De Pleiadiërs: Het Kantelpunt

De Pleiadiërs: Het Kantelpunt

Gechanneld door: Christine Day – 14 Maart 2023

 

Geliefden wij groeten jullie,

De winden van verandering stromen over jullie Aardoppervlak.

Binnen deze stroom zijn er krachtige liefdesvibraties die voortkomen uit het Universele bewustzijn en die deze zuivere stroom uitzenden om geabsorbeerd te worden door het energetische web dat de Aarde omsluit. Deze zuivere trilling van licht wordt uitgelijnd door de magnetische kern en pulseert over het aardoppervlak, met een directe wisselwerking via de hartcellen van de hele mensheid die bereid is te ontvangen, te herinneren.

Deze kracht van liefde brengt een zuivere helende frequentie in de harten van de mensheid om een nieuwe vorm van heilig smeden mogelijk te maken in de hartcellen. Deze vibratie is ontworpen om een hoger potentieel te verwezenlijken, te herstellen in diegenen onder jullie die op het ontwaakte pad zijn.

Hersteld is het sleutelwoord, je wordt teruggebracht naar een oorspronkelijk aspect van je hoger lichtbewustzijn. Door deze nieuwe vibrerende versnelling worden jullie opnieuw afgestemd, geopend in jullie heilige zintuigen. Jullie worden in staat gesteld je opnieuw af te stemmen op je oorspronkelijke ontmoetingspunt van het Zelf. Dit gebeuren is voorbestemd.

Je staat op een kantelpunt. Alleen jij kunt je bewust openstellen om te kiezen voor ontvangst via de uitgestrektheid van je eigen Hart. Je Hart is je heilige gereedschap, het krachtigste van alle gereedschap dat je onbeperkte toegang geeft tot helderheid, overvloed. Je Hart is je leidend licht. Open je om de uitgestrektheid van je overvloedige potentieel te ontvangen. Reik naar voren in je hartruimte en neem de magie in je op van de verschuiving binnen de elementalen van jouw leven nu.

De woorden ‘IK BEN’ zullen deze herkalibratie via jou ondersteunen. Deze woorden verankeren Waarheid en overvloed die deel uitmaken van je natuurlijke samenstelling.

Wij zijn getuige van jullie in liefde.

Zegeningen,

De Pleiadiërs

Kanaal: Christine Day

Vertaling: wakkeremensen.org