn Gods Goederen.  Dit zijn Gods Geschenken aan de Mensheid.  En wat is het Ultieme Gebakken Goed dat God aan allen schenkt in deze tijden?  De terugkeer van de Unie, de terugkeer naar soevereiniteit, en de terugkeer naar planetaire harmonie.

Wij weten dat het voor de energieën van uw wereld een onmogelijkheid zal lijken om uit deze Spirituele Strijd en deze Diepgaande Verdeeldheid over de gehele mensheid te gaan … in de levende dualiteit die alles lijkt te zijn wat er op dit moment is.

En toch, de Ultieme Bakker is uiteindelijk de Ultieme Schepper.  En God/Bron/Schepper weet hoe hij Onmogelijk kan Alchemiseren tot Verzekerd Mogelijk en weer Volmaakt Eén en Heel.  Dit vereist geloof.  Dit vereist standvastigheid.  Dit vereist de zielsvaardigheden van Noach en andere dappere zielen uit voorbije tijdlijnen … die hier zijn om jullie heden te bekrachtigen . … met de Kennis, de Gnosis, dat JIJ nu de Dappere Nieuwe Aarde Noach bent.  U bent nu de Dappere Nieuwe Aarde Mozes.  Jij bent nu de Dappere Nieuwe Aarde Christus.  God telt elk ingrediënt voor deze ultieme alchemie op dit moment.  En jij bent één van hen.

September en oktober zullen zeer krachtige maanden zijn op de temperatuurschalen van menselijke evolutie en spirituele ontwikkeling.  Jullie worden op deze manier uitgenodigd om jullie eigen Kosmische of Hemelse Thermostaat te zijn wat betreft hoe heet die oven, hoe heet die alchemie, en hoe heet het Grote Ontwaken voor jullie is, terwijl het zich afspeelt.  Deze kosmische thermostaat die je hebt, heeft niet de macht om het hele verhaal dat zich collectief afspeelt, uit te zetten.  Maar hij kan het wel reguleren.

Wat regelt je innerlijke temperatuur?  Je innerlijke warmte?  Je ademhaling.  Je bewustzijn.  Je eigen spirituele praktijken.  Uw geloof.  Uw wortels en verbinding met de Aarde Moeder.  Uw verbindingen met de Kosmische en Hemelse Planeetopwekking die zich nu ontvouwt.

Diep ademhalen, geliefden.  Wij zijn met jullie in elk van allen.  God/Bron/Schepper is met jullie in ieder van ons.

Vind troost in de stilte van de adem in jullie, die werelden en kennis kent en Ware Verhalen van Gedijen en Transcendentie voorbij deze wereld.

Het Ego (en dus de meeste van jullie berichtensystemen op dit moment) zit het grootste deel van de tijd gevangen en verstrikt in de lagere 3D matrix.  Wij nodigen jullie uit om getuige te zijn van zijn waarnemingen, emoties en ervaringen, maar om hoger te vliegen.  Om hoger te stijgen.  En te kijken vanuit het hoogste perspectief dat je innerlijk trillingsgetrouw kunt vinden.  Breng tijd door in die hogere vibraties wanneer je kunt als een medicinale dosis en activator van je Hogere Licht Codes om deze tijden vibrationeel te overstijgen!  En luister dan ook naar de leiding van jullie Hartcentra, om jullie bekwame geesten en denkprocessen te informeren over wat jullie moeten DOEN om je voor te bereiden en gegrond te zijn in fysieke vorm in deze tijden.

Noach werd geleid om een ark te bouwen.  Waartoe worden jullie geleid om te hebben?  Te verwerven?  Te bouwen?  Te positioneren?  Om te overwegen?  Als onderdeel van jullie ascensioneel “doen” dat je voorbereidingen van ascensioneel “zijn” aanvult?  Het vereist dat beiden in synergie werken … om rustiger, duidelijker en zekerder te reizen en deze ongelooflijke tijden te overstijgen.

Met jouw aarding kun je misschien zelfs een ander ondersteunen, die worstelt om adem te halen in de alchemistische vuren en de overstromingen en de smog van de spirituele strijd die zich nu voor een heel collectief afspeelt.  Je moet eerst aarden in je Levende Licht.  Adem eerst Gods Prana in je Goddelijke Energievelden.  Ken eerst uw Eenheid en Afstemming met Christus Bewustzijn.  En dan, wanneer je gevuld bent met al die met goede voedingsstoffen gevulde Levenskracht, kun je een ander helpen in de stormen van deze Bijbelse tijden. 

September en oktober zullen de oude codes en vernis van de 3D matrix kraken, net als de rest van 2021.  En toch is dit expansieve kraken en afbrokkelen van de oude systemen en de oude spelletjes en matrix precies HOE het Licht binnenkomt.

Bevrijding is jullie bestemming.  Soevereiniteit is jullie goddelijkheid.  Vertrouwen, Bewust Ademen en Vastberadenheid is jullie pad.  Luister naar hoe dit jullie van binnenuit verlicht en een weg bereidt voor jullie Pad van Ascensie.  En adem wat dankbaarheid uit voor de Bron, Gaia, en al jullie Geest Gidsen en Engelen Helpers die jullie begeleiden om op te staan en je af te stemmen op je Hogere Dimensionale Tijdlijn, die al die tijd op jullie gewacht heeft.

Jullie zijn geliefd, dierbaren.

Jullie ZIJN Liefde.

Al Onze Liefde.

Kanaal: Marie Mohler

Bron

Vertaling: Reinier / voor wakkeremensen.org