Ashira & De Arcturianen Een Nieuwe Tijdsperiode is Geactiveerd / Meredith Murphy

Ashira & De Arcturianen:
Een Nieuwe Tijdsperiode is Geactiveerd

30 December 2015 / Meredith Murphy

Hallo Goddelijken,

Terwijl jullie je voorbereiden op het betreden van dit Nieuwe Jaar, wat wij het meest willen dat jullie weten is dat er werkelijk en waarlijk een Nieuw Jaar aan het verschijnen is. In feite, een nieuwe ervaring van de tijd. Een nieuwe tijdsperiode voor de Aarde.

Wat wij een tijdsperiode noemen is de ervaring van het leven dat zich ontvouwt. Het nieuwe paradigma dat inzicht vormt werd geactiveerd en is binnenin de voorrand frequentie resonantie, voor het ontwaken van de mensen op de Aarde. Deze nieuwe tijdsperiode plaatst jullie in een multidimensionale ervaring waarin jullie je meervoudige stromen van focus realiseren, deelnemend in ieder moment. In een bepaalde betekenis, verschuift deze nieuwe tijdsperiode jullie in/naar een ander soort van inzicht van de vibraties in jullie wereld.

Een ieder van jullie zal toegang verkrijgen tot deze tijdsperiode en diens activerende energieën integreren als jullie resonant zijn met de voorrand. Jullie zullen weten dat jullie in/naar deze boventoon verhuizen als jullie beginnen het leven binnenin jullie stralend ontvouwend te bespeuren.

Terwijl jullie meer in/naar een Onvoorwaardelijke liefdevolle staat van zijn verschuiven, staan jullie resonantie toe met nieuwe facetten binnenin jullie eigen energiegebied. Eén van deze facetten van jullie, is wat wij zouden kunnen noemen, een “toekomstige” expressie binnen deze Aarde ervaring. Er zijn in feite vele “toekomstige” expressies, en jullie lijnen altijd uit — via keuzes en aandacht — om een verbonden staat te ervaren met een specifieke toekomstige versie van jullie. In verbinding met deze “toekomstige” jij, heb je een bepaalde indeling van wensen, interesses en resonanties. Wanneer je in/naar een meer onvoorwaardelijke, liefdevolle staat van zijn verhuist, zal je opmerken dat het leven stralend van binnenuit ontvouwt. Dit zal je toestaan om de invloed  dwars door ruimte en tijd heen te voelen, van andere frequenties die in je huidige moment deelnemen, inclusief de “toekomstige” jij.

Deze stralende ontvouwing van binnenuit opmerken, zal behoorlijk schitterend voor je zijn. Je zult op manieren ontdekken die vrij natuurlijk aanvoelen in deze nieuwe staat, dat iedere huidige moment ervaring veel meer uitbreidende elementen en frequenties bevatten, in één punt samenkomend. Je “toekomstige” staat is manifest gemaakt vanuit tot uitdrukking gebrachte focus in het heden. Deze “toekomstige” expressie trekt jou in/naar de uitlijning met jezelf op manieren welke die specifieke ervaring mogelijk maakt zich binnenin jou te ontvouwen. De “toekomstige” JIJ is zich ook bewust van andere aspecten die relevant zijn en kan jou tot voordeel strekken in het huidige moment. Als je ontdekt dat je bewustzijn verschuift en je begint je leven van binnenuit te kennen, wordt jij je bewust van ernaar te kijken dat het zich binnenin jou ontvouwt met een grote hoeveelheid van vertrouwen en kalmte. Te leven zoals dit is een verrijkende ervaring waarin jij je mooier kunt maken en van je leven kunt genieten met veel meer besef van je creatieve rol.

Het Licht binnenin jou leidt je in/naar een grotere spirituele uitlijning. Spirituele uitlijning is de ultieme aspiratie van je menselijke leven, in die zin dat het de zieluitbreiding mogelijk maakt. Ziel uitbreiding is het meest belangrijke voor jou. In feite, is dat het waarom je hier nu bent. Dit rijk van focus belooft immense kansen voor uitbreiding. Het is in het jezelf geven van de Liefde binnenin, jezelf toestaand om te vertrouwen en volledig van jezelf te houden, dat je de Universele Aspecten van je wezen toestaat te stromen doorheen je belichaamde bewustzijn in/naar dit rijk van focus, je essentie uitwerkend.

