De 9D Arcturiaanse Raad ∞ De Nieuwe E.T. Rassen Helpen De Mensheid Ascenderen.

De 9D Arcturiaanse Raad De Nieuwe E.T. Rassen Helpen De Mensheid Ascenderen.

Gechanneld door Daniel Scranton – 11 September 2021

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allen te verbinden.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe verbindingen met andere wezens die een soortgelijke agenda hebben, en de agenda waar wij in dit geval naar verwijzen is de mensheid helpen te ascenderen. Wij worden ook gechanneld door buitenaardse wezens in de lagere dimensies dan de onze, omdat ook zij hun bewustzijn willen uitbreiden en dienstbaar willen zijn, en wij brengen de mensheid vaak naar hun bewustzijn zodat zij een ander brandpunt hebben voor hun verlangen om dienstbaar te zijn aan Het Al, aan Het Ene.

Zij zullen ons vaak vragen stellen over jullie, omdat velen van hen het moeilijk vinden te begrijpen hoe de mensheid zich zo afgescheiden kan voelen van de rest van het melkwegstelsel, het universum en de Bron. Zij hebben vooral moeite met het begrijpen van de manier waarop jullie je van elkaar afscheiden. Zij begrijpen niet waarom jullie de dingen zo serieus nemen en hoe jullie je door die serieuze overtuigingen laten weerhouden van harmonie met jullie medemensen.

De reden waarom zij dit moeilijk kunnen begrijpen is dat zij altijd in harmonie en eenheid hebben geleefd, en wanneer zij jullie elkaar zien bevechten met woorden en wapens, gaat hun hart naar jullie uit, voelen zij meer mededogen dan zij ooit tevoren hebben gevoeld, en beginnen zij ruimte voor jullie te bewaren, zodat zij kunnen bijdragen aan het samenkomen van het menselijk ras, iets wat overigens onvermijdelijk is.

Wij spreken met hen over onze strategieën om jullie te helpen, en dat helpt hen beseffen dat de echte hulp die jullie nodig hebben altijd energetisch zal zijn. Het zal jullie geen dienst bewijzen als zij zomaar komen en alles voor jullie oplossen, maar zij helpen de hoeveelheid angst waarin jullie op dit moment leven te verminderen door zich op verschillende manieren aan jullie bekend te maken. Sommigen verschijnen aan jullie in dromen, anderen komen rechtstreeks naar jullie toe via portalen, en weer anderen tonen jullie hun aanwezigheid met hun schepen in de lucht. Al deze bezoeken zijn bedoeld om jullie te helpen beseffen dat jullie niet alleen zijn en dat jullie helpers hebben, maar zij willen niet gezien worden als redders en zij weten dat jullie niet gered hoeven te worden omdat jullie er zijn om jezelf te redden.

Jullie zijn er om de keuzes te maken die nodig zijn om in een meer harmonieuze staat met elkaar te leven. Wij zullen blijven samenwerken met alle buitenaardse wezens en het woord blijven verspreiden over de mensheid en jullie huidige niveau van bewustzijn, omdat iedereen in dit universum moet erkennen dat de mensheid een aspect van henzelf vertegenwoordigt, en daarom zullen allen die ascensie en een leven in eenheid nastreven, de mensheid willen helpen. Er zal een enorme hoeveelheid ruimte voor jullie blijven bestaan, omdat jullie blijven aantonen dat jullie die hulp nodig hebben.

Nu willen we ook dat jullie weten dat we voelen hoeveel meer van jullie die positieve keuzes maken en de hulp ontvangen die elke dag wordt gegeven, en we zien jullie doorgaan in die positieve opwaartse spiraal, en degenen die de meeste hulp nodig hebben, zijn degenen die nog moeten ontwaken. Degenen onder jullie die ontwaakt zijn, worden in zekere zin door ons gerekruteerd en door alle wezens die willen dat het harmonieuze geheel van de mensheid uit jullie huidige omstandigheden tevoorschijn komt, en we hebben er alle vertrouwen in het universum in dat jullie dat zullen doen, en we hebben onze nieuwe vrienden ervan overtuigd dat vertrouwen in de mensheid ook te voelen.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en we hebben genoten van de verbinding met jullie.”

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org