De 9D Arcturiaanse Raad ∞ ‘Jullie Waren Uitgekozen Voordat Jullie Geboren Werden’.

De 9D Arcturiaanse Raad‘Jullie Waren Uitgekozen Voordat Jullie Geboren Werden’.

Gechanneld door Daniel Scranton – 11 Februari 2021

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn verheugd ons met jullie allen te kunnen verbinden.

Wij zijn door alle andere negendimensionale collectieven in het melkwegstelsel gekozen om aan jullie allen mede te delen dat jullie gekozen zijn om het voortouw te nemen in een beweging op Aarde die zal uitmonden in het opschudden van jullie samenleving. Nu, jullie gaan dit niet doen door te protesteren of door het vernielen van eigendommen. Jullie gaan het zelfs niet doen door te posten of video’s te maken voor internet. Jullie gaan het voortouw nemen in een beweging die jullie systemen tot op het bot zal doen schudden door samen te komen als een ontwaakt collectief met jullie visie op een betere toekomst.

Jullie zijn er niet om alleen maar te klagen over de ongelijkheden van het leven op Aarde en hoe oneerlijk de maatschappij is ingericht door een paar enkelingen te bevoordelen. Jullie zijn al voor je geboorte uitgekozen om naar voren te komen en genoeg bewustzijn te hebben om te zien dat er problemen zijn in de samenleving en om met oplossingen te komen die niets te maken hebben met het afbreken van de bestaande systemen. Jullie oplossingen zullen voortkomen uit jullie vermogen om je te concentreren en te focussen met de intentie een samenleving te creëren die voor iedereen werkt.

We weten dat velen van jullie geprobeerd hebben dat op kleinere schaal te doen door een bewuste gemeenschap te creëren, maar waar het bij dit streven werkelijk om gaat is de visie die jullie hebben voor de hele mensheid. En aangezien wij ieder van jullie die deze transmissie ontvangt kennen, willen wij dat jullie weten dat wij zowel naar jullie verwijzen als individu, als naar het collectief van ontwaakte zielen, waar jullie deel van uitmaken. Het is nu niet het moment om bij jezelf te denken dat ‘iedereen die de boodschap ontvangt het gewicht zal dragen en zal focussen’.

Wij doen een beroep op jullie, die door onze collega’s zijn uitgekozen, om dit te laten gebeuren, en wij willen dat jullie voelen dat jullie de kracht hebben om dit te doen, eenvoudigweg door die intentie vast te houden, je te concentreren, en de vibratie van het verlangen naar een betere samenleving voor iedereen in stand te houden. Het is ons doel, en dat is het altijd geweest, om jullie kracht te geven en jullie sterke kanten en jullie capaciteiten te benadrukken. Wij weten dat jullie degenen zijn die de mensheid op zoveel cruciale manieren kunnen leiden. Jullie hebben nog tijd in de vierde dimensie om de enorme veranderingen teweeg te brengen die jullie willen zien.

Wacht dus alsjeblieft niet tot iets of iemand het voor je regelt, maar strek je spieren, de spieren die je het recht en de toestemming geven om hele werelden, hele sterrenstelsels en hele Melkwegstelsels te creëren. En laat ons allen hier in de negende dimensie toekijken en zien waartoe jullie in staat zijn met slechts een klein beetje focus en aandacht voor wat jullie willen zien in de maatschappij waar jullie deel van uitmaken.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en we hebben genoten van het contact met jullie.”

Vertaling: Marieke