Wereldvrede

Wereldvrede

 Christina von Dreien, 29 Augustus 2018

 Wereldvrede – Christina’s kernzaken

Vrede is geen plotselinge toestand die gewoon gebeurt. Vrede is een beslissing. Van elk individueel mens,  zich uitstrekkend naar alle landen.

We willen allemaal vrede in de wereld en voor de wereld. Het is tijd voor ons om te begrijpen: dat wij verantwoordelijk zijn voor de aarde. Wij als de bevolking zijn degenen die de verandering voor de wereld brengen. Als we vrede in de wereld willen, dan moeten we begrijpen dat uiterlijke vrede eerst innerlijke vrede vereist.

Het wordt tijd dat we het geweld op aarde met liefde tegemoet treden. Dat we vanuit ons hart leven. Onze harten zijn niets anders dan liefde, die zichzelf als waarheid uitdrukken, zichzelf als personen belichamen, zich als vreugde aanvullen en als vrijheid leven.

Omdat wij mensen zijn, leren wij te begrijpen wat het betekent om te veranderen met en door liefde, om met de waarheid te leven en om met vrijheid te denken.

De sleutel tot vrede is niet de politiek, maar wij als bevolking. Op het moment dat de harten van een groep mensen in hetzelfde ritme kloppen, gericht op vrede en licht voor deze wereld, wordt de deur van vrede en vrijheid geopend voor de gehele mensheid.

We hebben een vrije wil. Dus het is aan ons of wij JA zeggen tegen vrede en dan beginnen met te leven in vrede of dat we nog steeds wachten. Wanneer we JA zeggen en beginnen te handelen als vrede, beginnen we de wereld te veranderen. Het is belangrijk dat we begrijpen dat elke kleine actie impact heeft. We zijn allemaal met elkaar verbonden in het menselijke veld. Iedereen die thuis iets kleins doet op het fysieke vlak voor vrede, zendt zijn actie naar het wereldwijde menselijke veld en voegt zo wereldwijd een nieuwe vredesvonk toe aan het veld.

De sleutel tot de poort van vrede en vrijheid voor de mensheid ligt in de gemeenschappelijke oriëntatie van onze harten. De sleutel tot een gemeenschappelijke focus is om dat te leven wat we in onze harten dragen. Hoe meer mensen vanuit hun hart leven, hoe meer deze vaardigheid, deze informatie, in het menselijke veld zal stromen. Hoe groter dit vermogen in het menselijke veld, hoe gemakkelijker het zal zijn voor de mensen die in de toekomst zullen toetreden.

Elke persoon die vanuit zijn hart leeft, ontsteekt het vuur van liefde en helpt de nog steeds donkere fakkels te verlichten, zodat iedereen de kans heeft om het vuur van liefde in zich te dragen en door de poort van vrede en vrijheid te gaan. Omdat vrede aan de buitenkant begint met vrede binnenin onszelf.

Elke persoon wordt dus opgeroepen om zijn eigen hart te belichamen in zijn leven, om hierin liefde, waarheid en vrijheid te verankeren, om vrede te laten ontstaan en daardoor het vuur van liefde te laten stralen.

Wij als mensen kunnen de wereld veranderen. Eenvoudig door te zijn wat we allemaal in onze goddelijke kern zijn. Liefde. Onvoorwaardelijke liefde. We hoeven niets te doen. We mogen gewoon zijn.
We vinden de waarheid van de wereld van vandaag niet om ons heen, maar binnenin onszelf.

Christina von Dreien, 29 Augustus 2018

www.christinavondreien.ch

Vertaling: wakkeremensen