Boodschap van de Arcturianen – Jouw Transformatieve Reis / Kanaal: Alexander Quinn

Boodschap van de Arcturianen – Jouw Transformatieve Reis

Kanaal: Alexander Quinn – 12 Mei 2024

Veel individuen, zij het niet universeel, kunnen manifestaties en andere verbeteringen ervaren die nog volledig geassimileerd moeten worden nu de aarde-energieën beginnen te climaxen. Deze voorvallen zijn weliswaar intens, maar vertonen een geleidelijke fysieke verlichting, wat duidt op een substantiële integratiefase die onlangs is doorgemaakt en die steeds lineairder wordt. Het verschil tussen iemands huidige zelf en hun vorige tegenhanger in januari zal zich waarschijnlijk manifesteren als een opmerkelijke divergentie in zowel uiterlijk als gewaarwording die nu de snelle snelheid weerspiegelt waarmee energetische overgangen en verschuivingen zich momenteel ontvouwen in de aanloop naar 2025.

Gezien dit versnelde tempo wordt van individuen verwacht dat ze een opvallende gelijkenis vertonen die dichter bij datgene ligt waar mensen homoluminous van hebben gemaakt, vergezeld van een erkenning van de transformatieve reis die het hele jaar door is ondernomen en de veranderingen die deze heeft gebracht in de werkelijkheid en de levensomstandigheden. Er wordt verwacht dat een substantieel deel van de bevolking nieuwe rollen, beroepen, woonplaatsen en andere soortgelijke transities op zich zal nemen.

Ondanks de voortdurende vooruitgang op het gebied van energieverbeteringen, blijven aanzienlijke upgrades van het circuit op handen, gekenmerkt door symptomen die lijken op griepachtig ongemak, vermoeidheid, huidproblemen en ademhalingslethargie, die onder andere steeds meer kenmerken van dichtheidsgevoel en verouderde weerstanden overbrengen. Geleidelijke aanpassing aan deze uitdagingen wordt verwacht, waarbij veel zielen de verhevenheid voelen van het verlaten van hun lichaam terwijl de stroom van zielen die naar Gaia kwamen om karmische thema’s te verheffen zijn einde nadert, terwijl de bevolkingsaantallen beginnen af te nemen en terug te keren naar het ideale aantal van de aarde van 3,5 miljard. Dit zal een keuze uit vrije wil zijn die in de loop van de tijd langzaam zal evolueren.

Jullie sterrenfamilies die de ontvouwing van “het grote aarde-experiment” observeren, drukken diepe bewondering, liefde en eerbied uit voor de opstijging van de mensheid in fysieke incarnaties en de uitdagingen die zich voordoen tijdens de grote metamorfose van het menselijk bewustzijn binnen deze speciale 20-jarige cyclus die culmineert in 2032. De huidige onderneming, waarbij individuen door ascensie navigeren terwijl ze in fysieke vormen leven, vertegenwoordigt een ongekende prestatie in de vijf miljard jaar durende geschiedenis van de aarde. Kosmische waarnemers beschouwen zelfs van verre aardse lichtwerkers die bij dit streven betrokken zijn als voorbeeldige entiteiten, die een status bereiken die verwant is aan hemelse hemellichamen, voorbij de beperking van de aardse waarnemingen die je vanaf de grond ziet.

Ik wil nu zaken bespreken die meer aanwezig zijn in je huidige situatie van je april-mei-overgang.

In de sfeer van je sociale discours ondergaat de menselijke psyche vaak een reflexieve dans, gedwongen door de aanhoudende drang van het ego om zijn stem tussenbeide te laten komen, zij het door middel van commentaar, reactie of bewering. Deze impuls, of deze nu in intellect of emotie wordt gecreëerd, komt voort uit het amalgaam van omgevingsconditionering en emotionele verwikkelingen, vaak geleerd door de lens van een rudimentair begrip uit de lagere rijken die worden erkend als de 3e en 4e dichtheid die de aarde veel te lang hebben beziggehouden.

Onlangs was jullie realiteit getuige van een maansmeltkroes waar het reservoir van onderdrukte en niet erkende emotionele intuïtie een weg voor expressie vond. Sommigen onder jullie navigeerden te midden van de energie van Schorpioen door de stromen van ingehouden energie, terwijl anderen verstrikt bleven in hun traagheid.

Sta mij toe een eenvoudige techniek te presenteren om de integratie van de wijsheid van je ziel in het labyrint van je onopgeloste egoïstische schaduwen te bespoedigen: als je de aanbiedingen van mede-lichtwerkers en degenen die slapen in de digitale agora tegenkomt, weersta dan de roep van het ego om zijn gedachten en reacties bij te dragen. Omarm in plaats daarvan de stilte. Voor sommigen kan deze terughoudendheid lastig blijken, omdat het ego terugdeinst voor zijn waargenomen verstikking van lager-dimensionale impulsen die het vervolgens moet manifesteren als commentaar op de sociale media of ervaringen die het spiegelen voor realisatie beginnen. Omarm de binnenkomende golven van informatie, zoals water dat over een afgrond stroomt, waardoor het zich kan terugtrekken zonder een spoor van intellectuele overpeinzing of emotionele gehechtheid achter te laten. Terwijl de egoïstische geest woedend wordt of zijn greep op de projectie opgeeft, ontvouwt zich een wonderbaarlijke metamorfose: het ego vervalt in stille remissie. Nu de emotionele gehechtheden zijn losgelaten, volgt het hart dit voorbeeld, totdat de kakofonie van reactionaire inspanningen geheel verdwijnt en zowel de geest als de emoties loslaat.

In deze stilte schenkt het hogere zelf, de opzichter van het fysieke sjabloon, grotere dimensionale inzichten met betrekking tot de onvervormde gegevens, waardoor het volgende wordt vergemakkelijkt.

  • Reflectie op de gespiegelde facetten van jouw realiteit,
  • Verlichting van schaduwelementen die erkenning zoeken op persoonlijke en collectieve lagen
  • Medelevend onderscheidingsvermogen van de informatieleverancier en hun onderliggende ervaringen die verder gaan dan hun vernisje,
  • Bevrijding van egoïstische beperkingen, waardoor resonantie met de leringen van de ziel mogelijk wordt gemaakt, klaar om haar vibratiespectrum uit te breiden, dichter bij het leren op zielsniveau,

Daarom verzoeken wij je geen reactie te manifesteren, maar in plaats daarvan de geleidelijke onthulling van de expressie van je ziel mogelijk te maken, niet gehinderd door het geraas van lager-dimensionaal aangeleerd gedrag. Door je aan deze principes te houden, kun je opstijgen naar het rijk van hoger onderwijs, waarbij je gebruik maakt van de latente krachten en creativiteit die in je schaduwzelf schuilgaan en die evenveel expansie verdragen als het licht in hogere energieën. Je moet niet ervaren dat je verdrinkt in de duisternis, noch jezelf verblindt door het licht, maar dat je de majesteit benut door de twee in balans te combineren voor hun leugens in combinatie met je hoogste meesterschap op dit moment.

Wij erkennen het ontmoedigende vooruitzicht om reactionaire impulsen op te geven in een wereld vol lawaai. Maar naarmate je de drang overstijgt om alle reacties zowel gevraagd als ongevraagd te uiten, zal de alchemie van dit proces de wijsheid onthullen die inherent is aan de frisse bergtop, in plaats van aan de stormachtige diepten eronder. Juist deze oefening en het observeren van degenen die het voeden, zal het ons ook mogelijk maken om duidelijk degenen te zien die in balans zijn in de komende energieën, en degenen die onnodig een zelfgeïnduceerde spiraal creëren.

Wij zijn dankbaar dat u over deze ideeën heeft nagedacht. Jullie dienstverlening wordt op dit moment gevoeld en ervaren buiten de grenzen van jullie kennis, aangezien we allemaal één zijn met alles wat door iedereen wordt ervaren in alles wat is. Jouw werk is onmeetbaar.

Iawat An Sha

https://youtu.be/-ngfkUNtdcM

Kanaal: Alexander Quinn

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org