De 9D Arcturiaanse Raad ∞ Wij Wekken Jullie Onsterfelijkheid Op

De 9D Arcturiaanse RaadWij Wekken Jullie Onsterfelijkheid Op

Gechanneld door Daniel Scranton – 30 juli 2021

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.

Wij wekken in jullie bewustzijn en in jullie celgeheugen het besef dat jullie in staat zijn geweest om veel langer in je menselijke fysieke lichaam te leven. Er zijn mensen geweest in jullie verleden die honderden jaren geleefd hebben en zij werden niet in leven gehouden door machines en medicijnen. Jullie moeten die herinneringen in jezelf wakker maken om de sprong voorwaarts te kunnen maken. We hebben het over de sprong van een sterfelijk, op koolstof gebaseerd voertuig naar een onsterfelijk, op kristallijn gebaseerd voertuig.

Op dit moment wordt er zoveel in jullie wakker gemaakt door de transmissies die jullie van ons en vanuit de hele melkweg ontvangen. Zelfs energieën die niet door mensen gechanneld worden, hebben een diepgaand effect op jullie  op vele niveaus van jullie wezen-zijn. Onsterfelijk worden is iets waarvan je zou verwachten dat het uit een stripboek of science fiction komt, maar het is de volgende stap voorwaarts in de menselijke evolutie en het heeft niets te maken met wetenschap en technologie. Het heeft alles te maken met bewustzijn.

Toen jullie voor het eerst ontwaakten, zou het idee dat jullie Bronenergiewezens zijn, nogal schokkend geweest moeten zijn. Dit is veel belangrijker dan Cleopatra of Napoleon te zijn geweest in een vorig leven. Jullie goddelijkheid aanvaarden betekent je onsterfelijkheid aanvaarden. We begrijpen dat het tijd kost voor dit geloof om echt ingang te vinden in het bewustzijn van een mens die de dood om zich heen ziet en zich afvraagt hoe iemand onsterfelijk kan worden zonder een of andere vorm van magie. Maar het is geen magie, het is bewustzijn. Het is een manier om te weten dat je het fysieke bent ontstegen, terwijl je nog steeds een fysieke vorm hebt.

When you don’t see your physicality as your true self or ultimate self, then it becomes easier to use the body as the vehicle for your soul that it was always intended to be. So what do you have to do then in order to make all of this happen, as we are sure that it seems rather enticing to most of you. The answer is simple; you don’t need to do anything, but you do need to change your perception of self, your perception of others, your perception of reality. You need to shift what you know to be finite to the infinite.

Wanneer je je lichamelijkheid niet ziet als je ware of je ultieme zelf, dan wordt het gemakkelijker om het lichaam te gebruiken als het voertuig voor je ziel dat het altijd had moeten zijn. Dus wat moet je doen om dit te laten gebeuren, want we zijn er zeker van dat het voor de meesten van jullie nogal aanlokkelijk lijkt. Het antwoord is eenvoudig: je hoeft niets te doen, maar je moet wel je perceptie van jezelf, van anderen en van de realiteit veranderen. Je moet datgene waarvan je weet dat het eindig is, verschuiven naar het oneindige.

Als je iets wilt doen, doe dan een oefening waarbij je op zoek gaat naar het gevoel van oneindigheid in jezelf. Zoek naar je ware eeuwige aard als vibratie en kijk dan hoe je voor je eigen ogen transformeert, want alles waar we het nu over hebben is onvermijdelijk. Je kunt het accepteren en jezelf op de snelweg zetten of je kunt het ontkennen en de langzame, kronkelige weg naar je onsterfelijkheid nemen. Maar hoe dan ook, jullie zijn voorbestemd om aan te komen.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen.”

Vertaling: Marieke – voor wakkeremensen.org