Om je Universele stromen te ervaren is de meest unieke en verheffende ervaring. Het geeft je gelukzaligheid, geachte vrienden, om je eigen uitgebreide energiestroom te voelen, onbelemmerd. De aangeboren beweging in deze richting genereert wensen en stuwt je voort om keuzes te maken. Dat wat je als geluk en zelfs gelukzaligheid ervaart, is waarlijk je eigen verenigde heelheid in beweging, uitbreidend in/naar dit rijk, uitbreidend als bewustzijn, wat jou de emotionele staten geeft die je zozeer koestert.

De nieuwe paradigma’s van de mensheid zijn vorm aan het aannemen

Het leven opent zich voor de menselijke wezens in waarlijk revolutionaire manieren. Hoewel jullie dit eerder gehoord mogen hebben, en ondanks demonstraties in de wereld van innerlijke conflicten en agressie, is de verschuiving goed onderweg.

Zoveel van wat binnenin was begint in beweging te komen en te stromen. Iets hiervan manifesteert zich als geweld en agressieve acties. Besef dat als dit zich uitspeelt, wat er dan ook gebeurt is dat innerlijke energieën in beweging zijn; niet bekneld raken. Dit is vooruitgang en het zal leiden naar een besef van de kwaliteit van deze energieën. De gemanifesteerde wereld is een schitterende spiegel voor jullie, hoewel het soms een poosje duurt om er op deze manier op te oriënteren en jullie staat van zijn op te merken.

Alle wezens hebben dezelfde capaciteit om van binnenuit te ontwaken, en een ieder van jullie die ervoor kiest om zich te focussen op jullie eigen ontwaking helpt onze Goddelijke Heelheid verder. De verlichting die jullie creëren als jullie in toenemende mate duidelijk verlevendigen, als een expressie van jullie ziel, wijzigt het planetaire gebied. De verhoogde en verduidelijkende frequenties op de Aarde zijn aan het toenemen, en dit is de omgeving aan het veranderen waarin alle menselijke wezens leven.

Terwijl jullie het Nieuwe Jaar binnengaan, herken dat jullie leven rijp is voor verduidelijking. Hoe meer bereid jullie zijn om duidelijk naar jullie acties te kijken en te zien hoe zij uitlijnen met jullie waarden, en kiezen om deze gaten te sluiten, hoe meer versnelling jullie zullen ervaring in de uitbreiding van jullie bewustzijn.

De meesten van jullie hebben gedurende een lange tijd onbewust deelnemend geleefd in vele systemen van onderdrukking en geweld, verwaarlozing en haat. Jullie hebben het tamelijk eenvoudig gevonden om hen op te merken wanneer het op anderen geprojecteerd werd, maar het is moeilijker om hen in jullie zelf te zien. Steeds meer, echter, houden jullie genoeg van jullie zelf om te beseffen hoe jullie deelnemen aan en deze kwaliteiten in jullie wereld vereeuwigen. Jullie worden dapperder in zowel waar te nemen wat er zich voordoet als in de onderliggende waarden te zien die jullie keuzes aansturen.

Alle manieren van een ander wezen te gebruiken zijn agressief. Alle manieren van andere mensen te gebruiken voor energie of toestemming, voor liefde of goedkeuring, is verwaarlozing van zelf en knechtschap van elkaar. Alle manieren van andere gevoelhebbende wezens als slaven te gebruiken, als manieren van zich belangrijk of machtig te voelen, als voedsel, als kleding, deze allemaal zijn uitoefeningen van het leven dat zich ontwikkelde gedurende waar jullie aan zouden denken als de donkere tijden. Voordeel nemen van anderen – seksueel, financieel, emotioneel, of gebruik te maken van ieder ander gevoelhebbend wezen voor je eigen plezier, is duidelijk (wanneer in deze woorden neergezet), niet ideaal. Doch, er zijn vele wereldwijde systemen en patronen en de corresponderende persoonlijke keuzes in jullie wereld die deze verborgen patronen van angst en afscheiding reflecteren.

Voor menselijke wezens om te verhuizen in/naar de utopische droom van vrede en harmonie, eenheid en Liefde, is om deze aspecten van de ervaring te zuiveren.

