Niemand is een zielloze achtergrondacteur

Niemand is een zielloze achtergrondacteur

Door Daniel Scranton – 27 september 2022

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij om met jullie allen in contact te komen.

Wij zijn een collectief bewustzijn, maar wij werden ooit als individuen beschouwd, net zoals jullie jezelf als individuen beschouwen.

Wat dat betekent is dat wij tegelijkertijd verschillende perspectieven kunnen hebben binnen ons collectief, en dat kunnen wij doen zonder enige disharmonie, zonder enige verlaging van onze algemene vibratie. In feite zien we een verscheidenheid aan perspectieven als een kracht.

Door de dingen tegelijkertijd vanuit veel verschillende invalshoeken te zien, kun je kiezen, en dat is wat jullie daar op Aarde doen als individuen.

Je kiest ervoor om een perspectief een bepaalde tijd vast te houden, omdat je de ins en outs van dat perspectief wilt verkennen. Als je het perspectief van iemand anders kunt zien als een bijdrage aan de kracht en de sterkte van het menselijk collectief bewustzijn, ook al is het het tegenovergestelde van het jouwe, dan kun je nu beginnen te opereren als een verenigd collectief, in plaats van later.

Je wilt niet echt uniformiteit.

Jullie willen het niet echt over alles eens zijn, want dan zouden jullie stagneren in jullie groei, en dat mag niet gebeuren.

Wat er moet gebeuren om geestelijk te groeien is dat je acceptatie moet vinden. Acceptatie is het tegenovergestelde van weerstand, en acceptatie maakt verandering mogelijk. Het is de eerste stap om verandering mogelijk te maken.

Jij en wij zijn allemaal Bron-energiewezens die alle verschillende aspecten van de eenheid die de Bron is, verkennen. En dus moeten we allemaal alle aspecten van onszelf toestaan precies te zijn wat ze zijn om te kunnen kiezen.

Je mag kiezen wat jouw perspectief is, en je hoeft het perspectief van iemand anders niet als gevaarlijk te zien. Je kunt gewoon glimlachen en knikken en weten dat de persoon die dat perspectief biedt, die specifieke werkelijkheid verkent, die specifieke manier van in de wereld staan.

Een van de grootste problemen die jullie nu op Aarde hebben, is dat jullie het gevoel hebben dat jullie het allemaal eens moeten zijn over één statische werkelijkheid.

Dat hoeven jullie niet te doen.

Er zijn zoveel realiteiten voor jullie allemaal om te verkennen, en natuurlijk zul je iemand tegen het lijf lopen die zijn realiteit verkent, terwijl jij de jouwe verkent, en je zult je afvragen of je het mis hebt. Je zult je afvragen of je het mis hebt dat je een andere werkelijkheid verkent dan iemand anders of dan vele anderen met wie je het ooit over alles eens was.

Maak je alsjeblieft geen zorgen over wat iemand anders denkt, of hoe hij de werkelijkheid of informatie wil verwerken.

Dit is een gebied waar je heel egoïstisch mag zijn, zolang je maar erkent dat er andere mensen zijn, en die mensen zijn echt en hebben echte gevoelens.

Neem nooit aan dat iemand anders alleen maar in jouw werkelijkheid is om een rol te spelen en een zielloze achtergrondacteur te zijn.

Ga ervan uit dat iedereen en alles de Bron is, want zo is het in elke werkelijkheid. Dat is een van de waarheden die je vermogen tot scheppen overstijgt.

Er is niets buiten de Bron, en dat betekent dat jij de Bron bent. En dat zou voor jou voldoende kracht moeten zijn om alle anderen de realiteit te laten scheppen die ze willen scheppen en er dan in te leven.

Dat zal niet alleen bevrijdend voor jullie zijn, maar het zal jullie ook helpen om jullie werkelijkheid te creëren zoals jullie die willen ervaren, zonder enige inmenging.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en we vonden het fijn om met jullie in contact te komen.”

Vertaling: wakkeremensen.org