Arcturianen  met een verzoek om herplaatsing: Over de sterren …..

Arcturianen  met een verzoek om herplaatsing:

Over de sterren …..

Van: 8 maart 2014 / herplaatsing 4 maart 2016

De Arcturiaanse groep wenst nogmaals te spreken over liefde, omdat het begrijpen van de ware essentie van liefde van het uiterste belang is, als mensen van de aarde voorwaarts bewegen. Het driedimensionale geloofssysteem heeft een oneindig aantal concepten met betrekking tot liefde – geen van deze zijn echt.

Liefde is de lijm welke alles bij elkaar houdt van de hele Schepping. HET is de energie van verwevenheid tussen alle levende dingen binnenin het Ene Goddelijke Bewustzijn.

Het is de ene energie, substantie en activiteit, stromend in en door schijnbaar afzonderlijke levensvormen, nog altijd de ene, want dat is al wat er is – Alomvertegenwoordigheid.

De heilige verbinding tussen al het leven wordt door iedereen ervaren en is tot liefde benoemd door de wereld. Als gevolg van spirituele onwetendheid binnen het driedimensionale geloofssysteem, dit gevoel van verbondenheid of liefde, is na verloop van tijd persoonlijk en universeel geworden en gecategoriseerd, gelimiteerd en geregeld in opvattingen ver verwijderd van wat liefde echt is.

LIEFDE IS en kan niet worden gecategoriseerd, kan niet worden geplaatst in geschikte of ongeschikte plaatsen waaruit het wordt beoordeeld. Al  leven is in en van het enige leven en al zijn verbonden krachtens dit. Zoals met alle levenskwesties, interpreteert de staat van bewustzijn van een individu de energie van verbondenheid (liefde) volgens zijn eigen geloofssysteem en manifesteert dan positief (acties reflecterend aan eenheid) of negatief (oorlog, misbruik, verkrachting),  beslissend wie de liefde waard is en wie niet.

Voor de serieuze spirituele student, is het al lange tijd geleden om voorbij te gaan aan drie dimensionale inzichten van liefde en te verhuizen naar bewustwording, acceptatie en aanwending die eenheid weerspiegelt. Liefde is geen seksuele aantrekking, noch is het een emotionele reactie, (positief of negatief) welke je kan voelen voor een ander, dat vaak daarvan een facet is, vooral met mensen die jullie goed gekend hebben in andere levens. Liefde is niet iets dat kan worden weerhouden of kan worden gegeven op basis van een gril van het ego. LIEFDE IS — punt.

Na verloop van tijd, verbond een onontwaakt wereld bewustzijn regels en beperkingen op, door liefde – categorieën van emoties, aantrekkelijkheid, acceptatie, religieus dogma, waardigheid enz. enz., waarbij alleen bepaalde categorieën van de liefde als aanvaardbaar werden vastgesteld. Sommige van deze regels waren nodig voor de tijd waarin ze werden gecreëerd. Echter, het is een Nieuwe Tijd, een tijd om weg te bewegen uit deze concepten en overtuigingen. LIEFDE IS, altijd geweest en zal altijd zijn en kan nooit worden beperkt of veranderd ongeacht hoeveel verkeerde interpretaties hierover van driedimensionaal verstand dit kunnen bedenken. Velen worstelen met het idee van liefde als Éénheid, vanwege ingesleten overtuigingen over de liefde zijnde een emotie van aantrekking of aanvaarding.

Door dit, vinden ze dat ze niet in staat zijn om van zichzelf te houden of van een ieder die problemen lijken te veroorzaken voor anderen. Dit is begrijpelijk, veroordeel jullie zelf hier niet voor, maar in plaats daarvan, begrijp dat jullie werd geleerd om met deze concepten te leven, leven na leven, daardoor veroorzakend in cellulair geheugen te blijven, wat is wat jullie zijn, maar nu zijn jullie in staat om te herkennen en TO CLEAR > zuiveren, vrijmaken, opruimen, schoonmaken, aflossen, afdoen enz. De meesten waren niet gereed voor diepere waarheden, tot nu toe.