Deze verfijning is een geleidelijk proces en is al aan het gebeuren. Een ieder van jullie is groeiende in jullie capaciteit om van jezelf te houden, en dat is het middel waardoor dit alles mogelijk zal worden. Als jullie meer van jezelf houden, worden jullie meer capabel van het maken van keuzes die integriteit hebben met de Eenheid/Eensgezindheid welke is.

Als jullie meer zelfbewust worden, zullen jullie aanvankelijk meer verontrusting en angst gewaarworden, meer agressie en geweld in jullie keuzes dan dat jullie je voor zouden stellen. Ben zachtaardig met jezelf als je dit verontrustend vindt. Vergeef en maak dan de keuzes die voor jou beter aanvoelen.

Alle relaties — met jullie zelf, met andere gevoelhebbende wezens en met de planeet — zullen opnieuw verbeeld en opnieuw gecreëerd worden, de Eenheid/Eensgezindheid reflecterend welke is, als jullie meer bewust en uitgebreid worden.

Weet dat het inzicht in deze gebieden waar jullie bang en angstig geweest zijn van afscheiding en verlatenheid zullen komen als jullie gereed zijn om hen te zien. Er is geen haast, niet omdat het er niet toe doet, maar omdat jullie het niet kunnen verhaasten. Inzicht verschijnt gebaseerd op vibrationale resonantie. Als jij op meer onvoorwaardelijke en dus genezende manieren van jezelf houdt, zal je vanzelfsprekend het sterke verlangen voelen om van IEDEREEN op diezelfde onvoorwaardelijke, in ere houdende manier te houden.

Het genereuze liefhebben van jullie opent jullie uitlijning met jullie ziel

Geleidelijk door de spirituele uitlijning te cultiveren in steeds meer momenten, zullen jullie de Ziel toestaan uit te breiden in/naar jullie belichaming en in/naar jullie wereld te stromen. Jullie zullen een doorgaande uitbreiding van het bewustzijn ervaren als jullie vaker in uitlijning zijn, dat zal maken dat jullie je levens veranderen en nieuwe manieren van zijn/bestaan dromen, en het voelt natuurlijk en opwindend voor jullie aan.

Besef, dat deze veranderingen van binnenuit jullie naar buiten getrokken worden. Jullie hebben hen opgeroepen door deze stimulans die jullie hebben om jullie werkelijke goddelijke wezen en leven te herinneren van jullie eeuwige ziel aanwezigheid. Jullie belichaamden in dit leven, wetende dat er golven van ontwaking zouden zijn, en jullie openen alsook integreren binnenin jullie zelf, de energieën die jullie nodig zijn van de grotere jij. Jullie activeren elkaar via verbinding, inprenten op plaatsen, en het uitwisselen van energie. Jullie allemaal zijn onderlinge penetrerende gebieden, en bewegende deeltjes tussen gebieden is natuurlijk en intelligent gecoördineerd.

Er is magie op de Aarde, en het is aan het gebeuren van binnenuit een ieder van jullie. Een ieder van jullie is een planetair lichaam, samenwerkend met het planetaire gebied en de galactische gebieden, in een dynamische constellatie dat opgewaardeerd en hervormd wordt, van binnenuit ieder gevoelhebbend punt van focus binnenin deze gebieden.

Stel je deze gebieden voor als het torus energiegebied dat jullie afgebeeld zien. Jullie zijn zelfgenererend en zelfherstellend en jullie openheid en Liefde maakt een versnelde versie van jullie aanwezigheid, beschikbaar binnenin jullie. Deze meer samenhangende en hele versie van jullie is waar wij naar refereren als jullie “toekomstige” zelf. Het is eenvoudig een ervaring van gewaarwording die jullie kozen en genereerden en onttrekken nu vanuit jullie kern en ontvouwen van binnenuit. Dit stromen verandert jullie frequentie wat dan de energieën waar jullie resonant mee zijn en dus ontmoeten transformeren. Als jullie deze nieuwe energieën vertalen in/naar gewaarwordingen, hebben jullie een uitgebreid besef van de levenservaring.

Alles dat wij vandaag meedelen is slechts één van de nieuwe potentiëlen voor de mensheid welke jullie creëren, integreren en beginnen waar te nemen als een ervaring! Wij vieren jullie, met Liefde.

Ik ben Ashira en Wij zijn de Arcturianen.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2009 – 2015, Meredith Murphy | Expect Wonderful by Meredith Murphy. All rights reserved.http://www.expectwonderful.com