Ondersteuning van de Lichtkrachten.

Ondersteuning van de Lichtkrachten.

Geliefden.

We hebben allemaal een vrije wil. Elk wezen van licht respecteert deze vrije wil.

Bij ons als mensheid op aarde is het zo dat de Lichtkrachten ons alleen volledig kunnen helpen als wij daarmee instemmen.

Er zijn veel lichtwezens op aarde en ook daar buiten.

Het is een “recept” dat in het verleden steeds weer door het Duister is gebruikt: dat zij proberen onze vrijwillige instemming met hun plannen te krijgen.

Als wij dit doen, kunnen de Lichtkrachten ons natuurlijk minder helpen, omdat dit een inmenging zou zijn in onze vrije wil.

Wij stemmen niet alleen in met de plannen van de Duisteren wanneer wij bijvoorbeeld overeenkomstige Contracten sluiten, maar ook wanneer wij duistere Handelingen, Maatregelen enz. als juist beschouwen en er voorstander van zijn.

Daarom is het belangrijk dat wij als mensheid wakker worden. Wat niet alleen betekent dat we ons met spirituele zaken bezighouden, maar ook dat we het duister leren herkennen. Subtiel zowel als fysiek. Dat we leren luisteren naar meer dan alleen de woorden. Omdat iemand op het eerste gezicht aardig lijkt, wil dat nog niet zeggen dat die persoon aardige bedoelingen heeft.

Want zodra wij dergelijke dingen kunnen herkennen en onderscheiden, is het voor ons mogelijk om in plaats daarvan bewust te kiezen voor vrede, liefde en harmonie.

En dit besluit voor liefde en harmonie zorgt er dan voor dat de Lichtkrachten ons beter kunnen steunen, omdat wij hen laten weten dat wij de vreemde structuren op aarde niet meer willen.

Daarom is het zo belangrijk dat wij de dingen in vraag stellen en ons telkens weer afvragen wat wij werkelijk willen en nadenken over waar wij mee instemmen, alleen al door er ja tegen te zeggen.

In de laatste nieuwsbrief hebben we de video met Roberto en mij rondgestuurd en daarin nodigen we jullie uit om elke zondag om 21.00 uur je visie in het veld te brengen, hoe een wereld eruit zou zien die je hart zou verblijden. Een wereld waarin alle wezens goed zijn – alle planten, dieren en mensen.

Het is belangrijk dat je je deze beelden lang genoeg voorstellen om ze te voelen. Want het zijn niet alleen de gedachten, maar vooral de gevoelens die de werkelijkheid scheppen.

Ik zie jullie zondag om 21.00 uur,

Jullie Christina