Arcturiaanse Energie Update

Arcturiaanse Energie Update

Galactische Federatie

Gechanneld door:  Alexander Quinn – 14 Maart 2021

Dierbare Lichtwerkers,

Wij willen het vandaag hebben over waarneming in jullie nu. Hoewel velen van jullie in staat zijn om spirituele concepten te verwerken die veel groter zijn dan in voorbije jaren, hebben jullie nog steeds resten van de oude energie die het filter bezoedelen dat jullie in staat stelt om vooruit te gaan in het versnelde tempo dat jullie zouden verkiezen. Om jullie spirituele evolutionaire groei zo snel mogelijk te laten verlopen, zouden jullie alles wat jullie tot nu toe weten moeten loslaten en opnieuw moeten beginnen. Wij begrijpen echter dat dit problematisch zou zijn voor de synapsen van jullie hersenen waarop het fundament van jullie werkelijkheid is geschapen. Het fundament van jullie wereld berust nog steeds op de waarheid waarin jullie zijn geboren.

Dit is de reden waarom de nieuw geboren kinderen in staat zijn de nieuwe energieën zo veel sneller te assimileren, omdat zij de smetten van jullie oude 3D-wereld nog niet zo goed hebben doorstaan. De snelheid waarmee jullie je perceptie kunnen veranderen en aanpassen zal een rol spelen in de snelheid waarmee jullie jezelf kunnen aanpassen en op een traject kunnen brengen dat van een tijdige manier is in wat jullie ascensie noemen. In jullie momenten daar op aarde horen we alles wat jullie doormaken en voelen we de verwachting en frustratie over de tijdlijn waarop jullie willen dat het ascensieproces zich manifesteert, niet alleen voor jullie persoonlijk maar voor het collectief. In verband hiermee willen wij jullie helpen deze tijdlijn te transformeren, zodat jullie als het ware je voet op het gas kunnen zetten. Wij voelen ons verrukt wanneer wij jullie spreektaal en andere aardse termen gebruiken. Wij danken jullie hiervoor.

Jullie perceptie van jullie innerlijke en uiterlijke realiteit verandert, maar alleen in het tempo dat jullie willen toelaten en in het tempo waartoe jullie in staat zijn met betrekking tot het werk dat jullie aan jezelf hebben gedaan, inclusief wat jullie hebben losgelaten en geheeld. Om een nieuwe reis te maken gaat men niet voor een aantal auto’s staan en kiest men de auto die het meest onverzorgd is. Mensen zouden ervoor kiezen om te reizen in een auto die is onderhouden en waar goed voor is gezorgd. Heling en het loslaten van trauma’s uit het verleden helpen jullie perceptie te veranderen en dit is waarom zelfbeheersing zo belangrijk is.

Vele levens lang hebben jullie geleefd in een wereld die werd geleid door verhalen die aan jullie werden verkocht en waar weinigen van jullie altijd aan hebben getwijfeld. Dit tij is nu aan het keren. De heersers van jullie wereld willen jullie laten geloven dat links eigenlijk rechts is en allerlei andere verwarrende verhalen om jullie in verwarring te brengen terwijl jullie in een doolhof van verwarring rondlopen.

Met je hoofd in een nieuwe energie stappen brengt een zekere mate van desoriëntatie met zich mee. De oude wijzerplaten in je cockpit waarmee je kon vliegen zijn weer nieuw en je kunt niet anders dan vraagtekens zetten bij de integriteit van alles wat multi-dimensionaal is, inclusief deze gechannelde boodschap. Dit is de oude 3D wereld die nog steeds zijn armen om je heen slaat en probeert je te bedwelmen met zijn beloften en nectar. Jullie hebben nog steeds de vrije wil om aan deze overtuigingen vast te houden, maar ze zullen jullie afremmen op het pad dat jullie willen volgen.

