De Arcturiërs: Mediteer op Wereldleiders / Gechanneld door: Amanda Shertzer

De Arcturiërs: Mediteer op Wereldleiders

Gechanneld door: Amanda Shertzer – 7 Juni 2022

Wat kunnen wij doen als wij ons geloof in de richting die de wereld is ingeslagen, verloren hebben? Onze gidsen vertellen ons wat op dit moment het beste zal werken: Mediteren op onze wereldleiders. Lees verder om te weten te komen hoe en waarom.

Dierbaren,

Wij zien dat de mensheid daar voor een crisis staat. Niet zozeer een crisis van de Aarde als wel een crisis van het geloof. Jullie hebben je geloof verloren in jullie vermogen om waar te nemen wie de waarheid spreekt en wie niet. Jullie hebben je vertrouwen in jullie medemensen verloren.

Het doel dat jullie op het ogenblik hebben, is uit te zoeken hoe jullie een collectief kunnen worden. Jullie hebben heel goed geleerd hoe jullie afgescheiden kunnen zijn. Nu is de uitdaging om die informatie te gebruiken om samen te komen als één. Wij weten dat dit op dit moment een ontmoedigende taak is, maar wij kunnen jullie steun geven op jullie reis.

Wij zouden (opnieuw) zeggen dat de mensen die het meest boos en angstig zijn, degenen zijn die de meeste liefde nodig hebben die naar hen gezonden wordt. Wij kunnen zien dat het voor jullie contra-intuïtief is – liefde te sturen naar de mensen die het lastigst zijn en de meeste pijn veroorzaken. Maar als jullie alle mensen bijeen willen brengen, dan zullen diegenen onder jullie die dit punt begrijpen, samen moeten komen in het beoefenen van liefde zenden aan diegenen die de meeste haat en vrees opwekken.

Wanneer jullie die haat en vrees met liefde tegen gaan, lost zij op. Als degenen onder jullie die dit beoefenen er stelselmatig mee doorgaan, kunnen jullie letterlijk de wereld veranderen.

Ons belangrijkste advies aan jullie is nu om regelmatig in groepen bijeen te komen om liefde te sturen naar degenen die jullie het meest “gevaarlijk” achten voor de planeet aarde. Zie bovendien die wezens als zeer liefdevol en vergevingsgezind worden/zijn, en liefdadig.

Wij kunnen jullie beloven dat dit goed werkt, want wij hebben het al vele malen zien gebeuren – op deze planeet en op andere.

Tot slot willen wij zeggen dat jullie allen lof verdienen voor al jullie harde werk daar. Ook al hebben jullie niet het gevoel dat je ook maar iets gedaan hebt, alleen al het belichamen in een leven op aarde is een extreme prestatie en een groot voordeel voor Het Al.

Wij hopen dat dit jullie van dienst is.

En wij danken jullie.

De Arcturiërs

Kanaal: Amanda Shertzer

Bron

Vertaling: Reinier