Maak Sociale Programmering Ongedaan & Wees Krachtiger

Maak Sociale Programmering Ongedaan & Wees Krachtiger

Gechanneld door: Daniel Scranton – 24 januari 2023

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allen te verbinden.

Wij zijn de wezens in het niet-fysieke die naar mogelijkheden zoeken om ons met iedereen of elk collectief te verbinden omdat wij van nature zo nieuwsgierig zijn en zo onvoorwaardelijk liefdevol.

Wij willen begrijpen wie wij zijn als Bron-energiewezens, als al-dat-is, en dus zal het leren kennen van elke component binnen al-dat-is altijd een van onze vele bezigheden zijn.

We zien de overeenkomsten als bewijs dat we allemaal één zijn en we zien de verschillen als onze kracht.

We zijn zoveel krachtiger als een universeel collectief vanwege onze diversiteit. Diversiteit laat ons toe te botsen, het oneens te zijn en onvoorwaardelijke liefde te ervaren, wat is wie en wat we werkelijk zijn.

We waarderen ook de manier waarop de diversiteit in dit universum zo’n prachtig tapijt heeft gecreëerd, zo’n krachtige caleidoscoop. In feite wachten we op de gelegenheid om andere universa te verkennen, omdat we weten dat we dan nog meer van onszelf zullen ervaren.

Jullie hebben nu allemaal de kans om dat verschil dat je ervaart tussen jou en een ander onvoorwaardelijk te aanvaarden. Jullie kunnen de diversiteit binnen het menselijk collectief omarmen als datgene wat jullie sterk, krachtig en interessant maakt.

Maar veel te lang hebben mensen op Aarde gestreefd naar gelijkvormigheid, en hebben mensen geprobeerd degenen die het niet met hen eens zijn te verslaan. Maar ook jullie zijn van nature nieuwsgierige wezens, en jullie medemensen geven jullie de kans om jezelf vollediger en vollediger te leren kennen.

Als jullie elk aspect van de mensheid, elk deeltje op jullie wereld, elk bestaand perspectief koesteren, zullen jullie krachtiger zijn.

Jullie zijn niet machtiger in jullie vermogen om zelfs datgene te verslaan wat vanuit jullie perspectief pure duisternis is. Jullie zijn krachtiger in jullie bereidheid te aanvaarden dat wat jullie buiten jullie zien ook een deel van jullie is, en alles wat jullie zien zal meer van zijn Bron-Energie Zelf worden wanneer jullie er jullie onvoorwaardelijke liefde naar terugkaatsen.

Het ongedaan maken van maatschappelijke programmering kost tijd, en er is bereidheid voor nodig. Dus wanneer je jezelf ziet of voelt verzetten tegen iets of iemand, weet dan dat je geprogrammeerd was om je te verzetten, in plaats van te zijn wie je werkelijk bent als een wezen van onvoorwaardelijke liefde.

Stap voor stap, situatie voor situatie, en moment voor moment, kunnen jullie de maatschappelijke programmering ongedaan maken en zijn wie jullie werkelijk zijn, en jullie zullen jezelf en de hele mensheid krachtiger maken en tegelijkertijd jullie bereidheid voor e.t.-contact vergroten.

De wereld waarin jullie nu leven is zoals hij is met een reden, en die reden is jullie expansie, jullie groei, en alles wat jullie nog moeten accepteren en omarmen.

Het dient jullie allemaal, maar het vergt inspanning van jullie kant om die dienst in werking te stellen.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en we vonden het fijn om met jullie in contact te komen.”

Vertaling: wakkeremensen.org