De Pleiadiërs: Grote Energetische Veranderingen

 

De Pleiadiërs: Grote Energetische Veranderingen

Gechanneld door: Christine Day – 13 Maart 2023

 

Geliefden, wij groeten jullie,

Er vinden enorme energetische veranderingen plaats binnen dit gehele residentiële Universum. Deze verschuiving van energie heeft plaatsgevonden sinds de verankering van een uitgestrekt netwerk van webben dat op Aarde plaatsvond toen jullie het tijdsbestek 2023 binnengingen. Door de dramatische multidimensionale toegangsopeningen op jullie planeet op dat moment hebben de Universele bewustzijnsrasters hun tentakels van energie gestuurd om met elkaar in contact te komen via de vortexen en rasters op het hele aardvlak.  Er heeft een enorme herschikking plaatsgevonden met de magnetische kern van de Aarde die de structurele vorm binnen de Rasters en Vortexen verschuift. Het energetische profiel van de Aarde ondergaat snel veranderingen, het wordt magnetisch afgestemd op het Universele bewustzijnsraster en dit creëert wat wij noemen “de grote verschuiving” op jullie aardvlak.

Deze “grote verschuiving” heeft gevolgen voor het hele universum, waardoor het universum een snelle reset ondergaat in relatie tot de “Godszetel van macht”. Deze gebeurtenis heeft een expansieve golf van lichtsignalen in gang gezet die vanuit de hiërarchie van zuiver lichtbewustzijn door het hele universum wordt uitgezonden naar alle levenskrachtgroepen. Wij als universele gemeenschap hebben gewacht op deze monumentale opening en vieren deze gelegenheid in de wetenschap dat het werk dat jullie in jezelf doen op de planeet Aarde invloed heeft gehad op dit resultaat.

Wij zijn getuige van jullie en begrijpen dat jullie je potentiële kracht in relatie tot de rest van het Universum onderschatten. De illusie van de 3e dimensie creëert een sluier die jullie volledige oorsprong van licht voor jullie verbergt. Begrijp dat deze energetische veranderingen een dunnere sluier creëren en een grotere toegang tot jullie multidimensionale Hart, waardoor jullie je gemakkelijker kunnen afstemmen op de ware natuurlijke werkelijkheid van jullie heilige.

De energetische rotatie van de Aarde blijft versnellen en beweegt zich in directe afstemming op de puls van bewustzijn die door dit inwonende Universum wordt gegenereerd. Deze veranderingen veranderen de weersystemen over de hele planeet en creëren een verdere intensiteit van het 3e dimensionale drama op de planeet. Deze gebeurtenissen leiden jullie naar grotere verandering en transformatie, zij maken deel uit van een reeks voorbestemde monumentale verschuivingen die op Aarde zullen plaatsvinden en zullen leiden tot de nieuwe overgang van bewustzijn op jullie planeet.

Wij, de Galactische gemeenschap, wachten tot de energie van deze overgang op Aarde een bepaald trillingsniveau bereikt, waardoor wij onze volgende stap kunnen zetten in de vorm van een directe communicatie naar degenen onder jullie die klaar zijn om deze te ontvangen. Jullie zijn als huurlingen van licht voor de Aarde en het Universum. Terwijl jullie je rol uitspelen, zullen jullie een heelheid van gemeenschap brengen aan de volledige universele gemeenschap. Vergeet niet dat wij jullie buren zijn.

Jullie spelen een essentiële rol als deel van onze Universele gemeenschap. Jullie denkproces moet er een zijn van erbij horen, een essentieel lid en verlengstuk van het universele team. Wanneer jullie je gedachten afstemmen op deze Waarheid, kan er een andere synergie ontstaan tussen jullie en ons. Eenheid.

In de heilige teksten staat geschreven dat op een bepaald voorbestemd moment de Aarde zal terugkeren naar haar centrale rol in het Universum. Velen van jullie hebben vooraf afspraken gemaakt die deel zullen uitmaken van die gemeenschap die bewust terugkeert naar het Universum om via gemeenschap met elkaar in contact te treden. Velen van jullie zijn al afgestemd op de Galactische levenskrachtgroepen en nu is de tijd gekomen voor een diepere, volledigere communicatie en verbintenis.

Wat van jullie wordt gevraagd, is de ontwikkeling van een diepere rijpheid binnen jullie collectieve Harten om jullie vermogen om een collectieve gemeenschap tussen groepen van jullie mensen tot stand te brengen, te verfijnen. Deze gemeenschap zal een authentieke lancering ondersteunen door de uitbreiding van jullie vermogen om via deze weg volledig te interageren met het Universum-collectief.

De energetische krachten blijven zich uitbreiden en transformeren dagelijks op jullie planeet, deze huidige energieën stellen je in staat om een diepere verbinding binnen het Universum te smeden. Deze krachten zijn hier om je te ondersteunen bij het herstellen van jouw eigen innerlijke heilige verbindingen met jezelf, jouw eigen hogere zelfbewustzijn. Zij zijn ook ontworpen om je in staat te stellen alternatieve werkelijkheidsruimten binnen te gaan die bestaan binnen de planeet en naar buiten toe in de multidimensionale Universele frequentielijnen.

