De 9D Arcturiaanse Raad ∞ Creëer Nieuwe ‘Rabbit Holes’ met de huidige energieën

De 9D Arcturiaanse Raad ∞ Creëer Nieuwe ‘Rabbit Holes’ met de huidige energieën 

door Daniel Scranton

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij ons met jullie allen te kunnen verbinden.

We komen heel langzaam tot een conclusie over iets in de werkelijkheid, en we trekken zeker niet te snel conclusies. We zijn altijd op zoek naar nieuwe wegen, nieuwe manieren om van punt A naar punt Z te komen. En daarom aanvaarden we niet zo snel het idee dat de route die van A naar Z is uitgestippeld de beste, de gemakkelijkste of de snelste is. We vinden het leuk dat er zoveel mogelijkheden zijn in het universum, en we geloven dat elk perspectief waar kan zijn en zeker een deel kan zijn van het wezen dat gelooft in de ervaring van die mogelijkheid.

Maar zie je, we genieten zoveel meer van het creëren en het scheppen dan dat we het leuk vinden om in de voetsporen te treden van wat anderen hebben gedaan, gezegd of gedacht.

We zijn op zoek naar pioniers en wegbereiders. We zijn op zoek naar degenen onder jullie die willen creëren, in plaats van dupliceren. We zijn op zoek naar degenen onder jullie die willen leiden, in plaats van zich aan te passen.

We willen dat jullie allemaal alles in twijfel trekken, zelfs als het iets is dat we via dit specifieke kanaal doorgeven, omdat we willen dat jullie iets nieuws creëren. We willen dat jullie allemaal channelen en meer perspectieven naar voren brengen, omdat we weten dat hoe meer perspectieven er zijn, hoe meer Bron Energie dan in die realiteit aanwezig is. Zie je, Bron laat niet alleen alle mogelijkheden bestaan, maar Bron is ook al die mogelijkheden. Bron wordt ook enthousiast over een aspect van zichzelf dat probeert iets nieuws te creëren.

Creëer je eigen konijnenhol (rabbit hole), in plaats van alleen maar te kijken naar wat iemand anders zojuist voor je heeft neergelegd. Laat je inspireren door anderen, maar laat nooit de vlam, de waarheid, de liefde los die zo helder in je brandt en die op jouw zeer unieke manier jouw liefde, jouw waarheid en jouw licht naar buiten wil brengen. Dit is de tijd om het nieuwe voort te brengen op aarde, en jullie zijn de volmaakte mensen, als Het Ontwaakte Collectief, om precies dat te doen.

Zoals we al vaker hebben gezegd, zijn de binnenkomende energieën voor jullie om mee te scheppen als je ze eenmaal hebt ontvangen. Je ontvangt deze energieën niet alleen om gaven, vermogens, herinneringen, DNA-activeringen enzovoort te krijgen. Je ontvangt de energieën zodat je iets nieuws kunt creëren, iets dat nog nooit eerder met die energieën is ervaren. En wij zijn voor nu en altijd, grote voorstanders van die inspanningen.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben genoten van het contact met jullie. ”

Vertaling: Marieke

https://danielscranton.com/