Concepten van Liefde worden voortdurend aan de wereld gepresenteerd, door degenen die in zichzelf geloven dat ze intellectuele of spirituele autoriteiten zijn. Dat is prima tot op een bepaald niveau, maar als spirituele studenten, zijn jullie verder gegaan dan anderen nodig te hebben voor wat waarheid is en wat niet, jullie hebben een staat van bewustzijn bereikt, waar jullie van binnenuit kunnen worden onderwezen. Oude overtuigingen worden vaak lang aangehouden nadat ze niet meer van dienst zijn, simpelweg omdat een individu nooit het belang heeft gevoeld om eens goed te kijken naar zichzelf of zijn geloof systeem. Dit is wanneer een – wakker worden oproep (wake up call) – zich kan laten blijken.

LIEFDE IS de energie van Éénheid, een realisatie van de aangeboren Goddelijke aard van al het leven. Zelfs wanneer gebeurtenissen nodig hebben dat er met stelligheid wordt gesproken, orde toe te roepen, dan hoef je alleen maar in stilte, in het geheim, erkenning te houden van hun goddelijkheid, om hen lief te hebben. Wanneer jullie bewust worden van wreedheden in de wereld of zelfs in eigen familie, wordt er niet verwacht dat jullie een hartelijk en liefdevol gevoel erbij hebben. Het is volmaakt aanvaardbaar om een petitie te ondertekenen of om je uit te spreken, zo geleid, maar doe het altijd vanuit het standpunt van weten, dat al één zijn binnenin de Ene, ongeacht uiterlijke schijn.

Leven vanuit LIEFDE betekent nooit om een ander zijn deurmat te zijn, het betekent jullie zelf herkennen (erkennen) en anderen, voor wie jullie en zij echt zijn zoals jullie doen of zeggen wat nodig is. Het is de uitoefening van het geven van geen kracht aan illusionaire uiterlijke schijn.

De Goddelijkheid van individuen welke problemen veroorzaken en pijn voor anderen, kan heel moeilijk zijn om dit te erkennen en ze kunnen (mogen) er nooit erkentelijk voor zijn in dit leven. Maar jullie taak is, te weten dat het er is. Dit is liefde, dit is hoe lief te hebben, en dit is hoe jullie licht toevoegen aan het wereld bewustzijn en helpen om de dichtheid van de afscheiding te verdrijven.

Tot de mensheid leert lief te hebben in de ware zin, zal de liefde opgesloten blijven in achterhaalde concepten en overtuigingen. Ga naar binnen en vraag jullie zelf: “Wat is Liefde” ? “Wat geloof ik over liefde”? “ Wat heb ik nodig om te laten gaan, om te (ten einde te) bewegen naar de ware betekenis van Liefde? Wees heel heel erg eerlijk als jullie dit onderzoek doen naar jullie eigen specifieke opvattingen over liefde en wees bewust van loslaten van lang gekoesterde beperkende overtuigingen, dit zal waarschijnlijk invloed hebben op interacties met de mensen om jullie heen, die alleen jullie ‘oude’ jij kennen.

In de derde dimensie, van anderen houden, vloeit menigmaal voort uit de overtuiging dat er iemand minder is dan en het moet in orde worden gebracht. (“fixed”) Deze houding richting het ‘bijstaan’ van anderen, weerspiegelt de dualiteit. De overtuiging dat de gever gezegend is en de ontvanger niet, dient vaak om het ego te voeden van de gever, die zich meer beschouwt spiritueel of gewijd (heilig) door zijn/haar opoffering/offering.

Leven is gevuld met kansen, gelegenheden, om anderen te helpen, fysiek, mentaal of emotioneel en dat is een juiste activiteit. Echter voor het spiritueel weet hebbend, moet liefdevolle actie stromen van hogere zinnen, waar de ontvanger net zo spiritueel wordt erkend als de gever — gelijk — maar verschillende levenslessen ervarend en misschien levend vanuit een andere staat van bewustzijn, op dat moment. Wees nooit bang om assistentie te bieden WANNEER HET WORDT GEZOCHT, maar wees altijd alert op ego suggesties, jullie aanmoedigend (soufflerend) om jullie te laten geloven wat jullie weten wat het beste is voor aan ander.

