De 9D Arcturiaanse Raad ∞ Wees een Schepper, geen sektelid. 

De 9D Arcturiaanse Raad ∞ Wees een Schepper, geen sektelid. 

gechanneld door Daniel Scranton – 9 Mei 2021

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij ons met jullie allen te kunnen verbinden.

We zijn erg kieskeurig in waar we onze aandacht op vestigen, omdat we alleen meer van onze energie willen geven aan iets waar we graag meer van zouden willen ervaren. We noemen alleen duistere tijdlijnen en wereldoorlogen omdat we weten dat anderen over deze dingen praten. Maar we willen dat jullie weten dat jullie deze niet hoeven ervaren. Je hoeft niets te ervaren wat je vanaf nu niet wilt ervaren. Maar om die sprong te kunnen maken moet je bereid zijn je aandacht af te leiden van wat niet gewenst en aanwezig is in je ervaring. En ook van wat niet gewenst is, maar waarvan voorspeld is dat het in de toekomst zal gebeuren.

We denken niet dat we jullie hoeven uit te leggen dat er niet één toekomst is, maar we willen wel iets uitleggen over het mechanisme van de realiteitscreatie. We zeiden dat wanneer men zich op iets richt, de persoon die de aandacht vestigt zijn energie leent aan datgene waarop hij zich richt. Je co-creëert alles met een deel van je energie en een deel van de energie van iets of iemand anders. Jullie combineren om samen een ervaring te co-creëren. Op deze manier kun je massale gebeurtenissen co-creëren. Je kunt het weer co-creëren. Je kunt zoveel goeds en wenselijks co-creëren met je energie, de energie die jij bent.

Je hoeft alleen maar jezelf te trainen om je aandacht te richten op datgene waarmee je één wilt worden. Je merkt het altijd wanneer je je aandacht richt op iets waarmee je niet één wilt worden, want je voelt dat je energie daardoor leegloopt. Je voelt je zwakker, je voelt je vermoeider, je hebt hoofdpijn. Dit alles zal intenser worden omdat je preciezer moet zijn naarmate de energieën blijven versnellen en de tijdspanne tussen creatie en manifestatie steeds korter wordt. Je wordt waar je je op concentreert; je krijgt er niet alleen meer van. Je krijgt meer van een creatie waar jij in zit, want jij bent energie, en wanneer je je concentreert, verbruik je energie. Je geeft energie aan datgene waar je je op richt.

Nogmaals, wees selectief over waar je je op richt, want je creëert het en je gebruikt jezelf om het te creëren. In je realiteit op dit moment kun je om je heen kijken en de dingen zien die je aan het creëren bent. Het meeste van wat je op dit moment aan het creëren bent heeft niets te maken met waar je door de dag heen veel tijd aan besteedt om over na te denken. Dat betekent dat je je energie verdeelt, want een deel van je energie wordt besteed aan het scheppen van een werkelijkheid die je in het nu kunt ervaren, en een ander deel is bezig met het scheppen van werkelijkheden die je misschien wel of misschien nooit in levenden lijve zult ervaren.

Als je iets anders wilt ervaren, iets anders dan wat er in je onmiddellijke omgeving is, denk er dan gerust over na. Richt je aandacht, focus je erop en voel hoe goed je je voelt als je één wordt met iets dat je wenst in je werkelijkheid, in je ervaring.

Speel hiermee, want het is een goede gelegenheid voor je om de trillingsfrequentie te voelen van sommige van je creaties. Je wilt vertrouwd raken met de trillingsfrequenties van je verlangens, niet met de frequentie van waar je bang voor bent, voor wat je denkt dat er zou kunnen gebeuren door wat iemand je vertelt. Dat is niet jij die je realiteit creëert. Dat is de jij die zich laat mee zuigen in de werkelijkheidsversie van iemand anders waar jij mee instemt, omdat hij/zij creatiever is dan jij.

Zo worden sektes gevormd in jullie wereld. De sekteleider is niet alleen charismatisch, hij is ook creatief. Jullie willen vanaf nu allemaal doelbewust creëren, want de inzet wordt steeds hoger, zoals je op dit moment kunt zien in de wereld om je heen. Wees heel doelbewust en wees ook geduldig, want ook al gaan de dingen sneller, er is nog steeds een tijdvertraging. Jullie moeten nog steeds wachten tot jullie creaties tot bloei komen. En we willen ook dat jullie weten dat de positieve creaties sneller komen dan de negatieve, omdat de positieve creaties positieve energie hebben en dat gaat altijd sneller.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben genoten van het contact met jullie.”

Vertaling: Marieke