Voortgangsrapport: Hoe gaat het met het Ontwaakte Collectief?

Voortgangsrapport: Hoe gaat het met het Ontwaakte Collectief?

Gechanneld door: Daniel Scranton – 14 maart 2023 door

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.

We zijn jullie vooruitgang de afgelopen weken met plezier blijven volgen, nu we zien dat degenen onder jullie die wakker zijn meer doen om hun bewustzijn uit te breiden.

Soms is er een ontwakingservaring voor nodig om iemand te laten inzien dat er zoveel meer is. Veel mensen op Aarde die nog niet wakker zijn, jagen die ervaring na op alle mogelijke manieren. Maar als een mens eenmaal een ontwakingservaring heeft, begrijpt hij wat er mogelijk is, en wil hij meer van wat hij zojuist heeft ervaren.

En dat is wat we op dit moment zien; we zien het actieve streven naar bewustzijnsverruiming onder het Ontwaakte Collectief.

En we willen dat jullie allemaal weten dat jullie invloed hebben op degenen die nog moeten ontwaken, en dat jullie zaadjes planten voor hen allemaal.

Jullie maken een verschil door de dingen te doen die jullie van nature doen. Je kunt een rustige plek opzoeken en mediteren en een enorm verschil maken in het algemene collectieve bewustzijn van de mensheid.

Je kunt naar je hart luisteren en iets doen wat je vreugde brengt, en je zult ook de vibratie van het menselijk collectief verhogen.

Jullie zijn er ook om jezelf te ervaren als meer dan alleen maar een mens.

Wanneer je in je lichaam geboren wordt, hebben de meesten van jullie die ervaring in de eerste plaats. Je ontdekt je lichaam en wat het kan. Je ontdekt je naam, je leeftijd, je geslacht, en je begint uit te zoeken wie je bent naar aardse maatstaven.

Je begint te herkennen wat je interesses zijn, wat je sterke punten zijn, en je bewandelt de weg naar een carrière zodat je een heel normaal volwassen leven kunt leiden. Maar op een bepaald moment tijdens je reis ontwaak je om te ontdekken dat je veel meer bent dan een mens, en dat je veel meer levens hebt geleefd dan slechts één.

Je begint ook te spelen met het idee dat jij en de boom, jij en de bloem, jij en de oceaan één zijn, en natuurlijk de moeilijker te slikken pil dat jij en alle anderen ook één zijn.

De reden waarom we zeggen dat dat moeilijker is, is omdat de boom vredig is, de bloem niemand kwaad doet en de oceaan mooi is, maar je ervaring van je medemensen is niet hetzelfde.

En dus is die erkenning dat jullie allemaal één zijn daar op Aarde, en dat wij allemaal één zijn in de Bron, misschien intellectueel gemakkelijk te maken, maar de ervaring ervan is veel moeilijker dan het plakken van een bumpersticker op je auto met de tekst ‘Wij zijn allen één’.

Die waarheid beleven betekent het loslaten van elke vorm van suitvullencheiding die je in je geest hebt aangebracht.

Het betekent ook het loslaten van elk oordeel.

Het betekent dat je andermans succes ziet als jouw succes en andermans lijden als jouw lijden, en dat zijn om verschillende redenen ook moeilijke pillen om te slikken.

Maar je kunt je eigen leven leiden met dat weten en ervoor kiezen te voelen wat je voelt, zodat je ieders ervaring beter kunt begrijpen en meer mededogen kunt hebben.

Je kunt een expansief, mededogend leven leiden zonder je altijd te richten op het lijden in de wereld. Je bewust zijn van de waarheid dat ieders lijden leidt tot hun eigen expansie en hun eigen groei helpt ook echt.

Wat we hebben gezien is dat zovelen het krijgen en vooruitgaan met hun uitbreiding dat we jullie dit voortgangsverslag kunnen geven, en weten dat zovelen van jullie de ervaring hebben van eenheid, van eenheidsbewustzijn, en van de uitbreiding van je gevoel van zelf om meer te omvatten dan alleen je fysieke menselijke lichaam, en dat is echte vooruitgang.

Dat is wat alles verandert voor de mensheid. 

Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en we hebben genoten van de verbinding met jullie.”

Vertaling: wakkeremensen.org