De 9D Arcturiaanse Raad ∞ Jullie denken & jullie emoties

De 9D Arcturiaanse Raad ∞
Jullie denken & jullie emoties

Gechanneld door: Daniel Scranton – 9 April 2021

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd ons met jullie allen te kunnen verbinden.

Wij zijn volledig gefascineerd door het vermogen van de mensheid om iets wat van nature eenvoudig is, ingewikkeld te maken. Het is niet jullie hele zelf dat iets ingewikkeld maakt. Het is alleen je denken dat dit doet. Waarom zou je denken iets ingewikkelder maken dan het eigenlijk is? Nou, heel eenvoudig, je denken beschermt gewoonlijk je ego.

Je denken beschermt het deel van jou dat emoties voelt en het beschermt je om die emoties niet te hoeven voelen. Je emoties zijn immers soms behoorlijk verlammend en het ego draait alleen maar om overleven. Het ego zal dus zijn gereedschap, het denken, gebruiken om zichzelf te beschermen tegen het voelen van een emotie, vaak zonder zich dit te realiseren. Die lagere-frequentie emoties kunnen ertoe leiden dat je je zo slecht voelt dat je jezelf wilt oprollen tot een bal op de grond, niet in staat om te functioneren. En als je niet in staat bent iets te doen, doe je misschien niet wat nodig is om te overleven. En het ego draait allemaal om overleven.

Daarom hebben jullie allemaal dat aspect van zelf en is het nodig geweest je in de realiteit te houden die je hebt ervaren. Als je het niet zo belangrijk vond om te overleven, dan zou je de dingen niet zo voelen als je doet. Je hogere zelf en je overziel willen allebei dat je voelt. Ze weten dat het doel van een ervaring is om je iets te laten voelen, wat het ook is. Maar het ego en het denken zijn meer gericht op overleven, dus zal je denken iets ingewikkelds maken en je in je mentale lichaam houden. En als je in je mentale lichaam zit, ben je waarschijnlijk minder gegrond in je fysieke lichaam en voel je minder goed wat er in je emotionele lichaam gebeurt.

Telkens wanneer je voelt dat je aan mentale gymnastiek doet en bijvoorbeeld probeert uit te zoeken wat deze getallen hier betekenen, zou je je eens kunnen afstemmen op je chakra’s. Je zou meer aandacht kunnen besteden aan wat je jezelf niet toestaat of bang voor bent om te voelen. Als iets pijn doet, doet het pijn. En als je ergens niet mee om wilt gaan, zul je meestal alles doen wat mogelijk is om hier niet mee om te hoeven gaan. Sommige mensen gebruiken herhaalde handelingen of een andere bezigheid waarop ze zich kunnen concentreren om maar niet te hoeven voelen wat er van binnen gebeurt.

Let op je gedachten, je daden en zelfs je woorden, want vaak zijn dat aanwijzingen die je laten weten wat er in je omgaat en waar je iets aan moet doen. Op een gegeven ogenblik moeten je emoties gevoeld worden en hoe langer je het uitstelt om ze te voelen, hoe intenser ze zullen worden. Daarom adviseren wij je regelmatig af te stemmen. We willen dat je weet wat er in je omgaat, zodat je je emoties kunt voelen, ze achter je kunt laten en bij de goede dingen kunt komen. Er zijn altijd goed-voelende vibraties binnenin je, die ook wachten om gevoeld en ervaren te worden.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben genoten van het contact met jullie.

Vertaling: Marieke