De Arcturiers: Jullie bewegen je tussen vele niveaus van Dimensionaliteit!!! / Door Susan Leland

De Arcturiers:
Jullie bewegen je tussen vele niveaus van Dimensionaliteit!!!

Ashtar On The Road Teleconferentie:

11 juli 2017 / Susan Leland
Vertaald door Henk Steur.

Wij zijn de Arcturiers en wij danken jullie en bieden jullie onze zegeningen aan omdat jullie ons hier verwelkomen in deze prachtige samenkomst van Lichten van Liefde! Want zo zien wij jullie en zo worden jullie door het hele Universum gezien! Ja, wij zijn leden van de groep die deze boodschappen naar deze Ashtar on the Road-familie kwamen brengen, en ja, naar allen op de planeet Aarde! In die hoedanigheid zijn wij Een. Wij spreken ook met Een stem! Het is niet nodig om ons als individu bekend te maken voor dit speciale doel. Het gaat erom te weten dat wij de Liefde brengen, de wetenschap, en de spirituele verbondenheid van Arcturus met jullie!

En toch, verder gaand dan deze eenheid, zijn wij Een met de Mentors. Wij zijn Een met de Familie van Ashtar on the Road. Wij zijn Een met de Mensheid van de planeet Aarde en zeker ook met alle wezens in het Universum die het Licht van Liefde in hun wezen dragen!

Er bestaat werkelijk geen scheiding, behalve wat er bestaat op enkele niveaus van wat jullie de “derde dimensie” noemen. Jullie transformeren nu, en enkelen van jullie kunnen herkennen dat jullie de Arcturische genetica in je dragen.

En toch is er een mix omdat jullie op de een of andere manier allemaal avonturiers of ontdekkers zijn. En jullie zijn tegelijkertijd ook leraren. Jullie leren dus zelf en jullie onderwijzen ook anderen. Jullie onderwijzen anderen terwijl jullie vooruit gaan door jullie vele verschillende levens. Dit is een onderdeel, een zeer noodzakelijk onderdeel, van wat wij wijsheid noemen!

WAT IS KENNIS EIGENLIJK, BEHALVE DAT HET RESONEERT ALS WAARHEID BINNENIN JULLIE??? JULLIE WAARHEID KAN ANDERS ZIJN DAN DIE VAN JULLIE BUREN, MAAR ER ZIJN WAARHEDEN DIE UNIVERSEEL ZIJN!!! Jullie hebben daar al over gehoord. De meest diepgaande daarvan, zoals zo vaak het geval is, vereisen de minste woorden – WIJ ZIJN EEN!!! Wij zijn God, of: Wij zijn Goddelijk. Wij zijn Liefde. Wij zijn Licht. Zelfs als jullie hen allen samenvoegen is het belangrijker om hen te VOELEN dan om de woorden te tellen!

Wij zijn beroemd vanwege de Universiteit van Arcturus, waar velen van jullie zijn geweest om te leren of te onderwijzen omdat er geen onderscheid is tussen leren en onderwijzen. Jullie leren en onderwijzen in al jullie levens. Zelfs als jullie geen menselijk lichaam hebben leren jullie nog steeds, onderzoeken – ja, hebben avonturen – en tegelijkertijd onderwijzen jullie al degenen die om jullie heen zijn. Gewoon door jullie LiefdesLicht te delen terwijl jullie de opwaardering dienen en assisteren!

Jullie zijn aanwezig op vele niveaus van dimensionaliteit en wij begrijpen dat dit – tenminste voor sommigen van jullie – een beetje uitdagend concept is. Wij willen daarom een beetje wijsheid hierover met jullie delen. De wijsheid hiervan is: leer, waar je ook bent, en focus je! Houd je focus altijd omhoog gericht. Houd het LiefdesLicht altijd, altijd, niet alleen in jullie Harten en straal dit uit door al je energievelden heen, maar nog verder: BEWAAR DIE IN JULLIE VISIE, IN JULLIE WIJSHEID-OGEN!!! Jullie hebben gehoord van: “Je ogen op de prijs gericht houden.” Dit is de zeer algemeen gebruikte uitdrukking op de planeet Aarde, en die is heel erg waar!

