Onze innerlijke vrede

Onze innerlijke vrede

24 juni 2022 / Door Christina von Dreien 

Lieve mensen,

De toestand in de wereld is een grote spiegel voor de gehele mensheid. Er zijn veel oorlogen,
maar lang niet allemaal worden ze uitgevochten met raketten en tanks.

Wanneer wij zien dat er oorlog is in de wereld, betekent dit dat er iets in ons bewustzijn leeft waardoor zoiets kan ontstaan.

Als de mensheid collectieve innerlijke vrede had, zou zoiets niet kunnen ontstaan.
Maar de mensheid heeft deze innerlijke vrede nog niet.

Ieder van ons is een deel van de mensheid. Als we collectieve vrede willen,
kunnen we bij onszelf beginnen. We kunnen ons afvragen:

-Waar heb ik geen vrede met mezelf en mijn leven?

-Waar heb ik mezelf of anderen nog niet vergeven?

-Waar heb ik nog geen vrede met mijn verleden?

Alleen wijzelf kunnen besluiten dat we innerlijke vrede willen vinden.
Niemand anders kan dat voor ons doen.

Het is onze verantwoordelijkheid om voor onszelf te beslissen wat we echt willen.
In ons persoonlijk leven en in de wereld.
Het is belangrijk dat we onszelf eraan blijven herinneren dat we vrede willen.
Dat we meer liefde, compassie en begrip willen voor alle levende wezens hier op aarde.

Als we willen dat de oorlog op aarde eindigt, moeten we de oorlog in onszelf beëindigen.
Alleen wanneer wij als mensen innerlijke vrede hebben,
is het pas mogelijk dat er op de lange duur vrede op aarde zal zijn.
We kunnen andere mensen niet dwingen te veranderen.
Wel kunnen we onszelf veranderen.

Op weg naar meer vrede.

Jullie Christina

Christina von Dreien GmbH

Wattwilerstrasse 5 | 9633 Hemberg

https://www.christinavondreien.ch