Laat jullie altijd leiden door jullie intuïtie, naar binnen gaan en om te vragen als jullie niet zeker zijn! Er zijn enkelen die gewoon plat moeten vallen voordat zij de hogere of betere manieren van leren, ervaren en niettemin moeilijk, het is liefdevol gewoon te laten……..

Van jullie houdende volgens de hoogste betekenis,

wij zijn de Arcturiaanse groep.

——————————————————————————————————–

Arcturianen komen van Arcturus (Alpha Boo), van de sterconstellatie Boötes.

Het is een heldere sterrenbeeld met 54 sterren, waarvan er één van de eerste helderheid, zes van de derde helderheid, elf van de vierde helderheid en nog verder enz.

De helderste is Arcturus en is echt heel groot.

En wat andere sterren namen van dit stelsel:

Nekkar (Beta Boo), Seginus (Gamma Boo), Izar (Epsilon Boo), Mufrid (Eta Boo), Asellus Primus (Theta Boo), Asellus Secondus (Iota Boo), Asellus Tertius (Kappa 2 Boo), Alkalurops

(Mu 1 Boo), Merga (38 Boo) en nog anderen.

Sommige zeggen dat Boötes de meest oude constellatie is daar in de kosmos.

Boötes (Beer bewaker, menner)

Sommige spreken over de Jager, met zijn windhonden Canes Venatici > Asterion en Chara.

Het wordt genoemd bij de eerste van de drie Hemelboeken, eerste Boek : de Verlosser.

Referentie naar psalm 96- vs.13. Komen, de Komende, komt, in aantocht…

Ook Arcturus betekent: Hij komt.

Herhaling: Gaia en de Arcturianen hebben hun essentie bij elkaar aangesloten.

                    Macrokosmos <> Microkosmos.

Deze informatie is doorgekregen om aan te geven, er is meer, veel meer tussen hemel en aarde, in ons universum en tussen de Schepper en er is veel betekenis vanuit deze, wat wij heel oude geschiedenis noemen, maar ….. de waarheid willen weten, dat is al over de wereld gaande en dat is (mede) gaande, er is al veel aangegeven dat er gemanipuleerd is met documenten en geschiedschrijving, dat is een gegeven en hoe komen we nu, in eenheid, tot het ware…. en uit deze illusie waarin we op aarde leven …… L I E F D E

De Schepper maakte de hemelse huizen van de grote goden uniek; twaalf in getal, met betrekking tot de twaalf tekenen of huizen van de zon. De sterren plaatste Hij daarin. De groepen van sterren (lumasi) stelde Hij vast. Hij ordende het jaar volgende de grenzen (is de 12 tekenen) die Hij bepaalde. Voor elk van de 12 maanden stelde Hij drie rijen sterren (is sterrenbeelden) vast. Van de dag waarop het jaar begint tot het einde, markeerde Hij de huizen (is tekens van de dierenriem) van de dwalende sterren (is planeten) om hun banen te kennen, zodat zij zich absoluut niet zouden vergissen of afwijken.

Het firmament, uitspansel, de sterrenhemel, STERREN belicht van een andere kant ….

Wij mensen zijn meer dan alleen een fysiek lichaam, we hebben nog andere delen, een samenstelling. O.a. een etherisch lichaam en een astraal lichaam.

Dat is ook in de kosmos, binnen<> buiten, microkosmos<> macrokosmos.

Etherisch is zoals we het ook werkzaam vinden in het plantenrijk.

Astraal is zoals we het ook werkzaam vinden in het dierenrijk.

