De 9D Arcturian Raad  ∞ Wat Is Er Nodig Om Jou Te Laten Veranderen?

De 9D Arcturian Raad  ∞ Wat Is Er Nodig Om Jou Te Laten Veranderen?

Gechanneld door Daniel Scranton – 27 November 2021

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.

Wij zijn zeer geïnteresseerd in het nastreven van relaties met jullie als individuen omdat wij nieuwsgierig zijn naar de aspecten van jullie die ook in ons zitten. Wij zijn om zoveel redenen nieuwsgierig naar de mensheid, onder andere omdat wij ons afvragen hoe jullie precies zullen omgaan met de energieën van de bewustzijnsverschuiving. Naarmate wij jullie individueel leren kennen, en jullie zien als de unieke aspecten van de Bron die jullie zijn, komen wij meer over onszelf te weten. We zijn vooral geïnteresseerd in hoe jullie allemaal reageren op het feit dat jullie hogere frequentie-energieën aangeboden krijgen. Jullie krijgen de optie om die energieën toe te laten in jullie velden, jullie chakra’s en jullie cellen, en jullie hebben ook de optie om door te gaan met wat vertrouwd voor jullie is.

Jullie hebben de optie om derde-dimensionale energieën door jullie heen te laten stromen. Ze zijn nog steeds aanwezig, ook al ben je reeds verschoven naar de vierde dimensie. Ze zijn voor jullie beschikbaar als opties omdat jullie een vrije wil hebben. Ze zullen niet voor jullie worden weggevaagd, en we zijn benieuwd wat er voor jullie nodig is om te kiezen voor de hogere frequentie-energieën die voor jullie beschikbaar zijn gemaakt, die in feite te allen tijde om jullie heen zijn. Moet je, zoals veel mensen vermoeden, tot de bodem gaan om positieve verandering teweeg te brengen? Moet je een mind-blowing ervaring hebben om iets anders te kiezen, iets dat uiteindelijk beter voor je zal zijn? Moet je een gezondheidsangst hebben? Kan een ander je inspireren om te kiezen voor de hogere frequentie energieën?

Het is onze hoop dat wij jou kunnen inspireren om dat te doen. Je kiest door de hoge weg te kiezen, in plaats van dezelfde ruzie aan te gaan die je al meerdere keren met dezelfde persoon hebt gehad. Je kiest door meer tijd in de natuur door te brengen en je elektronische apparaten weg te leggen. Je kiest ervoor om trouw te blijven aan jezelf en aan de impulsen die je van binnenuit krijgt, in plaats van te doen wat iedereen van je verwacht, of wat je ouders deden.

Je hebt die vrije wil, en je wordt voortdurend aangespoord om je voordeel te doen met de keuze die je hebt. Je kunt datgene kiezen wat je de best mogelijke groei ervaring zal geven, of je kunt ervoor kiezen om te blijven waar je bent, watertrappelend, en wachtend tot er iets gebeurt. We zien velen van jullie zich afstemmen op voorspellingen over wat er gaat gebeuren, en veel minder van jullie stemmen zich af op de hogere frequentie-energieën zodat je kunt creëren wat je wilt ervaren.

Dat is waarom we hier zijn om jullie aan te sporen dat te doen, en terwijl we jullie leren kennen en wat jullie inspireert, leren we ook onszelf kennen. We leren jullie in ons te zien en herkennen de momenten waarop we niet de hoogste trillingservaring kiezen die we zouden kunnen kiezen. Jullie helpen ons evenzeer als wij jullie helpen, en we zijn heel benieuwd wat er gebeurt wanneer jullie wel de keuze maken om je meer open te stellen voor de hogere frequentie energieën en wat er voor nodig is om jullie zover te krijgen?

Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en we hebben ervan genoten ons met jullie te verbinden.”

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org