Arcturische Groeps Boodschap, / June 25, 2017 / Steve Beckow

Arcturische Groeps Boodschap 
June 25, 2017 / Steve Beckow

Lieve mensen, wees niet bang voor wat je ziet en hoort, want dit zijn de symbolen van een veranderend universum, de stervende stuiptrekkingen van oude energie die spoedig deel wordt van een andere wereld waarin jullie besloten hebben om in te ontwaken die hoeven er geen deel van uit te maken. Allen is de keuze gegeven om op te stijgen. De meesten zijn er zich niet van bewust maar op de diepere niveaus kiest iedereen.
Probeer niet te vrezen of ongerust te zijn over familie en vrienden die kiezen om in deze tijd niet te ontwaken. Hun Hoger Zelf in hun oneindige wijsheid kan weten dat ze meer drie dimensionale soort ervaringen nodig hebben voordat ze klaar zijn om die achter zich te laten. Elke mens zal opstijgen naar hogere niveaus van besef op een bepaald punt in hun reis; dat is onmiskenbaar. De ware aard van de Mens is Goddelijk en hij is niet bedoeld om voor altijd te leven in de ervaringen van illusoir geloof.
Wees niet bang, lieve mensen, want jullie zijn nu niet en zijn nooit geweest wat je ziet als je in een spiegel kijkt of wat je werd verteld en die je zelf geloofde te zijn. Het is een nieuwe tijd, een tijd van ontwaking en een tijd om je te verheugen in de realisatie dat je in werkelijkheid een bent met de Schepper en dus met alles dat de Schepper is.

