ARCTURIAANS COLLECTIEF – De Mensheid Moet Zich Dringend Voorbereiden

ARCTURIAANS COLLECTIEF – 
De Mensheid Moet Zich Dringend Voorbereiden 
Transmissie van het Arcturiaans Collectief – De Mensheid Moet Zich Dringend Voorbereiden, Lees Alstublieft! 
Transcript van Gechannelde Boodschap 
Tatanka Nehweh voor het Arcturiaanse Collectief 

Het Sterrenwezen spreekt:

Een galactisch collectief wil graag met jullie praten over een paar upgrades van het collectieve DNA template. Wij zijn een collectief van Arcturische sterrenwezens, een deel van de Galactische Federatie van Licht, in dienst van de transitie van levensvormen naar hogere dimensionale frequenties. Wij zijn erkentelijk voor de gelegenheid om jullie te spreken en jullie te vragen om deze transmissie door te sturen naar mensen bij wie deze boodschap weerklank zal vinden.

Over 3 weken (rond half oktober) zal er een kosmische gebeurtenis plaatsvinden waar de mensheid zich op moet voorbereiden. Er vindt een transitie plaats naar de 4e dimensionale dichtheid en dit zal een directe invloed hebben op de stabiliteit van de planeet. Het {menselijke} bewustzijn moet voorbereid zijn om  bepaalde fenomeen te ervaren die vooral aan de hemel ongewoon zullen lijken. Jullie moeten uit de angst blijven.

Een (galactische) interventie is noodzakelijk geworden om de mensheid en de planeet Gaia te helpen gelijke tred te houden met de versnelling van andere aan ascensie gerelateerde fenomenen die zich in de hele kosmos voordoen. De snelheid van de ascensie-verschuiving die zich op jullie planeet voordoet, gaat veranderen in een hypersnelheid of overdrive. De tijd stort veel sneller in naar het punt van kosmische neutraliteit en de mensen moeten hun uitlijning drastisch aanpakken om deze frequenties te integreren. We komen om jullie daarvan op de hoogte te brengen en jullie te waarschuwen om je daarop voor te bereiden. Want wat er komt zal het leven zoals jullie dat kennen tot in de kern doen schudden.

(Tatanka werd getoond  dat vele sterrenschepen de Aardbol aan het omringen zijn, zich vanuit het niets manifesterend/materialiserend. Ze zijn geparkeerd en observeren. De frequentie van deze schepen is gekoppeld aan de frequenties van de Aarde. Deze schepen creëren een bufferend krachtveld/netwerk dat wordt gegenereerd om elke vibratie-impact van wat op de Aarde afkomt af te voeren.)

Er zijn kosmische fenomenen die de aantrekkingskracht van de planeet beïnvloeden. De aarde heeft zich verplaatst naar een andere vibratie- & dimensie ruimte (4e dichtheid). Ze gaat door een zone waar andere ‘inheemse’ hemellichamen/vormen in hun baan een potentieel gevaar vormen langs haar koers.

(Tatanka werd getoond dat Gaia aan het overgaan is uit 3D en in 4D waar planeten zijn die we normaal gesproken niet in onze luchten zien, zoals Nibiru. Die andere planeten/asteroïden gaan de Aarde beïnvloeden, voornamelijk energetisch, terwijl ze door deze doorgang reist. Het is voor haar een ruwe rit om te navigeren).

Veel berichten zijn gericht op het vervormen van de frequentie en feiten. In de war brengende boodschappen die ontworpen zijn om de massa’s op een dwaalspoor te brengen en de aandacht af te leiden van wat ECHT belangrijk is op dit moment. Er zijn afleidingen in overvloed op jullie planeet om de mensheid te houden in een staat van niet voorbereid zijn op de echte uitdagingen die zich aandienen. Het is noodzakelijk dat de mensheid begint te accepteren dat wat ze zien en diep van binnen weten waar is.


Duizenden van onze schepen en wezens zijn van heinde en verre gekomen om te helpen bij deze overgang. Het is in het grote belang van Gaia en alle sterrennaties die zijn gezaaid op haar, geïncarneerd door haar, de grote Portaal Sterrenpoort die ze is, dat we allemaal zijn gekomen om de verschuivingen die er nu aan komen te vergemakkelijken.

BEREID JE FYSIEKE LICHAAM VOOR. De beste manier om dit te doen is door te vasten. Begin zo snel mogelijk periodiek te vasten, want dit gaat een frequentieverschuiving heel snel mogelijk maken. Het zal ervoor zorgen dat de energie die momenteel wordt gebruikt voor de spijsvertering en metabolische processen rechtstreeks wordt gestuurd naar het upgraden van de neurologische systemen.