Naarmate de tijd voortschrijdt zullen vele grote schatten en vondsten van archeologische aard aan jullie worden gepresenteerd als jullie tijdperk van waarheid zich begint te verbreden en de energieën jullie in staat stellen waar te nemen wat er altijd al was. Sommige van de ideeën die jullie graag koesteren zijn een interessante perceptie in relatie tot wat werkelijk is. Jullie geloven graag dat er ooit een dinosaurus of een hagediswezen ter grootte van jullie huis op jullie planeet rondliep, maar staan niet zo open voor het vooruitzicht dat er een mens gevonden zou zijn die 8-16 voet lang was. Veel van deze wezens zijn reeds opgegraven op jullie aarde en er zullen er nog meer volgen. Dus terwijl jullie je op je gemak voelen om in reusachtige reptielen te geloven, veronachtzamen jullie dingen die in verhouding eigenlijk dichter bij jullie eigen soort staan.

Dit is te wijten aan de conditionering waaraan jullie ten prooi zijn gevallen en deze beperkende concepten zullen wegvallen, afhankelijk van hoe snel jullie ze toelaten. Met behulp van magnetisme kunnen jullie een voorwerp zo manipuleren dat het in de lucht lijkt te zweven en toch betwijfelen velen van jullie of dit op grotere schaal kan bestaan met veel mensen aan boord van een vaartuig of schip. In onze eigen werkelijkheid zijn wij in staat voertuigen te bouwen met een diameter van vele mijlen die niet alleen over plaatselijke zonnestelsels reizen, maar ook over melkwegen. Deze boodschap komt van een plaats, niet van jullie aarde en jullie lezen het gelukkig, en toch, als jullie de echte scheppers zouden ontmoeten, zouden jullie naar ons kijken en je afvragen of wij echt waren of niet. Misschien zou je denken, dat wij waren wat jullie CGI noemen in jullie films of een hologram.

In jullie wereld zijn er aanwijzingen voor veel van deze komende concepten en technologieën, maar het hangt ervan af of jullie perceptie minder geïndoctrineerd en open wordt. Daar is vertrouwen voor nodig. Wanneer jullie de verwarring van kronkelende verhalen en vertellingen die jullie op je hebben genomen ontwarren, zal de waarheid van dit alles veel sneller duidelijk worden. Beperkende overtuigingen zullen je vertragen, lieverd. Dit heeft ook te maken met wat je aankunt.

Als een mens in jullie jaar 2021 terug zou reizen in de tijd naar 1492 n.Chr. en Christoffel Columbus zou vertellen dat alle mensen onmiddellijk over de hele wereld zouden kunnen communiceren en elkaar in real time zouden kunnen zien, zou hij je met ongeloof hebben begroet. Daarom bieden wij jullie wat jullie op dit moment aan informatie en technologie aankunnen. Jullie regeringen weten al heel lang van zulke dingen en velen van jullie zijn zich daarvan bewust en toch, als jullie schepen in de lucht zouden zien, zouden jullie je dan afvragen of ze echt zijn of zouden jullie gewoon accepteren dat ze deel uitmaken van de werkelijkheid?

Hoe sneller jullie het kunnen afleren en je kunnen afstemmen op het nieuwe, hoe sneller jullie uit jullie oude wereld zullen ascenderen en je zullen voorbereiden op een tijd met ons, jullie familie, niet in droomtijd, maar in wakkere uren. Dus vragen wij jullie te oefenen in fantastische ideeën, of je er nu in gelooft of niet, en het innerlijke kind in jullie toe te staan met je verbeelding te spelen, want het volwassen logische verstand heeft zo velen van jullie afgeremd, door ideeën en mogelijkheden af te sluiten die buiten jullie planeet bestaan.

Jullie perceptie zal een grote rol spelen in de snelheid waarmee jullie nu springen. Dus maak een sprong lieve zielen, jullie zijn veel groter dan jullie je kunnen voorstellen in jullie stoffelijke lichamen. Oefen het openstaan voor nieuwe fantastische ideeën en concepten, want lieve zielen, de waarheid is veel vreemder dan fictie en op een dag zal fictie geschiedenis lijken voor de waarheden die jullie te wachten staan. Oefen nu ontvankelijk te zijn en er zal meer tot jullie komen op manieren die jullie niet voor mogelijk hielden.

De Arcturiërs in dienst van de Mensheid.

Vertaling: Martien