De tijd is nu gekomen om naar voren te stappen en jouw plaats op te eisen binnen deze heilige arena van het licht dat altijd heeft bestaan. Door deze reeks expansieve energetische verschuivingen kan je een kanteling van jouw zintuigen ervaren, waarbij er een krachtig gevoel van oncontroleerbaarheid is. Weet dat jullie heilige zintuigen opnieuw worden geopend, dat jullie kristalstructuur een sterkere elektrische stroom opwekt die door jullie hersencellen en pijnappelklier pulseert. Jullie ondergaan een snel transmutatieproces.

In de komende maanden, wanneer de Aarde naar een hogere rotatiefrequentie gaat, zullen er voortdurend aanpassingen plaatsvinden naarmate de planeet verder verbonden raakt met het Universele bewustzijn. Weet dat de planeet zich tegen het einde van dit kalenderjaar zal stabiliseren op de energie van dit Universele bewustzijnsraster. Ondertussen zullen jullie je in deze fase van jullie overgang moeten concentreren op een voortdurend loslaten terwijl jullie deze hogere fase van metamorfose binnengaan. Jullie en de planeet ondergaan deze snelle verandering tegelijkertijd.

Door deze veranderende energetische arena heb je als individu enorme mogelijkheden om veranderingen in je leven aan te brengen door je bewust te verbinden met je innerlijke kracht. Je hebt de kracht om door een bewuste keuze los te laten en veranderingen voor jezelf in gang te zetten in je leven nu. Er is nog nooit zo’n tijd geweest om gebruik te maken van de energetische verschuivingen die gericht zijn op het ondersteunen van veranderingen die je voor jezelf in gang zet.

“Je bent op wie je hebt gewacht!” In plaats van verandering te willen, wat de dialoog van jouw ego is, kun je bewust vooruitgaan en verandering voor jezelf creëren. Je creëert echte verandering door het verankeren van een bewuste keuzeactie via de weg van jouw Hart, die een golf van persoonlijke kracht door jouw leven in beweging zet om die verandering tot stand te brengen.

Dit proces in je verschuift de dynamiek van het kanaliseren van jouw heilige natuur om praktische veranderingen in jouw dagelijks leven tot stand te brengen. Je kunt beginnen met geleidelijke stappen, door kleine veranderingen in jouw leven aan te brengen. Door dit te doen verander je een oude cyclus van beperktheid en gebrek, breek je zelfondermijnende cycli en oude geloofssystemen in je af. Er vindt een natuurlijke afwerping plaats van de oude schillen van dichtheid, wanneer je ervoor kiest jouw macht terug te nemen en via jouw Hart werkt aan een veranderende dynamiek in jouw leven, hoe klein ook.

Deze actie van jou verandert jouw leven door eenvoudigweg jouw macht als medeschepper terug te nemen. Alle nieuwe energetische profielen op jouw planeet ondersteunen deze veranderingen binnenin je. Dit is de tijd voor zelflancering, het creëren van wat je op dit moment voor jezelf wenst. Je bent een schepper, laat los en sta jezelf toe om via jouw Hart te activeren, te creëren en te ontvangen!

PROCES OM VERANDERING IN GANG TE ZETTEN:

Essentieel in dit proces is dat je je volledig afstemt op jouw Hart terwijl je bewust de veranderingen die je nu in jouw leven wilt, in gang zet.

  • Richt je op je hart. Je lijnt je uit door beide handpalmen op je bovenborst te houden. Neem de tijd om de warmte van je handen of de druk van je handpalmen op je borst te voelen. Houd je bewustzijn daar. Je volledige aandacht is weg van je ego-geest (je hoofd), alle aandacht is het voelen van de fysieke verbinding op je Hartruimte.
  • Neem een bewuste ademhaling en plaats die, als een zachte wind, op de plaats waar je voelt dat de fysieke handen zich verbinden met je Hart. Breng de bewuste adem twee of drie keer in.
  • De adem laat je bewustzijn zich verder openen op de plaats waar je het Hart fysiek vasthoudt. Haal nogmaals bewust adem in de ruimte die je ziet of voelt en laat los in de ruimte.
  •  Plaats de klank ANNN… (arn) in je Hartruimte, doe dit zo vaak als je voelt. Deze klank verbindt je dieper met je Hart, de klank werkt als een sleutel van een deur. Voel of zie hoe een deur zich opent in je Hart.
  • Eenmaal in je Hart kies je bewust de verandering die je wilt in je leven. Je creëert dit door de gedachte hieraan in je Hart te plaatsen. Kies slechts één punt van verandering. Terwijl je de gedachte aan het veranderingselement dat je wenst plaatst, haal je bewust adem in de essentie van de gedachte en laat je los…

Telkens als je in je Hart werkt, vinden er diepe veranderingen plaats in je hele trillingsopbouw. De oude illusies beginnen van je af te vallen en een proces van zelfbevrijding wordt in gang gezet in en door je leven. Je kunt dit proces desgewenst dagelijks activeren.

Wij zijn getuige terwijl je deze volgende fase van verandering ondergaat. Weet dat je deel uitmaakt van een grotere beweging binnen dit universele rijk van liefde.

Wij zijn getuige van jullie in liefde.

Zegeningen,

De Pleiadiërs

Kanaal: Christine Day

Vertaling: Reinier