Dit vinden we ook in het ons allen omcirkelende, denk maar op een manier aan ringen op allerlei manieren, die  bewegen, in het heelal gaat dit in alle richtingen door en voort, constant. Als je er open voorstaat is er al een zeker verwantschap te bemerken met wat op aarde passeert, met dat wat in banen (bewegingen) door en van de kosmos gaat. Het uitgangspunt in dit geschrevene is niet volgens het fysische , alom bekende, uitgangspunt.

Het is een bovenzinnelijke zienswijze. (waarneming welke te boven gaat aan waarneming met onze ‘aardse’ zintuigen)

De uitnodiging is om de mens te begrijpen, in te zien, als binnen staande of zijnde, binnenin het heelal, om de betrekkingen uit leggen (te vinden), zo te zeggen, tussen de lichaamsleden van de mens (micro) en daarbuiten (macro). In de kosmos zijn er beantwoordende entiteiten, werkelijkheden. Nu vinden we het voor het etherische lichaam van de mensen buiten in de kosmos overal, de wereldether. Dit etherische deel, etherische lichaam heeft zeker op een manier een menselijke gestalte en mede zekere bewegingsvormen, deze zijn anders dan de wereldether. Maar het is wel zo, de wereldether is als van een soort aard, met wat er zich in het menselijke etherische lichaam bevindt. Zo kan er ook gesproken worden op dezelfde manier over het astrale lichaam, er is een zekere astraalheid welke buiten in het heelal door alle dingen en wezens heenwerkt.

De vraag wat is er in de kosmos ‘waarneembaar’ maar hoe is het etherische te vinden en het astrale?

Zie tekening schematische voorstelling; het midden is de mens op aarde in hun etherische lichaam, daarom heen cirkelt de wereldether (gele), en dan het menselijke astrale, dat zijn de donkerblauwe streepjes, binnenin het geel en het buitenste is het hemelsblauw als waarneming van de ether om ons heen.

 De ether is op zich met fysieke zinnen niet waar te nemen, als het zo mag worden uitgedrukt, als jullie naar een klein stuk ether kijken, dan zien jullie niets met fysieke ogen. Daar kijken jullie gewoon doorheen. Maar als echter de gezamenlijke omtrek van de ether onder ogen wordt gezien, dat is de reden dat de blauwe hemel (lucht) wordt gezien, er wordt gesproken over het waarnemen van het einde van het etherische. Allereerst zien we door de ether heen, de ether is weliswaar niet waarneembaar, maar doet dan iets, dat kan je verheffen noemen tot waarneembaarheid, wegens de grote majesteit met welke het zich in het heelal geplaatst ziet, doordat het zich manifesteert en openbaart in het hemelsblauwe. De ether kijkt door het hemelsblauw de zinnelijkheid binnen.

Maar waar kijkt het astrale van de kosmos in de zichtbaarheid, de waarneembaarheid binnen?

Zie jullie allen, in werkelijkheid is iedere ster, die we maar kunnen zien glansen, aanwezig zien zijn, een inlaatpoort voor het astrale, zodat overal waar sterren schijnen, blinken, het astrale binnen schijnt. Zie alstublieft het gesternte in het heelal in zijn meervoud. Het is een wonderbaarlijke lichtconfiguratie en hierdoor maakt zich het onzichtbare, het bovenzinnelijke van het astrale van de kosmos zichtbaar. We kunnen deze mooie sterrenwereld niet met een niet spirituele kijk aanzien. Hier een vergelijking ter verduidelijking, met verontschuldiging voor het paradoxale vergelijk; Omhoog kijken naar de wereld van de sterren en dan over brandende gaswerelden te spreken, dat is als –wanneer u iemand streelt uit liefde over de rug en u de vingers een beetje uit elkaar haalt bij het strelen en u zegt, dat wat u daar merkt bij het strelen, dat zijn kleine banden die op de rug worden gelegd-  net zo min als dat er kleine banden op een rug worden gelegd bij strelen, net zo weinig zijn de werkelijkheden van daarboven waarover de fysica spreekt.