Op dit moment is vasten voor ten minste 16 uur per dag nodig om ons te helpen met een geplande interventie om de noodzakelijke upgrades aan de templates van het zenuwstelsel uit te voeren wat de frequentie-uitlijning mogelijk maakt als Gaia door dit overgangsveld van veranderend magnetisme, verhoogde straling en fotonische activiteit gaat. Upgrades worden uitgevoerd in holografische vorm door te werken met de templates van de zielengroep. Sterrenwezens helpen door middel van onze (helende) kamers om de mensheid radicaal op snelheid te brengen met deze vibrationele verschuivingen. Jullie systemen ondergaan een handmatige upgrade.

We moeten interveniëren in de organische processen die in tijdnood zijn geraakt zodat het menselijk collectief de optimale niveaus van DNA-activeringen bereikt die nodig zijn om op een veilige manier een frequentieversnelling te integreren. Wij hebben speciale goedkeuring en toestemming gekregen om direct in te grijpen in het ontwaken van de mensheid en om te helpen bij het opnieuw verbinden van de templates, omdat het organische (ascensie/evolutionaire) proces negatief wordt verstoord door het onvermogen van de mensheid om een geascendeerde staat zelfstandig te bereiken. Daarom is onze hulp nodig om de uitlijningen voort te brengen die zorgen voor de stroom en integratie van intense lichtfrequenties en verschuivingen die jullie planeet in de komende weken en maanden zullen beïnvloeden.

Ook zijn er gebieden op het fysieke vlak van de Aarde die nog steeds in een gevaarlijke staat verkeren. Als Gaia niet in staat is om deze hogere frequenties te integreren (als gevolg van dichtheid en traumatische blokkades), zullen er cataclysmische gebeurtenissen plaatsvinden. We hebben het dan over een biofysisch niveau. Het lichaam van moeder aarde heeft grote behoefte aan hulp om deze frequenties met gemak door haar heen te laten bewegen. We assisteren met een versnelde capaciteit om de integriteit van het lichaam van Gaia te ondersteunen terwijl ze door deze 4D overgangszone gaat.

Dit is niet de onthulling van ET’s op de manier waarop jullie het zijn gaan begrijpen. Het is een interventie van de alliantie om massaal te helpen op dit kritieke moment. Er zullen echter bepaalde fenomenen in de lucht te zien zijn. Zij [“mainstream media, gevallenen”] zijn op zoek om ter afleiding “valse vlaggen” zoals jullie ze noemen te creëren. Een groot deel van de mensheid kijkt alleen maar naar beneden, naar beneden, naar beneden naar de grond en terwijl jullie je focussen [op dramatische constructies] kunnen jullie je niet bewust zijn van wat er werkelijk overal in de kosmos en binnenin jullie gebeurt.

“TWEEDE GOLVEN, ONVERKLAARBARE EXPLOSIES, POLITIEKE PERSONEN OP DE SCHERMEN DIE DOEN ALSOF ZE RIVALEN ZIJN… AFLEIDINGEN!”

Het is in deze tijden van groot belang om je onderscheidingsvermogen te gebruiken. Allerlei manipulaties zijn in overvloed aanwezig. Het beoordelen van informatie door middel van de eigen trillingsresonantie is op dit moment van cruciaal belang.

Bereid je voor. Je zal het moment kennen waar we het over hebben. Je persoonlijke aandacht is de laatste tijd meer op de hemel gericht, nietwaar? De zon lijkt onder te gaan op een andere plaats of de lucht en de zon hebben soms een vreemde tint. WIJ zijn het die jullie aandacht op de hemel richten, houd je ogen op de hemel gericht!

De tekenen zullen komen.

Blijf in je hartruimte en help ons om jullie [de mensheid] te helpen je neurologische en energiecircuits weer op één lijn te brengen. Voor de meeste mensen moet dit opwaarderingsproces gebeuren tijdens de slaap, in een onbewuste staat, omdat deze her-uitlijning vaak gepaard gaat met symptomen zoals onwillekeurige fysieke bewegingen, trillingen en vibraties, of gewaarwordingen van warmte of kou in het lichaam. Het kan als een intense of ‘zenuwslopende’ ervaring voelen. Voor sommigen zijn de fysieke activeringen al voelbaar tijdens het lezen van deze boodschap. We moedigen jullie aan om je te ontspannen in het instinctieve proces en het zonder weerstand te laten voltooien. Laat de downloads stromen.

Deze boodschap is gecodeerd met lichtfrequenties. We vragen jullie om de fysieke vorm van deze woorden in het menselijke collectieve bewustzijnsveld te brengen. Het is de manifestatie (en de koers) van deze trillingsoverdracht. Waar jullie dit bericht naartoe sturen, wie het ziet, wie er naar luistert, wie er aandacht aan besteedt … daar hebben jullie geen controle over geliefden. Hoewel we vragen om en vertrouwen op de co-creatieve deelname van de mensheid aan dit proces. Wij danken jullie.

De Galactische Federatie van Licht.

Artikelbron

vertaling: Martien en Petronella