Wat is die prijs? DE PRIJS IS DE THUISKOMST EN JULLIE OPWAARDERING TIJDENS DE WEG!!! Maar jullie zijn daar al, of hier, als jullie het willen omschrijven. Jullie zijn al Multi-dimensionale wezens!!!

Jullie weten dat jullie hebben wat jullie Hoger Dimensionale Zelven wordt genoemd, waar jullie altijd zijn en waar alleen maar Licht en Liefde zijn. Er zijn ook niveaus binnen deze dimensies en jullie zijn in meerdere daarvan aanwezig. Jullie weten al dat jullie niveaus van dimensionaliteit hebben in 3D en verder. Velen van jullie stuiteren letterlijk heen en weer tussen de verschillende niveaus. Dit kan voor wat ongemak zorgen of voor: “Waarvoor ben ik hier gekomen? Wat kom ik hier doen? Ik herinner mij daar niets van!”

Wel dit komt omdat jullie letterlijk van het ene naar het andere niveau botsen en wij hebben het niet over…….., wel, laten wij het over een piano hebben. Jullie weten dat een piano een muziekinstrument is. Wisten jullie dat muziek heel wetenschappelijk is? Goed, jullie hebben dus octaven en jullie kunnen aan octaven denken als aan hele dimensies. En jullie hebben de muzieksleutels. Dan nemen jullie elke sleutel en verdelen die weer in vele delen, jullie kunnen niet eens de scheidslijnen meer zien, enzovoorts, enzovoorts.

Dit is nu waar ik het over heb als ik spreek over niveaus van dimensionaliteit. Ik heb jullie verteld dat wij met Eén stem spreken en ik zal IK zeggen – of zal ik zeggen dat wij IK zeggen? Nu, als de lijnen tussen de niveaus van dimensionaliteit nauwelijks zichtbaar zijn – of zelfs helemaal niet zichtbaar – kunnen jullie je voorstellen hoe moeilijk het is om je tussen deze niveaus te bewegen, en jullie zijn je daarvan vaak ook helemaal niet bewust!

Laten wij zeggen dat jullie op straat wandelen en jullie een buurman groeten die jullie alleraardigst terug groet en jullie omarmt. Tilt dit jullie niet op? Dus gaan jullie over naar een volgend, hoger niveau, of misschien wel naar enkele niveaus hoger. Dan lopen jullie verder en groeten iemand die zegt: “Oh, ik heb vandaag mijn dag niet” en dan wil hij jullie vertellen over al zijn moeilijkheden. Trekt dit jullie niet een beetje omlaag? Wij zeggen niet dat dit verkeerd is! ZIE HET NIET ALS VERKEERD ALS JULLIE VERSCHILLENDE NIVEAUS BINNEN JE GEVOELENS EN JE GEDACHTEN ERVAREN!!!  Herken hen. Eer hen. Zeg: “Oh, ik ben blij dat ik naar een lager niveau ging omdat ik echt weet dat ik liever een beetje hoger en hoger en hoger zou zijn gegaan – totdat ik steeds een stuk hoger ben op mijn tijdlijn en dat ik naar een plaats kan gaan waar zelfs helemaal geen “tijd” is!” Zie je? Stel je dat dus voor!

Nu gaan wij het een beetje door elkaar husselen en dit kan echt verwarrend zijn, maar laat je niet kisten. Houd het eenvoudig! Jullie hebben andere identiteiten op hetzelfde niveau. Die worden “parallellen” genoemd, parallelle zelven.

