Het Ongedaan Maken Van Je Onderbewuste Programmering

Het Ongedaan Maken Van Je Onderbewuste Programmering

Gechanneld door: Daniel Scranton – 23 Januari 2022

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om met jullie allen in contact te komen.

Wij hebben onze vrije wil gebruikt om jullie onderbewuste geesten te onderzoeken en wat ze bevatten dat jullie kan tegenhouden om te zijn wie jullie werkelijk willen zijn in de wereld. Door onze verkenning hebben we gemerkt dat er veel gemeenschappelijke thema’s zijn in het onderbewustzijn van mensen. Jullie delen een gemeenschappelijk thema van je alleen voelen en denken dat iedereen je uiteindelijk in de steek zal laten.

Jullie zijn je misschien niet bewust van die overtuiging, maar dat is wat het onderbewustzijn maakt. Dat komt niet naar je toe door maatschappelijke programmering. Het komt naar je toe door ervaringen uit vorige levens. Jullie hebben allemaal de ervaring gehad dat je helemaal alleen was en er niemand in menselijke vorm was om je te helpen, te steunen en van je te houden.

Als je inziet dat je deze onbewuste overtuiging koestert, kun je er iets aan gaan doen. Allereerst moet je jezelf ervan overtuigen dat je nooit alleen kunt zijn, zelfs niet als iedereen in menselijke en dierlijke vorm je in de steek laat. Dus moet je voelen voor je spirituele gidsen. Voel naar de aanwezigheid van die prachtige wezens die zich aan jou hebben toegewijd, want zij zijn altijd in de buurt. Je kunt altijd op hen rekenen.

Vervolgens wil je erkennen hoe krachtig je bent als individu. Je wilt jezelf laten zien dat je zoveel kunt creëren door de kracht van je vibratie. Dus wat je kunt doen is jezelf iets geven waarvan je kunt geloven dat het mogelijk is om het voor jezelf te creëren, en dan de vibratie ervan vinden zodat je die ervaring kunt hebben en aan jezelf kunt laten zien dat zelfs als je helemaal alleen zou zijn, je jouw spirituele gidsen zou hebben en jouw vermogen om jouw werkelijkheid te creëren.

Vervolgens willen we dat jullie jezelf laten zien dat het niet uitmaakt hoe ver weg iemand is, je kunt nog steeds toegang tot die persoon krijgen door naar binnen te gaan. Je kunt zelfs de aanwezigheid voelen van iemand die is overleden, en je kunt het bewustzijn van die persoon voelen als je met je bewustzijn naar binnen gaat in je hartruimte en erkent dat je nooit afgescheiden zou kunnen zijn van de persoon die zoveel voor je betekende in je leven.

Zodra je jouw geest ervan overtuigd hebt dat deze onbewuste overtuiging niet iets is waaraan je moet blijven vasthouden, kun je toegang krijgen tot de herinneringen van die levens, of zelfs tot die ervaringen in dit leven waarin je in de steek werd gelaten, en je kunt je verdriet verwerken door het in het nu-moment te voelen. En als je dat doet, laat je het los en hoef je geen bewuste of onbewuste gedachten meer te koesteren over het feit dat je door iemand in de steek bent gelaten, zelfs niet tijdens zijn dood.

Dit zou een uitstekend moment in jullie evolutie zijn om je van die onbewuste overtuiging te ontdoen en dan bewust die overtuiging te activeren die erkent dat je de macht hebben om de realiteit te scheppen die je wilt ervaren, en als die realiteit veel geliefden om je heen omvat, dan kunnen jullie die zeker hebben.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en we hebben genoten van onze verbinding met jullie.”

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org