Dit Is Waar In Alle Realiteiten

Dit Is Waar In Alle Realiteiten

Gechanneld door: Daniel Scranton 5 augustus, 2022

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.

Wij zijn zeer bedreven in het opnemen van al jullie verzoeken en ze allemaal samen te brengen, zodat geen van de verzoeken die worden gedaan, de andere teniet zou doen.

Wij weten dat het voor iedereen daar op Aarde mogelijk is om precies te krijgen wat hij of zij wil, zonder uitzondering.

Wij weten dat dit waar is omdat het waar is.

Jullie komen nu op het punt waar verschillende realiteiten naast elkaar mogen bestaan.

Jullie komen op het punt waar jullie erkennen dat twee mensen naar hetzelfde ding kunnen kijken en twee totaal verschillende dingen zien. Twee mensen kunnen hetzelfde woord horen en iets horen dat heel verschillend is.

Dat moet dan betekenen dat iedereen zijn eigen persoonlijke ervaring van de werkelijkheid heeft, en als je dat erkent dan moet je ook beseffen dat je het niet allemaal eens hoeft te zijn over één werkelijkheid.

En als dat waar is, dan is er niet maar één werkelijkheid die jullie allemaal moeten aanvaarden als de enige ware werkelijkheid. En dat betekent dat jullie kunnen leven en laten leven.

Je kunt iedereen zijn eigen versie van de werkelijkheid laten hebben, en je hoeft niemand ervan te overtuigen dat jouw werkelijkheid, de werkelijkheid die jij ervaart, de enige echte werkelijkheid is.

Dat neemt een groot deel van de verantwoordelijkheid van je schouders. Je kunt je ontspannen; je kunt toestaan, want wat je toestaat is een aspect van de Bron.

Wat groots van je. Toestaan dat alle aspecten van de Bron zijn zoals ze zijn, is iets waar toe iedereen uiteindelijk moet komen.

Acceptatie is de sleutel om voorbij elk aspect van de Bron/realiteit te komen dat je niet bevalt, dat je niet verkiest.

Verzet is waarlijk zinloos, maar dat betekent niet dat je zegt dat je die werkelijkheid moet ervaren waar je je eerder tegen verzette. Het betekent alleen dat je het bestaan van geen enkele realiteit kunt ontkennen.

Je kunt niets afschaffen. Alles moet toegestaan worden te zijn zoals het is, omdat het allemaal door de Bron gegeven is, een gelegeheid om Zichzelf te leren kennen, en welk beter doel kan er zijn voor iets om te bestaan dan dat?

Het accepteren van je medemensen zoals ze zijn is de eerste stap om ook van de hele schepping te kunnen houden.

Iedereen die op dit moment in jouw werkelijkheid bestaat, bestaat als een creatie van de Bron, en het is de bedoeling dat zij precies zijn zoals zij zijn.

Jij bent bedoeld om te beslissen wie je wilt zijn in relatie tot hen allemaal.

Je kunt de genezer zijn.

Jij kunt degene zijn die vergeeft.

Jij kunt degene zijn die mededogen toont.

Jij kunt degene zijn die onvoorwaardelijke liefde IS.

Je hoeft niets te veranderen aan de realiteit die je nu ervaart om innerlijke vrede te hebben.

Ook dat zou een last van je schouders moeten nemen, want de buitenwereld veranderen is hard werken. Het is tijdrovend; het is in feite onmogelijk, want je zult alleen maar naar een andere werkelijkheid gaan dan die je voorheen ervoer, wanneer je je realiteitsveranderende handelingen gaat verrichten. Dus kun je net zo goed alles en iedereen accepteren zoals ze zijn.

En weet dat dit ook waar is – het maakt niet uit in welke werkelijkheid je bent, je verandert het niveau van bewustzijn voor het collectief dat die werkelijkheid met je deelt.

Jullie kunnen meer licht en meer liefde toevoegen aan de totale vergelijking, wat iedereen helpt om zijn bewustzijn te verhogen zodat hij naar de realiteiten kan gaan die hij wil ervaren, in plaats van die waarin hij zich zo lang gevangen heeft gevoeld.

Het is belangrijk voor jullie om vooruit te gaan met deze kennis, want het is belangrijk voor jullie om de scheppende wezens te zijn die jullie werkelijk zijn. En jullie kunnen niet het scheppende wezen zijn dat jullie werkelijk zijn als jullie denken dat iemand of iets buiten jullie moet veranderen.

Het is allemaal Bron; het is allemaal Liefde.

Wees degene die zich dat realiseert, en je zult van alles geprofiteerd hebben, precies zoals het nu is.

Blijf je verzetten en met je vuist schudden, en je zult vast blijven zitten in die werkelijkheid waarvan je vindt dat die zo onrechtvaardig is en niet zou mogen bestaan.

Dat is de manier waarop wij allen overeengekomen zijn dit universum op te zetten, en wij zijn slechts de boodschappers.

Maar jullie weten dat wat wij zeggen waar is, omdat jullie de waarheid erin voelen, en het is waar, ongeacht in welke werkelijkheid jullie je bevinden.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en we hebben genoten van onze verbinding met jullie.”

Vertaling: wakkeremensen.org