Wat doen jullie nu met al deze aspecten van jezelf? Jullie brengen hen in Eenheid. Als jullie iets willen oplossen, reinigen, kunnen jullie iets zeggen dat daar effect op heeft: “Ik heb dit programma lopen. Het is een oud 3D-programma. Ik heb dit niet langer nodig omdat ik nu het LiefdesLicht in mijzelf herken en ik weet dat ik in mijn ascensieperiode zit! Ik zeg dus tegen dit oude, speciale programma: Dank je wel. Ik ben heel dankbaar voor mijzelf en mijn geleideteam waarvan ik deel uitmaak, omdat Ik mij hiervan bewust ben. Ik doe daar dus LiefdesLicht overheen om het volledig te transmuteren en laat dit, als nog meer Liefde, het Universum in, inclusief mijn hele wezen en al mijn energievelden, alle aspecten van mijzelf, inclusief degene die door de standaarden van de derde dimensie, heden, verleden en toekomst en parallel worden genoemd!!!

Als jullie echt iets willen reinigen is dit de manier. Jullie reinigen het vanuit JULLIE ALLEN!!! Denk niet dat als jullie iets hebben, zoals een ingegroeide nagel in je fysieke lichaam en dat jullie die ingegroeide nagel gaan oplossen, want wat als deze ingegroeide nagel je vader is die op je schouder tikt en jou eraan herinnert dat je iets dient te doen dat hij jou heeft geleerd over iets dat niet langer in 3D past?

Als jullie deze toegepaste reinigingstechniek gebruiken kunnen jullie elke wortel reinigen. Als die er nog zijn. Aan de andere kant: raak hier niet teveel in verzeild, want als je een ingegroeide teennagel hebt kan het ook gewoon zijn dat je schoen te krap zit!

Met andere woorden: geef jezelf de eer die je verdient. Geeft jezelf de vrijheid die je verdient. Wees de ontdekkers en de avonturiers waarvoor jullie hier kwamen en begin bij jullie eigen, goddelijke zelven, in de herkenning dat jullie Goddelijke Wezens zijn die weten, WETEN – of laten wij zeggen, de wijsheid herkennen dat jullie Goddelijke Wezens zijn! JULLIE ZIJN HIER, JA, OM WONDEREN TE VERRICHTEN, MAAR HET WONDER, HET BASISWONDER VOOR IEDER VAN JULLIE, ZIJN JULLIE ZELF!!! Zorg dus goed voor jezlf!

Jullie hebben misschien gehoord dat wij helingsschepen hebben en dit is ook zo! Zij brengen hogere technologieën naar de planeet Aarde. Wij kunnen hiervoor nog niet landen omdat wij tegengehouden worden omdat er nog steeds een beetje geworstel is door degenen die de mythe in stand willen houden dat wij kwamen om angst te zaaien en om te veroveren. Als het uiteindelijke oplossen van deze donkere programma’s heeft plaatsgevonden – en dit gebeurt zelfs terwijl ik nu spreek en het is al bereikt op exponentiele lichtsnelheid – hoe dan ook, wij zijn beschikbaar totdat wij met onze schepen op jullie grond landen.

Het klopt, wij zijn hier, en deze groep, als Eén groep gesproken, en hoewel ik zeg dat wij een collectief zijn, kan ik in absolute waarheid “ik” zeggen en vanuit de Hoogste Niveaus van LiefdesLicht, dat jullie welkom zijn om in deze tussentijd op onze schepen te komen als wij jullie van dienst kunnen zijn. Maar wees erop voorbereid dat als jullie komen voor een dienst of voor genezing dat jullie je intenties heel duidelijk maken vanuit Al jullie wezens, zoals ik reeds heb verteld, zodat jullie – als er meer dan een reden is voor de ingegroeide nagel, jullie de oorzaak ook vertellen, waar deze oorzaken ook in jullie wezen zitten! En ik wil jullie ook dit vertellen. Jullie hebben tijdsbeperkingen. Wij kennen deze beperkingen niet. Wij kunnen tijd zien zoals die bestaat op de planeet Aarde of, eerder kunnen wij die op jullie klokken zien. Wij kunnen zien dat jullie vele dingen doen volgens de klok, en jullie hebben ook kalenders.

