De 9D Arcturiaanse Raad ∞ Jouw gedachten…Horen die bij jou? 

De 9D Arcturiaanse Raad Jouw gedachten…Horen die bij jou? 

gechanneld door: Daniel Scranton – 23 November 2021

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.

Wij zijn heel goed in staat om los te laten wat we voelen dat ons niet langer dient. Wij hebben perspectieven, ideeën en gedachten gehad die we op bepaalde momenten in onze evolutie moesten loslaten, omdat we konden voelen hoezeer ze ons tegenhielden en ons zwaar maakten. Wij begrijpen dat de omgeving waarin jullie je daar op Aarde bevinden vereist dat jullie dit nogal eens doen, en wij willen dat jullie allemaal weten dat het niet jullie schuld is wanneer jullie een gedachte denken die zwaar, verontrustend of zelfs verstorend voor jullie is. Jullie zijn geboren in dat systeem waar die gedachten en gedachtevormen, die gedachtesporen en gedachtestromen al voor jullie komst bestonden.

Als een baby werd geboren in een kamer waar mensen rookten, zou je het de baby niet kwalijk nemen dat hij de tweedehands rook inademde, en toch voel je je vaak slecht over jezelf vanwege je gedachten, maar jouw gedachten komen niet voort uit het binnenste van jouw hoofd. Je hersenen pikken de energie van die gedachte op en interpreteren die, en je wordt je er bewust van in je bewustzijn, en dan moet je beslissen of je die gedachte wilt blijven denken, of je die gedachtegang wilt voortzetten, of dat het voor jou niet goed voelt, en je het wilt laten gaan. Dit zijn keuzes die jullie steeds weer moeten maken daar op Aarde vanwege de energieën die aanwezig waren toen jullie geboren werden en die nu nog steeds aanwezig zijn, en wij willen jullie allemaal zeggen dat het nog nooit zo gemakkelijk is geweest als nu om van gedachten te veranderen.

Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest als nu op Aarde om je af te stemmen op gedachten die jou en de mensheid in veel grotere mate zullen dienen dan de gedachten die aanwezig waren, de gedachten die je hebt gedacht en nog steeds denkt. Bewustzijn is de sleutel, want als je je bewust kunt zijn van je gedachten, kun je ze loslaten, en zodra je een gedachte met een lagere vibratie hebt losgelaten, kun je naar de vibratie gaan die in jou bestaat en die die gedachte in de eerste plaats naar je toe trok. Ze komen niet zomaar willekeurig naar je toe, maar je bent natuurlijk geboren rond bepaalde mensen, en die mensen dachten gedachten, en die gedachten werden gemakkelijker voor je om te ontvangen en te vertalen en te zien als je eigen gedachten.

Maar op een bepaald moment realiseer jullie je hopelijk dat je een keuze hebt en dat je er niet voor hoeft te kiezen om te denken zoals degenen die je hebben opgevoed. Je kunt anders denken, en je kunt op zoek gaan naar datgene wat vooruitgang is vanuit jouw perspectief en vanuit het standpunt van het hele menselijke collectief waarvan je deel uitmaakt. Het is nu een goed moment om aandacht te schenken aan wat je denkt, of je die gedachten wilt blijven denken, en dan bewust en bewust genoeg te zijn, zoals je zeer zeker bent, om die gedachten los te laten, dat is zeker wat we aanbevelen.

Laat ze gaan, en voel wat er achter zit. Voel de vibratie; adem erin. Als het geen goed-voelende vibratie is, laat dat dan los door je er bewust van te zijn en hoe het voelt, en je zult jezelf in een betere positie brengen om toegang te krijgen tot gedachten die beter voor je voelen, gedachten die intrinsiek beter zijn omdat ze op een hogere frequentie vibreren, en dat is een eenvoudige manier om je leven en je wereld te veranderen.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en we hebben genoten van onze verbinding met jullie.”

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org