De 9D Arcturiaanse Raad ∞ Het Ontmantelen van de Controlesystemen van de Maatschappij 

De 9D Arcturiaanse Raad ∞ Het Ontmantelen van de Controlesystemen van de Maatschappij 

Gechanneld door Daniel Scranton – 19 April 2021

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd ons met jullie allen te kunnen verbinden.

Wij maken ons vertrouwd met de systemen op Aarde, systemen die ontworpen zijn om de orde te handhaven. Jullie hebben deze systemen opgezet in een tijd dat er veel meer chaos op jullie wereld was dan nu. Wat jullie nu hebben zijn de laatste overblijfselen van een meer barbaarse samenleving en jullie hebben nog steeds dezelfde instrumenten om je te beschermen tegen wanorde, chaos en barbaren. In werkelijkheid hebben jullie niet zoveel orde en controle nodig als nu op je wereld aanwezig is.

Jullie zijn geëvolueerd voorbij de noodzaak om veel toezicht te hebben op je dagelijks leven en toch worden jullie meer dan ooit in de menselijke geschiedenis blootgesteld over wie je bent, waarin je gelooft, wat je koopt, met wie je net een paar uur hebt doorgebracht, enzovoort. Wat betekent dit voor de gemiddelde mens die wakker is? Betekent dit dat je de controlesystemen moet ontmantelen? Betekent dit dat je een anarchist moet worden? Of moet je je gewoon realiseren dat de mensen die de touwtjes in handen hebben gehad hun greep aan het verstevigen zijn en dat ze die verstevigde greep niet eeuwig kunnen handhaven. In feite zullen ze het niet veel langer kunnen volhouden.

Jullie hoeven je lang niet zo veel of eigenlijk helemaal geen zorgen te maken over deze mensen in machtsposities en hun verlangen om meer controle over jullie te hebben. Want aan dat alles komt een eind en jullie zien nu de laatste pogingen om meer dictatoriale controle over jullie uit te oefenen. Jullie kunnen deze transmissie uitleggen zoals je wilt. We weten dat sommigen van jullie het op een bepaalde manier zullen interpreteren en dat vinden wij prima. Want wat jullie ook denken dat we bedoelen, jullie mogen wat losser worden.

Ieder van jullie die zich onderdrukt voelt heeft er baat bij de ketenen af te werpen die je jezelf hebt opgelegd door te geloven dat iemand meer macht heeft over jou en je leven dan jijzelf. Je hoeft alleen maar je eigen tuin te onderhouden. Je hoeft alleen maar zo goed op je eigen vibratie te letten dat niets en niemand je kan overtuigen dat je die moet verlagen. Je moet het model loslaten van slachtoffer/dader, onderdrukte/onderdrukker, slaaf/slavendrijver. Als je je daaraan vastklampt en je blijft meegaan in die manier van denken, zul je het langer in stand houden dan nodig is op je wereld.

De controlesystemen die er zijn worden van binnenuit ontmanteld. De reden voor die ontmanteling zijn de hogere frequentie energieën die om jullie heen zijn. Niet omdat iemand een revolutie heeft ontketend, maar omdat genoeg van jullie een voldoende hoge vibratie vasthielden en deze in die hogere frequentie energieën hebben geaard om zo door te gaan met de bewustzijnsverhoging op Aarde.

Jullie collectieve bewustzijnsniveau zal altijd worden teruggekaatst in jullie regeringen, jullie bedrijven, jullie banken, jullie militairen, in elk aspect van het leven. Dus de gemakkelijkste manier om op dit moment de grootste impact op de wereld te hebben is je te richten op je eigen vibratie. Laat de ontmanteling op eigen kracht doorgaan. Dat is onze aanbeveling en zoals altijd hebben wij het beste met jullie voor.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben genoten van het contact met jullie.”

Vertaling: Marieke