De Arcturianen: Jouw Bewustzijn Uitbreiden  / Paul Marwood

De Arcturianen:
Jouw Bewustzijn Uitbreiden 

27 Juni 2014 / Paul Marwood

“Groeten lieve Paul wij zijn de Arcturianen,

Zoals je weet komen wij voort in Liefde, wij zijn een behulpzaam ras, je hebt dit met jouw reis naar onze planeet gezien, gezien hoe wij leven. Een deel van het doel hiervan is om jou dit te leren, zodat je de nieuwe manier van leven kunt delen. Niet dat je onze manier van leven kopieert, maar eenvoudig zodat je begeleiding en een pad hebt om naartoe te verhuizen als jij en jouw ras op deze prachtige planeet genaamd Aarde, jullie bewustzijn verschuiven en verhuizen naar een andere manier van leven en het ervaren van jullie levens

Dit is een zeer groot onderwerp welke wij verspreid over vele boodschappen zullen onderwijzen. Het eerste waarop wij wensen in te gaan is over het feit dat aan jullie, als de mensheid, gedurende duizenden aan jaren een niveau van afgescheidenheid onderwezen werd, en dat jullie het nodig hebben om afhankelijk te zijn van fysieke voorwerpen, en aan jullie werd getoond om jezelf aan deze fysieke voorwerpen te relateren, alsof jullie waarde afhankelijk is van wat voor fysieke voorwerpen dan ook die jullie hebben. Terwijl in werkelijkheid je bent wie je bent, ongeacht wat er rondom jou heen is en wat je hebt, en er is geen oordeel hierin.

Dus zoals jullie in dit voorbeeld zien, is er een belangrijk verschil tussen de wereld zoals jullie planeet in dit moment in de tijd leeft, en waar jullie naartoe zullen verhuizen als jullie de verbinding met alles begrijpen. Als jullie duidelijker begrijpen wie jullie zijn in jullie ware essentie, als jullie je verbinden met jullie goddelijke aanwezigheid, de essentie van wie jullie zijn, jullie ware essentie, zal met die verbinding hoe jullie de wereld zien en gewaarworden zeer dramatisch veranderen.

Wat wij wensen te doen is jullie te begeleiden aangaande een proces van het beginnen te verbinden met jullie innerlijke zelf, jullie essentie, om de voorbeelden in deze voorbijgaande momenten toe te staan jullie aanmoediging te geven, om steeds meer en meer en meer voorwaarts te stappen op jullie binnenwaartse reis. Dit is een binnenwaartse reis, geen buitenwaartse reis. Sommigen mogen zeggen dat dit de grootste reis is waar ieder Mens aan deel kan nemen in dit 3-D rijk, waar jullie in bestaan op dit punt in de tijd. Maar wij wensen ook om met jullie te delen dat nu de voornaamste tijd is om deze reis te doen, want jullie hebben zoveel in ondersteuning van jullie om jullie op zoveel manieren op zoveel niveaus te helpen, om deze reis sneller, gemakkelijker, en met meer gratie te doen.

Want zie, deze planeet, deze galaxy is in een tijd van Ascentie. Jullie zijn je bewust van de energieën die voort gutsen vanuit de Schepper, de Bron. Jullie zijn je ook bewust van hoe jullie Zon ook codes en informatie van de Bron ontvangt, en hen dan voort verstrekken in de vorm van zonnevlammen, en ‘coronal mass ejections’ (CME’s), zoals jullie hen in jullie fysieke rijk gewaarworden, maar deze evenementen zijn veel, veel meer.