Maar het astrale lichaam van het heelal die oefent voortdurend invloeden uit, zoals strelen over een rug, over de organisatie van de ether. Het is zo georganiseerd dat het van sterke duur is, daarom duurt de vastigheid van een ster, wat altijd een beïnvloeden van de wereldether is van astrale zijde, langer dan strelen. Dit strelen zou een mens niet zo lang uithouden, in het heelal duurt het langer, kan het langer duren, omdat daar gelijk gigantische ‘maten’ optreden. Zo dat er dus in de sterrenhemel een zieluitdrukking van het wereldastrale te zien is. Tegelijkertijd is dit enorm zelfs werkelijk geestelijk leven, ingebracht in de kosmos.

Stellen jullie zich alstublieft eens voor, hoe dood de kosmos is, wanneer u erin kijkt, er naar kijkt, en alleen brandende gaslichamen ziet, die lichten! En stellen jullie zich dan voor, hoe levendig alles wordt wanneer jullie weten: Deze sterren zijn de uitdrukking van Liefde.

Waarmee astrale kosmos op etherische kosmos werkt. Maar nu nog wat, denkt nu even fysisch, volgens fysische verklaarde processen, over oplichten van sterren op bepaalde momenten, sterren dier er nog niet waren, lichten op en verdwijnen weer. Dus ook kort strelen is in het heelal aanwezig.

Er zijn tijdperken geweest, waarin de goden de wil hadden om in te werken vanuit de astrale wereld op de etherische, daar waren dergelijke van oplichten en weer verdampende sterren.

Zo hebben wij in ons door ons astrale lichaam welbevinden op verschillende manieren; Zo hebben wij in de kosmos door het astrale lichaam de configuratie van de sterrenhemel. Geen wonder derhalve, dat oude instinctieve helderziende wetenschap, dit 3e  menselijke deel, het astrale lichaam heeft genoemd, want het is van gelijke aard met dat wat zich in de sterren openbaart.

En dan ….

‘(….) toch moet gezegd worden, dat geen andere mythologie op aarde een belangwekkender en duidelijker beeld geeft van de wereldrevolutie, dan deze mythologie uit het noorden, zodat dit beeld kan gelden als de eerste stap tot een bovenzinnelijk (geestelijk) beeld van de wereldontwikkeling.’  R. Steiner .

Ter illustratie twee vertelsels uit deze Noorse mythologie.

DE STERREN

Weet je hoe de sterren zijn ontstaan?

Eens vertelde een oude man: ‘Hoog boven de wereld waarin de mensen wonen, welft zich de hemel. Daar straalt een eeuwig licht. En door de wijde ruimten weerklinkt een koor van duizenden stemmen: het is het gezang van de zalige geesten. Het licht dat daarboven straalt is zo groot en geweldig, dat het op aarde alleen met de zon te vergelijken is. Ver beneden op aarde, kunnen wij alleen de onderkant van de hemelbodem zien. Van binnen is deze zo glimmend en blank, dat God de Vader, als hij over de hemelbodem wandelt, een lange stok nodig heeft om op te steunen. Doordat God de Vader sinds vele duizenden jaren door de hemel wandelt, zijn er gaten in de bodem van de hemel ontstaan. En het hemelse licht, dat wij door de gaten in de hemelbodem zien, noemen wij de sterren.

IJZER MOET IJZER BEVRIJDEN

In de oude tijden heerste er een gouden tijdperk. De mensen hoefden nauwelijks iets te doen, want alles wat ze voor levensonderhoud nodig hadden kregen ze vanzelf uit Gods hand. En alles was vol glans en vreugde. Op het gouden tijdperk volgde een zilveren tijdperk. Ook nu was iedereen gelukkig en nog steeds zorgden hoge machten voor het welzijn van de mens. En toen het koperen tijdperk aanbrak veranderde er maar weinig, de mensen leefden van hetgeen de natuur hun schonk. Maar wie alles in de mond gestopt wordt, blijft zwak en wordt niet flink, en ten slotte is hij zelfs ondankbaar.

