De Raad van Arcturië: Werk met ons samen. / Doorgegeven via Daniel Scranton, 3 maart 2018

Werk met ons samen.
Boodschap van de 9e dimensionale  Raad van Arcturië
Doorgegeven via Daniel Scranton, 3 maart 2018

Gegroet. Wij zijn de Raad van Arcturië. Wij zijn verheugd om met jullie allen verbinding te maken.
Wij hebben de noodzakelijke stappen ondernomen om zeker te stellen dat het mensdom niet wordt weerhouden van het pad van ascentie. Met andere woorden, we hebben maatregelen genomen tezamen met meerdere andere identiteiten en raden van dimensies en sterrenstelsels om zeker te stellen, dat jullie de gelegenheid wordt gegeven tot ascentie.
Nu je te weten bent gekomen dat je met ons samenwerkt, wordt het gemakkelijker en gemakkelijker om je voordeel te doen met onze edelmoedigheid en het belang dat wij stellen in jullie evolutie. Je kan beginnen met ons te zien als deel van jou en uitbreidingen van jou in plaats van als wezens die daarginds zijn, ergens buiten je, ver, ver weg.
En als we een begin maken met meer als een team samen te werken, als een collectief, dan gaan wij jullie helpen op een manier die jullie je nauwelijks kunnen voostellen vanuit jullie stadium van evolutie. Het is zelfs niet nodig om op dit punt van je evolutie te weten waarvoor je ons nodig kunt hebben en in hoeverre wij jullie kunnen helpen.

De liefde die wij voor jullie voelen, neemt elke dag, elk moment toe; het proces van ascentie zoals jullie dat beleven wordt door ons gevoeld, zelfs in een exponentieel versterkte mate. De trillingen die je de laatste tijd ontvangt zijn een weergave van de vreugde die wij ervaren door de verbondenheid met jullie. Dit ascentie proces, weet je, is één grote gigantische samenwerking en wij sturen het schip niet meer dan jullie doen.
Wij zijn hier evenzeer voor deze vaartocht. Wij ontwikkelen ons met jullie. Wij zijn in deze partners en wij profiteren evenveel van onze connectie met jullie als jullie doen in verbinding met ons.  Wij kunnen de verschillende wegen overzien waarvoor de mensheid staat en wij gaan door met te wenken naar de tijdlijnen die jullie de meeste gelegenheid geven tot vreugde en jullie in staat stellen met het meeste gemak en gratie te ascenderen.
Wij houden veel, erg veel van jullie. En dit is de manier waarop wij dat aan jou willen tonen. Maar wij nodigen jullie ook uit om dit te willen voelen.
Wij zijn de Raad van Arcturië en het was voor ons een plezier om ons met jullie te verbinden.
Vertaling Winfried, die zich verheugt op nadere kennismaking.