De Bron ziet de Zon als een bewust wezen, niet als een brandbare planeet zoals jullie het in jullie fysieke gestalte zien. Dit bewuste wezen, de Zon, is liefdevol nieuwe codes, nieuwe informatie aan het afgeven die specifiek op maat gemaakt zijn voor alles dat binnenin deze galaxy is. En in dit geval kijkt zij naar het model van alleen de mensheid, om de juiste codes op het juiste tijdstip uit te sturen om de mensheid te helpen, want de Zon is verbonden aan en afgestemd op deze prachtige planeet de Aarde en alles dat op zeer verbazingwekkende manieren op Haar is, manieren welke jullie bewustzijn zelfs niet kan begrijpen op dit punt in de tijd, maar vertrouw gewoon dat dit zo is.

Jullie hebben dit prachtige Licht, deze prachtige codes, deze prachtige verheffing van de Schepper, van de Bron, jullie hebben de wezens rondom jullie heen, jullie mogen hen jullie gidsen noemen, het engelachtige rijk, daar zijn allen van de vele rassen zoals onszelf, de Arcturianen, de Pleiadianen, de wezens van Orion, de lijst gaat bijna eindeloos voort.

Er zijn ontelbare ruimteschepen, ofwel in de fysieke vorm of in de energetische vorm. Want terwijl jullie ermee beginnen de dimensies te begrijpen, zullen jullie beginnen te zien dat het niet helemaal zo is zoals jullie het mogen gewaarworden, als gewoon eenvoudig ruimteschepen rondom de planeet. Want in de hogere dimensies nemen tijd en afstand zeer andere perspectieven aan dan hoe jullie het op jullie lineaire Aarde 3-D rijk begrijpen.

Wij wensen dat jullie begrijpen dat jullie aanvullende ondersteuning hebben van al deze rassen, sterrenwezens, want wij zijn allemaal met jullie verbonden, wij zijn jullie broeders en zusters, we hebben vele levensspannen samen op andere plaatsen gedeeld, in andere avonturen in andere dimensies.

We zijn allen hier om jullie op dit moment te helpen, om jullie te helpen bij dit proces van jullie bewuste verbinding met jullie goddelijke aanwezigheid, jullie uitgebreide bewustzijn, zodat jullie ervaring van het leven dramatisch verandert.

Wij wensen om jullie aan te moedingen om in jullie drukke levens de tijd te nemen om een stap terug te zetten. Zoals het vinden van een zitplaats in een park op een rustige plek, en gewoon gedurende een moment te stoppen om alles dat rondom jullie heen is te bekijken. Bekijk de schoonheid, bespeur en voel de schoonheid, verbind je met de lucht en de bries terwijl het zachtjes langs jou heen blaast. Stem je erop af en voel alles dat rondom jou heen is terwijl je eenvoudigweg gewoon BENT, zittend op die zitplaats.

Je zult plotseling beginnen te beseffen dat er zoveel meer rondom jou heen op een prachtige manier gebeurt terwijl jij je ontspant op die zitplaats. En vanuit dit gezichtspunt mag je ermee beginnen de glimpen te zien van een zeer andere ervaring van werkelijkheid.

De pressies, de eisen, de verwachtingen beginnen weg te vallen, en de vreugde komt bij je naar boven van het eenvoudigweg observeren van wat er rondom je heen gebeurt, het kijken naar de vlinder als het voorbij fladdert, het ruiken van de verschillende geuren in de bries als zij eenvoudigweg voorbij zweven, en dat je begint te genieten van de ervaringen van alles dat rondom jou heen is, en je dan af te stemmen op de vreugde binnenin jouw hart en het verschil te voelen.

Wij moedigen jullie aan om deze vrije tijd te nemen om dit te ervaren en te beginnen jullie bewustzijn op deze manier uit te breiden. We zullen hier meer over spreken in toekomstige boodschappen.

Wij houden van jullie allemaal, wij zijn de Arcturianen.”

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

© 2014 Copyright Paul Marwood

This channeled message may be reproduced in it’s entirety provided it is kept in its original form and not altered or changed in any way, with the author and a link to www.AkashaHealingStudio.com clearly displayed as shown below.

Channel: Paul Marwood www.AkashaHealingStudio.com