De Scheppers: Ben Je Eigen Meester / 13 Februari 2018 / Daniel Scranton

De Scheppers:
Ben Je Eigen Meester
13  Februari 2018 / Daniel Scranton

“Wanneer je iemand in je werkelijkheid tegenkomt die jou herinnert aan wie je bent, voel je een aantrekking jegens die persoon. Je wilt in de buurt van die persoon zijn. Jullie hebben velen in jullie wereld die jullie helpen te ontwaken jegens de waarheid dat jullie Wezens van Licht en Liefde zijn, en jullie refereren soms naar hen als leraren, soms refereren jullie naar hen als meesters. Het meeste van de tijd staan zij in hoog aanzien.

Dat is mooi. Maar zij zijn niet anders dan jij bent. Jullie spelen slechts andere rollen. Zij zijn niet meer Bron Energie Wezens dan dat jij bent, en dat is hun boodschap aan jou/jullie. Dus wanneer je er eentje tegenkomt die alle antwoorden schijnt te hebben en je ware aard schijnt te kennen, het beste dat je zou kunnen doen is om die persoon te erkennen als je gelijke. En als jij jezelf als een Bron Energie Wezen ziet en je ziet de ander als een Bron Energie Wezen, dan zal je de boodschap van de meester ontvangen hebben.
Jullie zijn allemaal meesters en leraren jegens elkaar omdat ongeacht waar je bent, ongeacht wat je doet, alles in jullie leven georkestreerd is om jullie vooruit op jullie pad te helpen.  Jullie zullen nog velen tegen gaan komen die jullie zullen inspireren omdat steeds meer van jullie ontwaken jegens wie het is waarvoor jullie hier kwamen om te zijn. Dat is de nummer één reden van jullie leven – het is om jezelf als een meester, als een leraar, als een wezen van zuivere Liefde te her/erkennen die incarneerde om een unieke ervaring te hebben.

Laat jezelf je eigen gids zijn, ben je eigen meester, en speel met anderen waartoe jij je geïnspireerd voelt om samen met hen te spelen. Maar overhandig je macht aanniemand, ongeacht hoeveel informatie, wijsheid, duidelijkheid/overzichtelijkheid zij ook schijnen te hebben. Zij zijn eenvoudig daar om jou zover te krijgen dat je beseft dat je al die wijsheid en duidelijkheid/overzichtelijkheid en informatie binnenin bezit.”
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2017. All Rights Reserved – http://danielscranton.com/