Om dit te vermijden riep de vader van alle schepselen de zonen van de hemel bijeen en sprak tot hen: Wij moeten in beraad gaan, want de raven die over de aarde vliegen brengen ons slechte berichten. Doelloos als drijfhout op de zee leeft het mensengeslacht op de aarde. Het wil niets en heeft ook niets waarmee het iets zou kunnen beginnen. Weet een van jullie wat we daaraan moeten doen? Toen trad een van de zonen van de hemel naar voren. Het was degene die men de sterke engel noemt. Hij zei: ‘Laten wij hun het ijzer geven’! Maar ook andere stemmen lieten zich horen:’Het ijzer is hard, het ijzer is koud, het is scherp en boos. Nee, geef de mensen het ijzer niet!.’ ‘Het ijzer wil verhit en gesmeed worden, het ijzer moet goed worden’, sprak de sterke engel. ‘Laat het zo geschieden’ , sprak de vader.

En algauw begon de sterke engel Michael het ijzer van de hemel te smeden. Bij iedere slag op het aambeeld klonk de klank en het gezang daarvan door de wereld: IJzer smeedt het ijzer! Een geweldige vonken regen daalde op de aarde neer; mensen noemen dat vallende sterren. Maar niet al het ijzer viel op plaatsen waar mensen het konden vinden. Een deel ervan viel in de afgrond van de onderwereld waar de donkere reuzen wonen. Dit ijzer werd voor slechte dingen gebruikt, want de bewoners van de onderwereld wisten wel waarvoor het ijzer kan dienen. En algauw werd er een gehamer en geklop hoorbaar binnen de rotsen  omdat iedereen daar een zwaard wilde hebben. Boze dwergen in de bergen hielpen daarbij, zodat al gauw achter iedere deur een reuzenzwaard hing. Onschuldige jonkvrouwen en schone prinsessen die op aarde leefden werden geroofd, zoveel als er maar te vinden waren.

‘Nu zie je wat er met het ijzer gebeurt!’ riepen de andere zonen van de hemel tegen de sterke engel. Deze antwoordde echter niet; hij verzamelde de nog ongeboren zielen die al snel op aarde zouden afdalen, om zich heen. Daarna sloeg hij op zijn aambeeld en een regen van kleine ijzervonken drong in hun harten. En weer klonk het door de wereld: IJzer moet ijzer bevrijden! En allen die zulke vonken in hun hart kregen, werden dappere zielen. Zodra ze op aarde waren trokken ze erop uit om het geroofde te bevrijden en het verloren ijzer te bevrijden. Maar één ding moet je weten: de donkere bergreuzen en boze dwergen kunnen slechts met hun eigen zwaard worden overwonnen; andere wapens deugen niet. Het is een geluk dat iedere prinses die in een berg opgesloten zit weet waar het zwaard wordt bewaard en hoe het gehanteerd moet worden. Alleen hij die naar de raad van de prinses luistert kan haar bevrijden, haar en het zwaard.

Ook vandaag nog leven we in een ijzeren tijdperk en er is nog genoeg te doen. Want er is nog ijzer dat zich in de macht van de donkere reuzen bevindt. Het dient om boze daden te verrichten. Ook wachten nog jonkvrouwen op bevrijding. Nog steeds is de sterke engel druk bezig. Maar hij heeft helpers nodig, grote en kleine. En hij geeft zijn helpers de kracht om moedig te zijn. Steeds weer slaat hij op het aambeeld zodat de ijzervonken door de hemel sproeien. En telkens klinkt de roep: IJzer moet ijzer bevrijden!

Liefdevolle aanvulling en toelichting, met behulp van dierbaren uit de Hogere Dimensies,

met alle liefde, door AnjA

Bronvermelding (fysieke):

  1. Steiner – GA121 en GA237.

Dan Lindholm: Zo zijn de sterren ontstaan.

Afbeelding bij de Noorse verhalen: Christiane Lesch

E.W. Bullinger

Scheppingstablet British Museum

Relevante site:

http://users.telenet.be/antroposofie/diabasis/b22myth.htm

http://www.onenessofall.com