De Raad van Twaalf: Dit zijn geweldige tijden in de evolutie van een zonnestelsel

De Raad van Twaalf:
Dit zijn geweldige tijden in de evolutie van een zonnestelsel

3 Augustus 2017

De Raad van 12 – Mensen zijn kinderen in een groot sterrenschacht van zonnestelsels en universa.  Zij bezitten voorstelling en onschuld, spirituele openheid, een frisse omhelzing van het nieuwe. Ze schijnen helder als sterren aan een fluwelen hemel. Menselijke wezens zijn schitterend in hun vermogen van emotie, het spectrum wijder dan veel bekende soorten. Misschien een hapering, een onregelmatigheid of goddelijke tussen beide komst, er zijn engel kwaliteiten in de mensheid, die het best gezien worden als je hun kinderen observeert, hun jonge kinderen. Kwetsbaar, gevend en fragiel, vele jaren lang is het een wonder dat ze hoe dan ook overleefden. En toch doen zij als hun broeders en zusters doen die ergens anders in de kosmos worden gezaaid. Mensen hebben altijd veiligheid nodig, emotioneel en een stoffelijk heiligdom voor koestering, creativiteit en de liefdesfrequentie. Ze groeien hier niet uit, in aarde jaren, in 18 of 21 jaren. Ze hebben tijd nodig om in een wereld te bloeien die hen omhelst, het is dankbaar dat ze er zijn en vieren hun myriaden emotionele frequenties.

Ze zijn creatief begiftigd, geboren verhaal vertellers en zijn de voorstelling van hun zonnestelsel. Ze zijn het kloppend hart van hun universum, een heldere regenboog van lichtere frequenties die uitstraalt in de kosmos.

Als kinderen is deze onschuld, dit licht, deze schoonheid wat de parasieten naar jullie toetrok. Het is waar ze zich door voeden. Rovers zoeken het kwetsbare, de niet bewuste, de niet ingewijden. De Mensheid is verzorgd, zoals je zou zeggen, duizenden jaren. Verzorgd door het mentale, emotionele en stoffelijke slavernij. Deze waarheid is blootgelegd. Het duister is verlicht door het licht, verblind en blootgesteld en weggestuurd door het licht. Ze rennen om zich te verstoppen in donkerder plekken, plaatsen waar ze zich kunnen vermommen. Het duister vlucht uit het licht. En dit is wat de mensheid moet doen. Ze moet haar schoonheid verzamelen, haar onschuld, haar licht en ze moet helder schijnen, schaduwen weghalen, het duister losbreken. Menselijke kinderen krijgen dezelfde bescherming, koestering, liefde en overvloedige vrede zoals de mensheid als geheel nodig heeft om te groeien, te bloeien en te evolueren.

Related:  The Arcturians: The Removal of Gaia’s 3D Matrix

Wat erbij hoort:  De Arcturiërs: De Verwijdering van Gaia’s 3D Matrix

We zijn in ontzag over de vrijwilligers in de frontlinie. We vragen… dat jullie geloof in het goddelijke licht van verenigd bewustzijn niet wankelt noch weifelt. Want dit is het pad voor de mensen hun evolutie, haar bevrijding, haar ontwaken voor de liefdes frequenties. We verwelkomen de mensheid. We dringen aan bij de frontlinie strijders om hun ruimte te handhaven. Om hun licht helder te houden ondanks alle tegenspoed. Dit zijn moeilijke tijden en dat weten wij. We weten ook dat ieder van jullie zich her-integreert naar jezelf. Verleden, heden, toekomst wordt één in de kwantum evolutie. Jullie sluiten je op in het heden, naar de glorie van opmerkzaam bestaan op Gaia. De beelden en visioenen die jullie beleven zijn de golflengte voor de nieuwe aarde. Jullie energie, jullie licht, jullie voorstelling kan overvloed, en vrede op aarde mede-scheppen. Wie jullie eerder waren, jullie ontwaken naar kwantum bestaan en wie jullie daarna werden, smelt samen, fuseert in geheel authentieke wezens van lichtere frequenties. Voorouderlijk en vorige levens, karmische opruiming heeft jullie voorbereid op deze kosmische overgang uit het driedimensionaal bestaan in het matrix hologram naar de vijfde, en verdere, dimensionaal bestaan. Wij zijn dankbaar voor alles dat jullie gedaan hebben op je eigen pad en voor anderen. We zijn diep waarderend voor jullie moed om je ware zelven te onthullen.

