Deze Programmering Moet Worden Opgeschud

Deze Programmering Moet Worden Opgeschud

Gechanneld door: Daniel Scranton – 12 Maart 2023

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn verheugd om met jullie allemaal in contact te komen.

Wij zijn voortdurend verbaasd en weggeblazen door de mensheid als we jullie allemaal op de planeet Aarde zien, en we zien hoe hard jullie allemaal werken om jullie doelen in het leven te bereiken.

Het is alsof niets de moeite waard is om te hebben, tenzij er een verhaal bij hoort, en dat verhaal moet jullie strijd en het betalen van contributie omvatten. Dat is al geruime tijd jullie programmering, en de meesten van jullie hebben het op een bepaald moment in jullie leven geabsorbeerd.

Jullie hebben soms de behoefte gehad om anderen erop te wijzen dat niets jullie op een presenteerblaadje is aangereikt, dat jullie het ook moeilijk hebben gehad, en wij begrijpen waarom.

Wij begrijpen dat er nepotisme is, dat er kinderen zijn met trustfondsen, en dat er allerlei omstandigheden zijn waardoor een hardwerkende persoon zou neerkijken op iemand die zijn hele leven lang geen vinger heeft hoeven uitsteken om te krijgen wat hij wil.

Dit is een programma dat jullie nu moeten afschudden, want jullie worden bewuste en weloverwogen scheppers die in staat zijn tot onmiddellijke manifestatie.  Nu wil je ons en iedereen verbazen met hoe weinig je hoeft te doen om het leven van je dromen te leiden, om alles te hebben.

Een manier om het proces te beginnen is te stoppen met praten over alle keren in je leven dat je je schulden moest betalen, dat je moest worstelen, schrapen, krabben en klauwen om iets beters in je leven te bereiken, en te beginnen met de nadruk te leggen op de keren dat de dingen gewoon in je schoot vielen, dat alles voor je op een rij stond, en dat je gewoon op de juiste plaats op het juiste moment was.

Degenen onder jullie die wakker zijn, begrijpen dat er geen ongelukken en geen toevalligheden bestaan. Je begrijpt dat je in trillingsharmonie moet zijn met alles en iedereen die op je pad komt.

Je kunt heel, heel hard werken, en omdat je gelooft in hard werken, kan dat ooit zijn vruchten afwerpen, of je kunt heel, heel hard werken en er niets aan overhouden omdat je doorging met een programma dat je vertelde dat je onderdrukt wordt, dat je een slachtoffer bent.

Nu is het tijd om dat hele idee van slachtofferschap af te schudden. Nu is het tijd om je mondiger te gaan voelen, je te gaan herinneren wie je werkelijk bent en wat je weet in praktijk te brengen, en dan kun je het anderen leren. En dan kun je meester worden over het fysieke rijk.

Dat maakt het veel gemakkelijker om je tijd aan je spiritualiteit te besteden.

Als aan al je fysieke behoeften is voldaan, ben je geneigd iets meer te zoeken, iets dat je bevredigt en vervult.

En je hoeft niet te lijden en te worstelen om een hoger niveau van bewustzijn te bereiken. In feite is het tegenovergestelde wat wij aanbevelen. Laat het los. Geef je over. En laat alles naar en door je stromen, zodat je een voorbeeld kunt zijn voor anderen van wat er nu mogelijk is op de planeet Aarde.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en we hebben genoten van de verbinding met jullie.”

Vertaling: wakkeremensen.org