De Pleiadiërs: Stap Voorwaarts


De Pleiadiërs: Stap Voorwaarts

Gechanneld door: Christine Day – 1 februari 2023

Geliefden wij groeten jullie,

Energetische krachten breiden zich dagelijks uit op de planeet, deze energieën zijn hier om jullie te ondersteunen bij het herstellen van jullie eigen innerlijke heilige verbindingen. De tijd is nu gekomen om naar voren te stappen en je plaats op te eisen in de heilige arena van het licht. Op jullie aardvlak is er een herschikking in het energetische profiel binnen de Rasters en Vortexen die over de hele planeet zijn geplaatst. Het energetische profiel van de Aarde ondergaat snel veranderingen, het wordt magnetisch afgestemd op het Universele bewustzijnsraster en dit creëert wat wij noemen ‘de grote verschuiving’ op jullie aardvlak.

Jullie kunnen in de komende maand een kanteling van jullie zintuigen ervaren terwijl de Aarde naar een hogere frequentie gaat om te roteren, terwijl zij verbonden en gestabiliseerd wordt met de energie van dit Universele bewustzijnsraster. Dit is weer een ‘draai van het wiel’ terwijl de Aarde haar volgende overgangsfase ingaat.

Door deze veranderende energetische arena op Aarde hebben jullie individueel een enorme kans om versneld veranderingen in je leven aan te brengen. Jullie hebben de kracht om door een bewuste keuze los te laten en veranderingen voor jezelf in je leven in gang te zetten. Er is nog nooit zo’n tijd geweest om gebruik te maken van deze energetische verschuivingen die gericht zijn op het ondersteunen van de veranderingen die je voor jezelf in gang zet.

Dit is de tijd om jezelf te lanceren, om te creëren wat je nu voor jezelf wenst. Je bent een schepper, laat los en sta jezelf toe te activeren, te creëren en te ontvangen!

Wij zijn getuige van jullie in liefde.

Zegeningen,

De Pleiadiërs

Kanaal: Christine Day

Vertaling: wakkeremensen.org