Het is zo dat niet alles dat plaatsvindt in de Hogere dimensies naar 3D komt op precies het moment dat jullie in 3D hebben uitgestippeld, om het te ontvangen, maar het moet nog steeds een beetje door een tijdbarrière heen gaan. Voor redenen die alleen bij jullie innerlijk aangeboren wijsheid bekend zijn kan het zijn dat er meer dan een bezoek aan onze schepen nodig is of dat er meer tijd voor nodig is, zoals jullie tijd meten, voordat de wonderen zich kunnen manifesteren in jullie wezens. MAAR VERGIS JE NIET, DE WONDEREN GEBEUREN!!! Benader de wonderen vanuit jullie wijsheid-zelven en presenteer hen direct aan de totaliteit van jullie wezens, zoals wij al eerder zeiden. Op deze manier kunnen jullie de wijsheid toevoegen die wij jullie komen brengen!

Zie jezelf zoals wij dit doen. Jullie zijn heel en compleet van jezelf, maar toch zijn jullie Een met vele verschillende groepen en uiteindelijk Een met alle wezens van LiefdesLicht. Probeer niet te begrijpen met jullie 3D-hersenen hoe dit allemaal werkt.  Sommigen van jullie hebben dit begrip al, deze wijsheid, en ik beloof jullie dat dit er voor iedereen is. Het is al beschikbaar voor jullie, als jullie ervoor kiezen. Maar jullie moeten het benaderen vanuit Hoger Dimensionaal Perspectief om het echt te krijgen OMDAT HET NIET ZOZEER EEN BEGRIP IS VAN HET BREIN MAAR EERDER EEN BEGRIP VAN HET HART EN OOK EEN BEGRIP VAN HET TOTAAL VAN JULLIE WEZENS!!!

Wel ik heb jullie enkele bruikbare informaties gegeven. En als ik zeg “bruikbaar” kunnen jullie het gebruiken zoals jullie willen. Wij eren jullie in jullie individuele identiteiten. Wij eren jullie als leden van deze Familie die hier is samengekomen. Wij eren jullie als burgers, als jullie willen – Hoog Dimensionale Burgers van het Universum! Wij zijn hier bij jullie. Wij staan ten dienste van jullie net zoals jullie dit doen door ons toe te staan hier te zijn en zeker ook ten dienste van deze grootse Missie voor Ascensie voor de gehele planeet Aarde!

De prachtige stappen onderweg – zijn absoluut een reis door vele, vele, vele niveaus van dimensionaliteit. En jullie, lieve mensen, zijn allemaal op de snelweg voor succes op jullie reizen en het bereiken van jullie uiteindelijke doelen. En zeker voor een aantal van jullie houdt dit ook een terugkeer in naar een van de plaatsen, locaties, dimensionaal gesproken – waar jullie vandaan kwamen of wier genetica jullie in je dragen en dat is natuurlijk de plaats die jullie kennen als Arcturus. Als jullie daar aankomen kunnen jullie ervan verzekerd zijn dat jullie verwelkomd zullen worden met alle eer en vreugde, of jullie er nu voor kiezen om “voor even” te blijven of langer.

Omdat jullie hier op zeker al zijn, zoals wij hier al bij jullie zijn en in onze Eenheid ZIJN WIJ EEN IN HET LICHT VAN THUIS, DAT OVERAL IN HET UNIVERSUM IS WAAR ALLEEN LICHT EN LIEFDE IS!!!

Dank jullie wel voor jullie aandacht. Dank jullie voor jullie aanwezigheid.

Wij zeggen jullie met de hoogste betekenis van Liefde:

Namaste, geliefde Familie!!!

http://www.ashtarontheroad.com/arcturians-dimensionality.html

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, July 11, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017.  All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.