Toegang tot informatie ∞ de 9e Dimensionale Arcturiaanse Raad. / Daniel Scranton / Maandag 10 December 2018

Toegang tot informatie ∞
de 9e Dimensionale Arcturiaanse Raad.
Daniel Scranton/  Maandag 10 December 2018

“Groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij om ons met jullie allemaal te verbinden”.
Je neemt jezelf mee naar nieuwe hoogten van bewustzijn, en met dat toegevoegde bewustzijn krijg je ook de gevoelens die ermee gepaard gaan. Elke keer dat je een verborgen waarheid over jezelf of de geschiedenis van de Aarde ontdekt, of over de wezens die dingen gedurende eeuwen en eeuwen dingen draaiende hebben gehouden, krijg je een emotionele reactie. En dat is een goede zaak.
Wanneer je laat zien dat je de emoties kunt verwerken die ontstaan ​​door meer te leren, krijg je meer toegang tot informatie die voorheen onbekende voor je was. En nu praten we met ieder van jullie als individuen. Sommige dingen die jullie al geruime tijd weten, zullen nieuwe stukjes informatie zijn voor iemand anders en vice versa.

Daarom is wat we op dit moment op Aarde zien gebeuren zo’n bereidwilligheid om de emoties die in je worden opgewekt te onderzoeken, dat een ieder van jullie meer van die stukjes en beetjes krijgt en de gaten en lege plekken in je verhaal opvult, in het verhaal van de Aarde, en het verhaal van de Melkweg. Hoe meer je aankan, hoe meer je krijgt.
Nu zijn jullie ook meer aangetrokken tot de stukjes informatie die jullie het meest zullen triggeren. Dus als je iets ontdekt dat bijzonder verontrustend is, volg je die draad. En wanneer je iets leert dat bijzonder vrolijk is, volg je die draad.
Niet alle informatie zal jullie op een negatieve manier triggeren. Als jullie er klaar voor zijn om meer over je vorige levens te ontvangen, zul je dat ook doen. Als jullie er klaar voor zijn om herinneringen aan bezoeken van buitenaardsen in dit leven te onthullen, zul je dat ook doen. Wat belangrijk is, is wat je met die informatie doet. En als het om informatie gaat, kan het heel gemakkelijk voor je zijn om er gewoon mee op te houden. Maar je moet blijven voelen om toegang te krijgen tot meer.
Hoe interessant de informatie ook is, het gevoel dat je ervan krijgt is het ware geschenk. Dus blijf je cadeaus uitpakken.
Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben het leuk gevonden om contact met jullie te maken.’
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl
Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIERvinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien