Aanvaard Deze Uitnodiging Van De Geascendeerde Meesters

Aanvaard Deze Uitnodiging Van De Geascendeerde Meesters

Gechanneld door: Daniel Scranton – 22 Mei 2023

 

“Gegroet, Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd ons met jullie allen te verbinden.

We hebben de impact opgemerkt die de meesters die op jullie planeet zijn geweest op jullie allemaal hebben gehad. Jullie hebben hun kracht opgemerkt, hun afstemming en de liefde die van hen uitgaat.

Zij kwamen naar jullie toe om jullie te laten zien wat er mogelijk was in een menselijke fysieke vorm. Zij hadden niets dat jullie niet hebben.

En anders gezegd, alles wat zij in zich hadden, hebben jullie ook in je. En zij wilden dat jullie dat wisten, maar zij wilden jullie ook laten zien hoe je toegang krijgt tot dat wat in ons allemaal zit, wat de Bron is.

Je krijgt toegang tot die energieën, die vibraties en die gevoelens, door naar binnen te gaan, door te mediteren, door te vasten, door deel te nemen aan bepaalde rituelen waarvan je weet dat ze je vollediger in jezelf brengen. Er zijn ook vele andere manieren om je te verbinden met de waarheid van wie je werkelijk bent als een wezen van onvoorwaardelijke liefde, en verschillende meesters hebben je verschillende manieren laten zien.

Nu willen we dat jullie allemaal inzien dat je geen andere meester nodig hebt om je opnieuw te laten zien wat je al is getoond, maar dat je in plaats daarvan die leringen moet gebruiken.

Jullie moeten inzien dat jullie al alles hebben wat jullie nodig hebben, maar jullie moeten ook in praktijk brengen wat door deze prachtige leraren en meesters met jullie is gedeeld.

En wat jullie nu op Aarde hebben zijn vele, vele mensen die met de leringen werken, die de oefeningen doen, de meditaties, enzovoort, en zij laten jullie zien dat er niet iemand voor nodig is die onder een stralende ster geboren is om deze methoden van afstemming, deze methoden van integratie te kunnen gebruiken.

Je hebt nu op je wereld zoveel leringen, zoveel technieken om je daar te brengen, en het is gewoon een kwestie van diegene te vinden die met jou resoneren.

Sommige mensen verbinden zich meer met geluid, en anderen meer met beweging. Sommigen verbinden zich meer door gebed en anderen door dienstbaarheid.

De meesten van jullie zullen merken dat het gemakkelijker is je te verbinden met een hoger niveau van bewustzijn als je in de natuur bent. Wanneer je je verbindt met Moeder Natuur en Moeder Aarde, heb je het vermogen om al die liefde om je heen te voelen, al die hoogfrequente trillingen die uitgaan van de bomen en de rotsen en de grond, van de watermassa’s en de wilde dieren.

Vele meesters hebben laten zien dat er meer te vinden was in die verbinding met de natuur, en zij demonstreerden dat door de woestijn in te gaan, of door onder een boom te gaan zitten. Het grootste deel van het jaar heb je dat allemaal tot je beschikking, en telkens als het buiten mooi genoeg is om je te verbinden met die elementen van de natuur die je waardeert, ga dan en wees als een opgestegen meester.

Toon jezelf en anderen wat mogelijk is in een menselijke fysieke vorm, en wees de leraar en de leider die je altijd bedoeld was te zijn in dit leven.

Denk niet dat opgestegen meesters beter zijn dan jij, want zij kozen die paden heel zorgvuldig van voor hun leven. Ze wisten wie ze zouden zijn voor jullie allemaal, en ze hadden in dat leven de perfecte opstelling om precies te zijn wie ze werden.

Jij besloot een ander pad te nemen, een meer omslachtig pad, maar je kunt nog steeds uitkomen waar zij kwamen door alle leringen te gebruiken die zij je gaven, en veel van hen hebben je zeer vergelijkbare leringen gegeven.

Ga naar binnen. Stil je geest. Wees gecentreerd in je hart. Wees liefde in actie. Wees dienstbaar aan anderen. Verbind, verbind, en verbind nog meer, en je zult merken dat er altijd meer voor je beschikbaar is elke keer dat je je verbindt met een ander wezen, of met Moeder Aarde, of met een dier, of een boom.

Jullie zullen je eigen pad naar verlichting vinden, daar zijn we zeker van.

De opgestegen meesters hebben jullie de verschillende paden getoond en jullie uitgenodigd om ze te betreden, en het is tijd voor degenen onder jullie die nu op Aarde zijn om die uitnodiging aan te nemen.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en we hebben genoten van de verbinding met jullie.”

vertaling: wakkeremensen.org