De mensheid bereikt naar omkeer-punt. Voor velen van jullie die gevochten hebben in de strijd voor vrijheid van bewustzijn en al vele menselijke jaren, verandert het landschap niet. De matrix algoritmen gaan verder om de gedachten van de mensen te dicteren, hun daden en wat ze geloven. We kunnen je verzekeren vanuit ons perspectief van boven af, beneden en overal om je heen is jullie hele wereld aan het veranderen. Gaia gaat naar een nieuwe axis, zij heeft zichzelf opnieuw op een lijn gebracht, haar baan draagt hoog frequente vibraties door haar organisch stelsel. Zoals een stad die vanuit een vliegtuig wordt gezien in de nacht, zien we de lichten online komen, zich vermenigvuldigen, samen gaan langs het wereld landschap van Abu Dhabi tot aan Zimbabwe. We zien het hart chakra van ieder van jullie emerald licht uitstralen en ieder van jullie straalt emerald licht in Gaia’s gloeiend rooster, zoals feeën licht rond de wereldbol strijkt. Dit is prachtig om waar te nemen. We wensen dat we jullie dat konden laten zien zodat ook jullie het diepe effect van je ondernemen konden begrijpen, wat jullie zaad planten, jullie moed doet.

Related:  Planetary Ascension – Preparing For First Contact

Wat erbij hoort:  Planetair Ascentie – Voorbereiden op ‘t Eerste Contact

Dit zijn geweldige tijden in de evolutie van een zonnestelsel die vonken spat door jullie planeet haar dualiteit, dat is een overnemen en dat is natuurlijke ascentie. Lichtwerkers, aarde strijders, onze woorden zijn voor jullie. Blijf kalm. Zet je voeten ferm op Gaia, geplant door haar ritme, haar waarheid, haar frequentie. Het diep gronden in Gaia zal je kern evenwicht versterken voor de komende weken, maanden en jaren van overgang en transformatie. Jullie zitten erin voor de lange duur, vrienden. Stap door. Weet dat je niet alleen bent. Weet dat het getij aan het keren is. Weet dat jullie ondernemen resultaten brengt.

Wees klaar lichtstrijders, de tijd is daar om de waarheid in al zijn vormen te onthullen.
Als de grote golf omslaat, als de mensen verdrinken, ben klaar lieve vrienden, want de nood zal echt zijn en jullie zullen de instrumenten hebben om hen op te vangen als ze vallen. Om hen te helpen bij hun karmisch herstel. Om innerlijke zelven te helen en te leiden naar hogere frequenties in meditatie, in geluid en energie heling, sjamaans en kwantum hypno-therapeutisch werk. De mensen zullen hun chakra’s zien als deel van hun routines voor zelf zorg. De mensen zullen zich her verbinden, opwaarderen en her-kalibreren, zoals aarde strijders en lichtwerkers gedaan hebben, en aan het doen zijn. Houd je licht hoog in bescheidenheid en altijd in dank. We zijn intens trots op jullie ondernemen. Dit kunnen wij niet genoeg delen. We zijn altijd met jullie, in alle dimensies, jullie gidsen en jullie beschermers. Altijd in liefde en in licht, strijders van Gaia.

De Raad van 12    3 augustus. 2017

We delen Vrede, we ontvangen Vrede, we zijn Vrede.

Namaste.

Related:  Ascension Update: Nothing Will Stop The 5D Transition

Wat erbij hoort:   Ascentie Upwaardering: Niets zal de Overgang naar 5 D stoppen.

http://ascensionenergies.com/

Vertaald: winnyd@stralendetoekomst.nl