De Arcturische groep wil graag over vrede spreken. Geen concepten van vrede die komen uit getekende documenten die geschapen zijn door gedwongenheid of verplichting, maar ware vrede, een vrede die zich alleen kan manifesteren naar buiten toe als die er bewust van binnen is.
Ware vrede is een vrede waar de drie dimensionale staat van bewustzijn niets van weet, en dus nooit succes kan creëren door verdragen, oorlogen, dominantie en straf ideeën die gebaseerd zijn op de zin van afscheiding. Omdat “vrede” die geschapen is door deze methoden in dualiteit en afscheiding, zal eerder dan later de “goede zijde” om slaan naar de “slechte kant” om het geloof in dualiteit zich altijd manifesteert naar paren van opposities. Echte vrede kan zich alleen manifesteren als de substantie waaruit die is gevormd aanwezig is in het huidige bewustzijn.
Vrede is de natuurlijke uitdrukking van Liefde, de realisatie dat alles EEN is in de Ene. Waarom zou iemand een ander willen haten, pijn doen, bedriegen, liegen, doden en laten lijden. Het zijn alleen de dichte energieën van persoonlijke en collectieve niet-ontwikkelde staten van bewustzijn die macht over anderen zien als een juiste actie om vrede te brengen. Vrede is het geboorterecht van elke persoon omdat het de werkelijkheid is in de wereld en individueel.
Lieve mensen, er is alleen EEN en die Ene ben jij. Menselijke ogen die alleen stoffelijke vormen zien van de Ene geloven in afscheiding, maar alle levensvormen zijn individuele manifestaties van de enige substantie die er is – Een Alomtegenwoordigheid, Almachtige, Alwetend Goddelijk Bewustzijn.
De acceptatie van ware identiteit als Goddelijk Wezen laat een individu verder dan angsten en twijfels gaan die komen door te denken dat mensen alleen stoffelijke lichamen zijn, onderhevig aan elke ervaring van goed en kwaad behalve als ze beschermd zijn door een of ander middel. Deze realisatie komt alleen na vele belevenissen die onder de duim van dualiteit en scheiding staan (Aarde school) dat ten slotte de vermoeide ziel zich opent en hun ware zelf laat omhelzen. Dan is het dat een bewustzijn van ware vrede begint om zich te ontvouwen, en de vrede van geest meebrengt, de vrede die iedereen zoekt.
De wortel van echte en blijvende vrede(stoffelijk, mentaal, emotioneel, spiritueel) is een bewuste realisatie van Eenheid. Elke dag beleven meer mensen op Aarde een diepere zin van eenheid, vaak zonder bewust besef van wat het is dat ze voelen. Wees getuige van daden van een toenemend aantal mensen die kiezen om zichzelf op te offeren in enige hoedanigheid, voor anderen, vaak vreemden of dieren. Deze daden zijn gewoonlijk spontaan, komen op zonder gedachte op een moment van uiterste nood uit die kern van liefde die iedereen van binnen draagt.
In deze tijd zijn er veel ontwikkelde zielen op Aarde, om hier te zijn om voorbeelden te zijn voor anderen, maar ook om hun Licht toe te voegen aan het collectief. Ze hoefden niet te komen om karma op te lossen of om lessen te leren van liefde, omdat zij dit werk al gedaan hebben op Aarde of op andere planeten.
De nood ziende van mensen om te helpen in deze machtige tijd van verandering, kozen deze liefdevolle zielen om te helpen. Je kunt hen zien in alle gebieden van het leven schijnbaar gewone dingen te doen en je zult ze herkennen door een liefdevol maar vaak intense energie als ze werken om dieper besef te brengen in situaties waar dat nodig is. Ze worden vaak intuïtief gevoeld als machtig maar voor menselijke ogen zien ze er gewoon uit.
Liefdes daden gebeuren dagelijks, maar jullie krijgen voornamelijk de negatieve vorm opgediend uit de meeste nieuwsberichten. Dit is waarom het belangrijk is om je betrokkenheid te beperken bij het nieuws omdat dit je gemakkelijk kan trekken in de oude energie. Het is goed bewust te zijn van wat er in je om gaat, maar ga er niet in mee. Dat is hetzelfde idee indien je je aanpast aan de energie van een laag resonerend mens en dan jezelf leeg getrokken voelen wat is hoe de term “energie vampiers” ontstond.
In alle situaties en bij alle mensen, plaatsen, dingen en gebeurtenissen, houd je energie veld helder, gevuld met Licht en niet overeenstemmend met enige lager-resonerend energie die aanwezig kan zijn. Lager resonerende energieën hebben een soort van “zwaarte” over zich wat gemakkelijk gevoeld kan worden op sommige plekken en bij bepaalde mensen. Vrees dit niet want het heeft geen macht over je anders dan wat je het geeft, maar wees je bewust je er niet mee te verbinden of je er mee te identificeren. Je kunt gewoon kiezen om los te laten.
Totdat een individu zich realiseert dat alles dat hij zoekt al in zich aanwezig is, zal hij buiten zich zoeken in personen en dingen. Zonder te weten bied je je eigen energie aan als je je verbindt met een ander zijn laag resonerende energie; denk er aan er is alleen maar een. In het denken dat je liefdevol bent en sympathiek, kun je jezelf voelen leeg getrokken worden en je vraagt je af waarom. Zonder bewuste bedoeling hebben ze jouw energie gebruikt.
Sympathie- (“Ik voel je pijn. Oh, hoe heb jij geleden enz.”) Medeleven- (“Ik begrijp het. Misschien kun je dit doen..” enz.)Omdat er alleen een is, verbinding gebeurt dan gemakkelijk. Het is specifiek belangrijk dat zij die werken als raadgevers, therapeuten enz. zich dit herinneren, dat ze hun werkruimte en energieveld vaak opruimen. Als je je met iets verbindt, wordt je een met de energie ervan – mensen, plaatsen, dingen, ideeën, enz. Dit is het geheim van relaties die werken – beiden ontwikkeld en laag resonerend – hun energieën zijn in verbinding.
Er is een fijn-aanpassing van soorten die nu gebeurt voor iedereen die spiritueel bewust is. Tot aan dit punt, is serieuze zoekers toegestaan om in enige van hun oude energie manieren zonder veel terugslag te hebben, maar omdat de resonantie van de Aarde zo veel meer gezuiverd is, worden ieders hoekje van geloof uitgeveegd en de spirituele lijn is heel kort geworden.
Denk eraan als kleine gebeurtenissen en daden als onbelangrijk gezien worden, begin dan om je heel belangrijk te laten voelen en je misschien zelfs een zin van schuld kunt inbrengen die je niet begrijpt. Dit komt omdat je energieveld enorm meer aangepast is aan de hogere frequenties van Licht wat veroorzaakt dat je gemakkelijk kunt merken als je uit verbinding bent.
Er wordt gezegd dat een bepaald punt om de spirituele reis te worden zal het lopen lijken op de scherpe kant. Dit is wat je nu doet. Laat los om alles te bedenken met het menselijke denken want dat kan niet gedaan worden. Vertrouw erop dat de Ik die je bent het plan kent.
Wees de Vrede die je zoekt – echte Vrede – die je al bent.
Wij zijn de Arcturische Groep 25 juni 2017
http://goldenageofgaia.com/