De 9D Arcturiaanse Raad ∞ Verwijder De Illusie

De 9D Arcturiaanse RaadVerwijder De Illusie  

Gechanneld door Daniel Scranton – 13 augustus

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.

Wij hebben het vermogen om een perspectief met een van jullie te delen over een onderwerp en om een verschillend perspectief te hebben met diezelfde persoon over een ander onderwerp. Maar wij zien onszelf niet als iemand met een andere ideologie dan de persoon in kwestie. Wij hoeven het niet voor honderd procent eens te zijn met een van jullie om jullie toch allemaal aan onze kant te zien staan, ons team. We weten dat jullie het op dit moment over zoveel oneens zijn dat jullie worden gezien als een zeer gepolariseerde samenleving. En je kunt een lijn trekken in het zand met iemand anders met wie je het oneens bent over één onderwerp.

Eén onderwerp is al genoeg om te gaan denken in termen van wij tegen zij en jullie doen dit zelfs wanneer jullie beseffen dat jullie tijdens je leven niet altijd over elk onderwerp hetzelfde standpunt hebben ingenomen. Het is dus belangrijk dat je erkent dat iemands overtuigingen niet bepalen wie hij is. Jij wordt ook niet gedefinieerd door je gedachten of je ideeën. Als je zo kritisch op jezelf zou zijn en jezelf zou beoordelen op basis van elke gedachte die door je bewustzijn stroomt, zou je nog strenger voor jezelf zijn dan je al bent. En dus stellen we voor dat jullie daarmee ophouden.

Wij stellen voor dat jullie stoppen met het trekken van lijnen in het zand en dat jullie beginnen samen te komen over de onderwerpen waarover jullie samen kunnen komen. We stellen voor dat jullie erkennen dat jullie allemaal dezelfde emoties voelen. Jullie hebben allemaal wel eens soortgelijke ervaringen gehad en wanneer jullie inzien dat jullie als mensen meer gemeen hebben, dan kunnen jullie dicht bij de tijd komen waar jullie allemaal naar op weg zijn, een tijd waarin jullie jezelf zullen kennen als een collectief. Jullie willen je richten op datgene wat de illusie van afgescheidenheid wegneemt en dat kunnen jullie alleen doen als jullie je daar bewust voor inspannen.

Degenen met wie jullie het oneens zijn over de hete hangijzers zullen waarschijnlijk niet degenen zijn die proberen de menselijkheid in jullie te zien en naar een gemeenschappelijke basis te zoeken. Het zullen de wakkeren zijn onder jullie die tenminste proberen samen te komen met de rest van je medemensen zodat jullie kunnen handelen als een collectief en buitenaardse wezens kunnen ontvangen als een verenigd geheel. Laat het idee los dat de overtuigingen van iemand die persoon definiëren en je zult ook beginnen jezelf meer ruimte te geven. Je zult je realiseren dat je niet perfect hoeft te zijn om iemand te zijn die het goed bedoelt en het beste voor iedereen wil.

Je kunt die andere mensen ook wat ruimte geven en erkennen dat ook zij geloven dat ze aan de kant van het goede staan. En wanneer je dat verlangen in een ander herkent om goed te zijn, kun je de Goddelijkheid in die persoon zien en dat is wat de mensheid meer dan wat dan ook nodig heeft. Jullie moeten de Goddelijkheid in jezelf en anderen zien, zodat jullie kunnen beginnen elkaar te behandelen als Goddelijke Wezens van Licht en Liefde.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben genoten van onze verbinding met jullie.”

Vertaling: Marieke – voor wakkeremensen.org