De Arcturianen: 8-8-8 Technieken voor het Creëren van een Nieuwe Wereld / Meredith Murphy

De Arcturianen:
8-8-8 Technieken voor het Creëren van een Nieuwe Wereld

8 Augustus 2015 / Meredith Murphy

Deze tijd in de menselijke geschiedenis is niet alleen ongeëvenaard; het is onvoorzien. Er is zoveel meer ontwaking geweest dan velen, tegen deze tijd, in andere rijken van focus mogelijk dachten. Wij zeggen dit met plezier wetende dat zo velen op Aarde voelen dat de dingen langzamer voort gaan dan jullie graag zouden willen. Vanuit onze uitkijkpost, gaan de dingen prachtig vooruit, en wij zijn geïnspireerd om alle veranderingen te zien die jullie in jullie levens en jullie wereld toestaan.

Het is voor jullie belangrijk te weten dat het Licht binnenin jullie weet hoe verder te gaan. Dat jullie, jullie waarachtige zelf, aldus volmaakt afgestemd is op deze tijd/ruimte werkelijkheid en jullie aanwezigheid hier. Jij, jij zelf in de hogere niveaus van frequentie van waaruit je voortkomt, bestuurt het schip van je ascenderende leven, nogal uitstekend. Het is alleen maar jouw ongeduld met jezelf dat traagheid in jouw ontplooiing creëert. Want wanneer je ongeduldig bent, zwenk je af van een verenigde koers met alles dat je bent, die, nogal vanzelfsprekend, eenvoudig gelukkig is over alles dat zich door jou heen ontvouwt.

Deze tijd biedt je grote energieën voor transformatie aan en als zodanig een uitnodiging; hoe wens je deze energieën te gebruiken? Je kunt hen gebruiken als een afleiding, als een middel waardoor jij je overweldigd en moe voelt. Een geweldige manier om jezelf af te leiden om actie in je leven te ondernemen. Of je kunt deze energieën gebruiken om hoog te vliegen, om veranderingen te maken die geïnspireerd en juist voor jou aanvoelen.

Wij willen jullie tot voorzichtigheid manen, vrienden, omdat veel dat er nu gebeurt voor de mensheid tegen de algemeen geaccepteerde grenzen aanduwt. Onze voorzichtigheid is deze – besef dat jullie denkende geest/verstand nieuwe referentiepunten nodig heeft. Veel dat juist voor jullie aan zal voelen zal dan binnenin jullie denken/geest gevestigd moeten worden als een nieuwe manier van bestaan/zijn waarnaar verwezen wordt als acceptabel en door jullie menselijke verstand omhelsd wordt. Terwijl jullie aangetrokken worden naar lichtere manieren van zijn/bestaan, zullen jullie ontdekken dat jullie neigingen buitenbeentjes van jullie maakt. Diegenen die aan de rand van het leven staan, en velen van jullie willen niets meer van dat! Jullie voelen je al als de buitenstaanders van de maatschappij, wij weten dit.

En toch, geliefden, is het deze waarachtige manier van zijn/bestaan hetgeen jullie en de wereld transformeert. Nieuwe Jij, Nieuwe Wereld. Snappen jullie?

Dus wanneer jij je aangetrokken voelt tot dingen die nieuw zijn en anders aanvoelen, wat er dan in je hoofd zal gebeuren is een soort van paniek. Een gevoel dat je überhaupt niet op die manier zou kunnen leven! Wat dat zou kunnen betekenen? Hoe dat je leven zou kunnen beïnvloeden? Iets van wat voor jou juist voelt, voelt alsof het je uit zoveel vandaan zal halen dat vertrouwd is, en er is een gevoel van meer te willen en ook van het niet los willen laten van de dingen. Dit innerlijke conflict kan op een andere manier opgelost worden dan jullie denken, als jullie jezelf laten verhuizen in/naar waar jullie je tot aangetrokken voelen, hoe het zal passen in jullie leven en wat voor vorm het aanneemt. Wat voor evenwicht komt hieruit voort. Wat voor harmonie. Hoe het allemaal samen past in/naar de nieuwe versie van jou. Dit alles zal zichzelf vanzelfsprekend vinden, en mag jou werkelijk verrassen met hoe comfortabel en vervullend het eruit ziet.

De essentie van onze boodschap is deze: Vertrouw jezelf. Als jullie niet beginnen om steeds meer met jullie gevoelens mee te gaan, zullen jullie steeds minder vreugde in jullie levens vinden. Meegaan met je innerlijke weten is waar het op aankomt. Het is hoe hier te leven. Het is belangrijk dat jullie dit weten en op beginnen te merken hoezeer jullie op deze manier leven.

Het zal jullie ook helpen wanneer jullie je aangetrokken voelen tot wat radicale en andere manieren van zijn/bestaan lijken te zijn, die jullie niet in/naar de toekomst projecteren met deze ideeën. Als jullie in/naar de toekomst projecteren met deze nieuwe neigingen die dramatisch anders lijken te zijn dan jullie voormalige leven en dan veel van jullie maatschappij als een geheel, zullen jullie de geesteshouding projecteren die jullie nu hebben. Dat is niet zeer gunstig. Want jullie hebben nog niet zeer veel deze nieuwe manier van bestaan/zijn en leven ervaren, en jullie hebben het inzicht niet wat betreft hun waarde en van de manier van het vormgeven van jullie ervaring.

Probeer om jezelf in het heden te laten zijn en doe wat voor jou juist voelt. Er is geen betere manier om in leven te zijn, en met dit te doen, ben je, in feite, in een onophoudelijke communicatie met je Goddelijke Zelf. Het is dit kanaal van leven waar je mee overspoeld wilt worden, door geïnformeerd wilt worden, aan verbonden wilt zijn en toe wilt staan. Door de volledigheid van je wezen, heb je alles dat je nodig hebt om hier vrijelijk en volledig te leven, en het pad van dit te doen is te luisteren naar je hart en te doen wat juist aanvoelt.

Welnu, ons werd gevraagd commentaar te geven op de Leeuwenpoort, deze 8-8-8 dag, in jullie wereld. Wij kunnen eenvoudig dit zeggen – grote energieën vanuit de Grote Centrale Zon gutsen in/naar jullie rijk van focus. Deze zijn wonderbaarlijke/prachtige, verheffende frequenties van Licht en Liefde die jullie naar jullie goedvinden kunnen gebruiken. Stel vandaag een intentie in, over hoe je deze energieën wilt gebruiken. Spreek met je Goddelijke Zelf en ben duidelijk over je intenties voor het leven en het nieuwe van uitlijning dat je wenst te creëren in je belichaming.

Dat is de meest wijze en de beste manier om met deze hogere frequenties te spelen; kies bewust en werk samen met je Goddelijke Zelf.

De ascentie van de Aarde en elk van jullie opent nieuwe potentiëlen voor het leven in zoveel rijken van focus. De implicaties overstijgen verre wat jullie je voor zouden kunnen stellen, en wij zeggen dit om onze uiterste bewondering en waardering tot uitdrukking te brengen voor jullie liefdevolle moed en jullie stoutmoedige, goddelijke belichaming.

Wij zijn de Arcturianen.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2009 – 2015, Meredith Murphy | Expect Wonderful by Meredith Murphy. All rights reserved.http://www.expectwonderful.com