RESONANTIE

RESONANTIE

Lieve mensen

 Er zijn verschillende Wetten in het Universum. Een daarvan is de Wet van Resonantie.

In sommige Situaties vragen we ons af waarom een bepaald iets ons Overkomt. Velen denken dan onmiddellijk dat het zeker iets met zichzelf te maken moet hebben. Dat je een Resonantie in je hebt waardoor je het aantrekt. In sommige Situaties is dit inderdaad het geval. Maar niet alles wat er in ons leven gebeurt is alleen afhankelijk van onze Resonantie.

Op het ogenblik bijvoorbeeld bevindt de gehele mensheid zich in een situatie waarin zij zich nog nooit eerder heeft bevonden, waarin vele dingen op hun kop staan en vele mensen door deze situatie zorgen en problemen hebben die zij vroeger niet hadden. Ik heb nagedacht over de vraag of het nu zo is dat ieder mens op aarde een resonantie heeft met deze huidige wereldsituatie. Ik heb natuurlijk lang niet overal inzicht in, laat staan een overzicht van alles. Ik kan dus alleen zeggen wat ik persoonlijk denk, ook al is dat misschien niet helemaal juist. Ik denk dat de huidige situatie daarvoor te complex is.

In de momentele situatie is er collectief heel wat angst, onbewustheid, beperkingen en het verder uit handen geven van verantwoordelijkheid en macht. En als je kijkt naar de huidige meerderheid van de mensheid, realiseer je je dat deze dingen precies zijn wat de meeste mensen hun hele leven hebben gehad. Hun handelingen worden vaak (on)bewust geleid door angst en zorgen, er is veel onbewustheid, de meesten zijn beperkt in hun bewustzijn en leven als in een gevangenis en velen geven de verantwoordelijkheid die zij hebben voor een betere wereld en hun eigen werkelijk betere leven weg aan andere mensen of organisaties – in de hoop dat die hun problemen zullen oplossen.

Dus je kunt zeggen dat een deel van de huidige globale situatie gebaseerd is op resonantie. Want als er collectief meer bewustzijn zou zijn, zou de mensheid ervoor kiezen geen angst te verspreiden, dan zou zij in plaats daarvan liefde kiezen. De mensheid zou op dat moment niet langer manipuleerbaar zijn, want wanneer we verbonden zijn met wie we werkelijk zijn, kunnen we niet langer makkelijk gemanipuleerd worden. Maar als we in angst zijn, is het mogelijk en heel simpel. Daarom wordt dit in elk land bewust gedaan, zodat iedereen manipuleerbaar blijft.

Dus zelfs als de meerderheid een resonantie heeft voor de huidige situatie, betekent dit ook dat niet alle mensen er een weerklank voor hebben. Zo kan het gebeuren dat sommige mensen nu problemen en zorgen hebben, maar niet omdat ze een weerklank hebben met het huidige collectief bewustzijnsniveau, maar omdat bepaalde omstandigheden nu eenmaal zijn zoals ze zijn. Dit omdat de meerderheid in het collectief van de mensheid het onbewust heeft toegelaten. En als we zo’n globale situatie hebben, zit iedereen er ook in, zelfs als hij er geen resonantie mee heeft. Het is net alsof je op de weg rijdt en plotseling in de file staat vanwege een ongeluk. Je hebt zelf niets met het ongeluk te maken, maar omdat je op dezelfde weg zat, sta je nu ook in de file. Zonder resonantie.

Of we nu resonantie met iets hebben of niet, we kunnen ons in elke situatie afvragen wat we ervan kunnen leren, wat het positieve in de situatie is en we kunnen onze spirituele helpers altijd om steun en hulp vragen. Als we niet zeker weten of we ergens resonantie mee hebben of niet, kunnen we er over mediteren. Resonantie kan iets moois zijn, maar het kan ook iets onaangenaams zijn. Resonantie betekent immers dat, als het inderdaad zo is, wat wij zelf in ons hebben, tot ons komt vanuit onze omgeving. Maar dit is een breed en gevarieerd terrein, want lang niet alles wat wij in ons leven tegenkomen is gebaseerd op resonantie.

Bij resonantie zijn er nog een paar kenmerken, hoe men kan herkennen of men resonantie met iets heeft. Onze omgeving kan ons spiegelen wat wij zelf hebben en dit is dan onze resonantie. Hier zijn een paar voorbeelden van hoe we deze spiegeling kunnen herkennen, vooral als het iets is dat ons blokkeert:

  • Als we een bepaald patroon keer op keer tegenkomen. Bijvoorbeeld dat je steeds tegen situaties aanloopt waarin je iets verliest, of in de steek wordt gelaten, enz. en je je afvraagt waarom je steeds tegen hetzelfde aanloopt.
  • Als andere mensen een eigenschap hebben die ons stoort. Als wij er bijvoorbeeld een probleem mee hebben dat andere mensen bepaalde emoties of gevoelens jegens ons tonen, betekent dat vaak dat wij die emotie of dat gevoel zelf in werkelijkheid niet kunnen beleven.
  • Ook de manier waarop anderen ons behandelen kan iets over onszelf zeggen. Het is meestal zo dat als wij onszelf bijvoorbeeld niet serieus nemen, dat anderen dat ook niet kunnen. En als we onszelf niet waarderen, zullen we ons vaak ook door anderen niet gewaardeerd voelen. Dus moeten we kijken naar de relatie met onszelf.

Dit is een zeer ingewikkeld onderwerp.

Het is belangrijk, zoals altijd, dat we van onszelf houden, zelfs als we soms “op onze zenuwen werken” met een onderdeel waar we nog niet graag naar kijken. Want dit zijn allemaal maar programma’s en die vormen onze persoonlijkheid. Maar ons ware zelf is altijd onze kern. En dat is en blijft licht en liefde. 

Jullie Christina

5 Juli 2021

kontakt@christinavondreien.ch

Elias: We kunnen ’Resonanz‘ wel vertalen als ’resonantie‘. Voor een beter begrip in deze context, iets meer uitleg: we kunnen het zien als een reactie, een bewust of onbewust meetrillen op een energie die van buiten komt, het gedragen worden door het bewustzijnsniveau van het mensencollectief of van de groep. Het kan ook een gevoel zijn het ergens mee eens te zijn, je ergens goed bij voelen, ergens bij te horen. Of, we dragen een energie in ons die een bepaalde situatie naar ons toehaalt, die dan als een spiegel werkt en meestal een verdrongen emotie naar boven brengt met het doel die aansluitend te kunnen afwerken.

Vertaling: Elias