De 9D Arcturiaanse Raad ∞ Ontwaakt Collectief: Dit Zijn Jullie Opdrachten

De 9D Arcturiaanse RaadOntwaakt Collectief: Dit Zijn Jullie Opdrachten

Gechanneld door Daniel Scranton – 19 Juli 2021

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd ons met jullie allen te verbinden.

Wij herbeleven ervaringen uit ons collectief verleden, ervaringen die wij hadden in fysieke lichamen en in dichtere dimensionale bestaansniveaus, omdat wij zo goed mogelijk in jullie schoenen willen staan. Wij willen jullie helpen en om jullie te kunnen helpen, moeten wij begrijpen wie jullie zijn en waar jullie vandaan komen, wat jullie motiveert en wat jullie bezielt. Jullie zouden er allemaal goed aan doen deze benadering te volgen bij andere mensen, vooral bij degenen waarvan je duidelijk kunt zien dat ze je hulp nodig hebben. Het is onmogelijk om precies te weten wat een ander doormaakt, wat hij meemaakt, maar je kunt wel je best doen om je in te leven.

En door je best te doen, zul je het beste van jezelf geven aan je medemensen, net zoals wij het beste van onszelf proberen te geven aan jullie allemaal. Jullie brengen ons zoveel vreugde omdat jullie ons de kans geven te helpen, bij te staan en ieder van jullie te transformeren. Wij willen dat jullie diezelfde vreugde ervaren en daarom dachten wij jullie dit stukje informatie te geven over hoe wij jullie allemaal beter leren kennen.

Wanneer je iemand ziet met wie je moeilijk kunt omgaan, kijk dan of je je een tijd in je leven kunt herinneren waarin je doormaakte wat die persoon nu doormaakt. Gebruik al je vaardigheden en vermogens om je te verhouden tot je medemensen, zodat je hen allemaal beter van dienst kunt zijn. Dat is hoe je je bewustzijn zult verschuiven. Niet door uitsluiting, maar door insluiting zul je een hoger niveau van bewustzijn bereiken.

Jullie moeten iedereen buiten je zien als een stukje van jezelf, een stukje van de puzzel die jullie zijn en dat teruggebracht moet worden in het geheel, het centrum, de totaliteit van wie jullie zijn. De pogingen die door de geschiedenis heen zijn ondernomen om jullie te verdelen en om jullie elkaar te laten ontmenselijken gaan door; ze worden op dit moment opgevoerd. Maar jullie mogen niet in die val trappen, niet als jullie op tijd en op een vreugdevolle manier willen gaan naar waar jullie voorbestemd zijn heen te gaan.

Wij weten dat jullie staan te popelen om de verschuiving te voltooien en wij geven jullie nu de handleiding. Jullie moeten in staat zijn naar binnen te gaan en innerlijke vrede te vinden. En dan naar buiten kijken en die innerlijke vrede handhaven wanneer jullie met een ander mens te maken hebben die zich zelfs niet bewust is van het feit dat hij een trauma heeft dat hij moet verwerken. Dat is waar jullie om de hoek komen kijken als leden van het ontwaakte collectief. Jullie moeten helpen en helen en elke hulp bieden die je kunt aan wie er ook maar in je dagelijkse leven verschijnt. Dat zijn jullie opdrachten en alles wat je nodig hebt om die opdrachten te voltooien is liefde, compassie, vergeving, en een verlangen om je te verbinden en wij weten dat ieder van jullie die ingrediënten in zich heeft.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben ervan genoten om ons met jullie te verbinden.”

Vertaling: Marieke – voor wakkeremensen.org