De 9D Arcturiaanse Raad ∞ Wij zenden Wijsheid Codes via dit bericht

De 9D Arcturiaanse RaadWij zenden Wijsheid Codes via dit bericht  

Gechanneld door Daniel Scranton – 13 Juli 2021

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.

Wij hebben veel minder invloed op jullie allemaal dan wat er in jullie zit. Wij zijn slechts één stem op één moment vanuit één dimensie. Wat binnen in jullie is, is multidimensionaal en overbrugt duizenden levens. Wat binnen in jullie zit heeft zoveel meer invloed vanwege alle ervaringen die jullie hebben opgedaan tijdens deze cyclus van incarnaties waarin jullie je nu bevinden. Als wij één algemeen, verreikend doel hebben voor ons contact met jullie, dan is het jullie zover te krijgen dat jullie het oneindige en het eeuwige dat binnen in jullie is, gaan aanboren.

Wij weten dat jullie veel krachtiger zijn dan jullie je met je fysieke geest ooit kunnen realiseren en daarom proberen wij jullie niet alleen te overtuigen van het belang om naar binnen te gaan, maar geven wij jullie ook activeringen via de energieën die wij hier via deze channeling uitzenden. Op dit moment sturen wij jullie codes die voorbij gaan aan jullie verstand en je vermogen om die codes te begrijpen, maar de innerlijke wijsheid die jullie hebben zal worden ontsloten door jullie bereidheid om nu in de energie van deze transmissie te verblijven.

Het is zo belangrijk voor jullie allemaal om te beseffen dat jullie je eigen beste leraren en gidsen zijn en wij en anderen zoals wij zijn hier alleen maar om jullie aan die ultieme waarheid te herinneren. En dan is het onze taak om jullie uit de weg te gaan, want wij willen ook zien wat er in jullie leeft. We willen het zien uitspelen in jullie levens en in de evolutie van het bewustzijn op Aarde. Wij zijn niet geïnteresseerd in marionetten aan touwtjes. Wij zijn geïnteresseerd in het bekrachtigen van jullie allemaal, omdat wij de grootsheid van het menselijk potentieel begrijpen en de wijsheid die in ieder van jullie schuilt.

Wij zijn net zo enthousiast over de mensheid als degenen onder jullie die zich bewust zijn van je kracht en optimistisch zijn over het gebruik van die kracht door de mensheid om vooruit te gaan. Alles is aan het verschuiven en aan het evolueren en dat geldt ook voor de manier waarop jullie op Aarde toegang hebben tot macht en die gebruiken. Jullie hoeven je geen zorgen te maken over hoe iemand anders zijn macht op de traditionele manier gebruikt, want als je dat doet, leid je jezelf alleen maar af van de kracht die in je ligt en dat is iets waar niemand aan kan komen. Je hoeft alleen maar bereid te zijn degenen te negeren die proberen hun greep op externe macht te verstevigen, zodat je naar binnen kunt gaan en toegang kunt krijgen tot de kracht en de wijsheid die in je hartcentrum aanwezig zijn en hoe die te gebruiken.

Stem je erop af, voel deze en ga jezelf dan uit de weg, want jullie zijn er om jezelf te veranderen en met het domino-effect de hele wereld, Melkweg en Universum te veranderen.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben genoten van onze verbinding met jullie.”

Vertaling: Marieke – voor wakkeremensen.org